0
0

Severozápadně od Madridu se rozkládá překrásné a staré univerzitní španělské město Salamanca. V dobách jeho největšího rozkvětu zde byla vystavěna univerzita, která dnes patří mezi jednu z nejstarších v celé Evropě. V historickém jádru města najdete množství cenných památek pocházejících snad ze všech možných architektonických období. Jsou zde románské, gotické, maurské, renesanční i barokní stavby. Díky této jedinečnosti bylo centrum města Salamanca v roce 1988 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Město se začalo budovat v roce 1102 z měkkého kamene pocházejícího z blízkých lomů. Díky tomuto kameni získalo středověké město typický zlatý odstín. Centrem města je náměstí Plaza Mayor, které je považováno za nejhezčí v Evropě. Bylo vystavěno až ve 20. letech 18. století podle návrhu bratrů Churriquerových. Vytesáno zde bylo několik portrétů významných osobností, jako je například Kryštof Kolumbus, El Cid, Miguel de Cervantes a také celá řada španělských králů. Jakmile se setmí, promění se náměstí v jakési divadlo, kde vystupují pouliční umělci a neznámí muzikanti.

Hojně navštěvovanou a hlavně fotografovanou památkou je dům Casa de las Conchas, neboli lasturový dům. Původně to byl palác, který nyní slouží jako veřejná knihovna. Fasáda je poseta asi 400 lasturami hřebenatky. Tyto lastury jsou hlavním symbolem poutníků mířících do Santiaga de Compostela. Širokému náměstí Plaza de Anaya masivní katedrála Catedral Nueva zdobená renesančními plastikami. Katedrála pochází z roku 1513, a jelikož byla dostavovaná ještě v průběhu několika staletí, jsou na ni patrné vlivy četných architektonických stylů. Ve skutečnosti je katedrála tvořena dvěma sousedními budovami – Novou a Starou katedrálou. V tomto obrovském svatostánku jsou uschovány jedny z nejslavnějších varhan ve Španělsku. Vytvořeny byly roku 1745 Pedrem de Echevarría.

Jedinečný je také zdobný interiér katedrály, za hlavním oltářem stojí postava Krista z 11. století. Za návštěvu stojí rovněž terasa Patio Chico, odkud se naskýtají nádherné výhledy na starou katedrálu a barokní věž katedrály nové. Uvnitř stavby je ukrytá i patronka Salamancy – Panna Marie z Vegy. Tato pozlacená socha pocházející stejně jako katedrála ze 12. století je ověšená spoustou šperků.

Turisticky přitažlivá je i kaple Capilla de Talavera doplněná mudéjarskou klenbou. Mezi další významné církevní stavby patří kostel San Esteban sousedící s dominikánským klášterem, nebo klášter Las Dueňas. V kostele San Esteban dnes najdete také galerii s knihovnou, kde jsou vystaveny slonovinové sochy přivezené v 17. století z Filipín. Jediným pozůstatkem středověkého hradu, který ve městě kdysi stával je osmihranná věž Torre del Clavero zdobená v mudéjarském stylu.

Univerzita v Salamance byla založena v roce 1218, tudíž pochází ze stejného období jako významné univerzity v Paříži nebo italské Bologni. Budovy univerzity jsou roztroušeny v ulicích Calle Serranos a Calle Libreros. Nejzdobnější budovou je však Escuelas Mayores pocházející z roku 1533. Tato stavba má překrásné průčelí, zdobné je rovněž nádvoří i její interiéry.

V Salamance máte možnost navštívit dům španělského spisovatele Miguela de Unamuno, studentskou nemocnici Hospital del Estudio nebo také školu Escuela Menores, která je určena pro nižší než univerzitní studia. Její budova je zdobena složitou platereskní fasádou, která byla vytvořena na přání panovníků Ferdinanda a Isabely.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .