0
0

Při návštěvě Cuzca, hlavního města Inků, by si nikdo neměl nechat ujít prohlídku Sacsayhuamanu. Jde o jednu z nejpůsobivějších inckých památek, z níž se však do dnešních dní podařilo dochovat asi jen 20% z původní velikosti. I tak při pohledu na mohutné kamenné bloky zůstává až rozum stát, jak vlastně mohl být Sacsayhuaman postaven.

K Sacsayhuamanu (Saksaj uaman) je možné se z centra Cuzca (3400 m. n. m.) dostat buď taxíkem, nebo pěšky. Na pěší výšlap je třeba si vyhradit tak 45 minut a mít dobrou fyzickou kondici. Památka leží 250 metrů nad městem a tak by pro neaklimatizované turisty mohl být cca 2 kilometrový pochod do kopce vyčerpávající. Cestou je však možné se kochat stavbou kostela sv. Kryštofa (Iglesia de San Cristobal ) a polorozpadlými zdmi chrámu Kolkampata. Pro vstup k rozvalinám je třeba mít turistickou kartu, která je vydávána na konkrétní jméno a má platnost 10 dní. Na tuto turistickou kartu za 130 solů (cca 1040 Kč) je možno navštívit celkem 16 různých památek v okolí Cuzca, nebo se účastnit nejrůznějších kulturních akcí.

Sacsayhuaman, jehož název v překladu z kečuánštiny znamená „Spokojený sokol“, začal kolem roku 1440 budovat incký vládce Pachacuti. Jelikož dnes turistům činí problém název památky vyslovit, přišli peruánští průvodci s mnemotechnickou pomůckou pro anglicky hovořící návštěvníky a ze Sacsayhuaman udělali „Sexy woman“. Má představovat hlavu pumy, zatímco její tělo znázorňuje samotné Cuzco. Právě vyceněné zuby pumy měly město ochraňovat před případnými nepřáteli.

Přestože je areál Sacsayhuamanu obrovský, to, co je v něm k vidění dnes, představuje asi jen 20% z toho, co se na místě nacházelo v inckých dobách. Od poloviny 15. století pracovaly na stavbě pevnosti tisíce dělníků, kteří neznámo jak řezali a přesouvali obrovské a několik tun vážící kamenné bloky na svá místa. Největší kamenný blok, který se na Sacsayhuamanu nachází, váží údajně více než 300 tun! Tyto údaje se však hodně liší, jiné jsou udávány v knihách, jiné říkají tamější průvodci a jiné najdete na internetu. Takže kdo ví, jaká je tedy ve skutečnosti jeho opravdová váha.

Stavebním materiálem pro Sacsayhuaman byly různé typy kamenů. Na vnější valy byly použity masivní bloky dioritu, základy byly vystavěny z yucayského vápence dovlečeného z 15 km vzdáleného lomu a na vnitřní budovy byl použit tmavý andezit vytěžený 35 km daleko. Na to, jak tyto několikatunové kamenné bloky v té době přepravovali a jak je opracovávali, nejsme dnes schopni přijít. Jestli s tehdejšími primitivními nástroji bylo vůbec něco takového možné. Během vrcholného období mohlo na Sacsayhuamanu přebývat až 10 tisíc lidí. Hned v následujícím století však Španělští conquistadoři téměř celé sídliště rozebrali a jednotlivé kamenné bloky použili na výstavbu domů, kostelů a různých budov v Cuzcu. Většina vnitřních hradeb se tak nedochovala.

Masivní základy jim však přesouvat nešly a tak zde zůstaly dodnes. Jde o tři řady klikatých zdí, které se táhnou v délce cca 600 metrů. Až 20 metrů vysoké obranné valy s dvaadvaceti opakujícími se typy zdí sloužily jako určitá forma obrany. Kdokoliv se pokusil hradby zdolat, byl vždy zasažen střelou z jiné zdi. Navíc fakt, že hradby představují zuby pumy, měl i psychologický účinek. Gigantické obranné valy poskládané z obrovských kamenných bloků, které jsou dokonale opracovány a zapadají do sebe tak, že do spáry mezi nimi nejde prostrčit ani žiletka, nedokázal poškodit ani zub času, ani četné bitvy, které se na nich odehrály, a dokonce ani častá zemětřesení.

¨Rozložení hradeb dalo vzniknout teorii, že byl Sacsayhuaman vystavěn jako pevnost, ale ve skutečnosti byl mnohem více než jen vojenským sídlem. Nahoře na cimbuří stávaly původně tři velké věže, z nichž se podařilo dochovat jen základy. Jedna – nazývaná Muyu Marca – byla kruhová a používala se jako zásobárna vody pro posádku, zatímco další dvě – Kalla Marca a Paunca Marca – měly nejspíše náboženský význam a používaly se během inckých rituálních obřadů obětování bohům a uctívání slunce, měsíce, hvězd, hromu a blesku. Sacsayhuaman tak byl s největší pravděpodobností pradávným duchovním centrem Cuzca. Však také většina ulic a nádvoří na Sacsayhuamanu nese stejné jméno jako městské čtvrti metropole rozkládající se pod ním. V zadní části pevnosti se nachází Chrám Slunce, z něhož se naskýtá nádherný výhled na město. Někteří archeologové tvrdí, že právě tento chrám je nejdůležitější sakrální stavbou celé incké říše a nejposvátnějším místem Sacsayhuamanu.

Před hradbami se rozprostírá velký rovný ústřední areál, který bývá každoročně 24. června dějištěm festivalu Inti Raymi. Naproti hradeb se tyčí kopec Rodadero, což v překladu ze španělštiny znamená „Skluzavka“, v němž archeologové objevili základy několika dalších staveb. Na kopci se nachází tesaná a dosti vyleštěná kamenná lavice známá jako Trůn Inky. Z něho měl vládce říše skvělý výhled na celou promenádu před hradbami, kde se již tehdy konávaly četné slavnosti, zápasy a hry. Poblíž Sacsayhuamanu se nachází velká socha Krista podobná té v Rio de Janeiru.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .