0
0

Staří Řekové věřili, že i když slunce svítí nad mnoha jižními ostrovy, domovem boha slunce – Helia – je právě Rhodos. A není to jen slunce a nekonečné pásy širokých písčitých pláží co činí návštěvu Rhodosu zajímavou. Rhodos je také ostrovem s mnoha památkami. Od antických, přes pozůstatky křesťanských bazilik, středověké stavby řádu johanitů až k mešitám z doby osmanské nadvlády.

Lidé zde zakládali osady již v době Minojské kultury (1580-1150 př.k.).Tehdy východnímu Středomoří vládli Kréťané.

Na ostrově se daří vinné révě, olivám i pomerančovníkům. Pahorkatá krajina s nejvyšší horou Ataviros je zalesněna především borovicí. Nejsou v ní žádné průmyslové podniky, které by znečisťovaly ovzduší.

Ostrov je dlouhý cca 90 km a široký do 30 km. Lze ho poznávat poměrně levnou autobusovou dopravou, ale nejlepší je pronájem auta. My jsme začátkem října 2007 jezdili po ostrově 5 dní pronajatým autem za 100 EU. Za 5 dní je možno navštívit všechny významné památky a ještě je čas na báječné koupání.

Návštěvník Rhodosu by měl jistě navštívit město téhož jména a město Lindos na východním pobřeží. Mně se líbil také kostelík Agios Nikolaos Fountoukli ze 14.století a především staré antické město Kamiros. Památek, především církevních, je na Rhodosu hodně.

Bydleli jsme ve vesnici Stegna v blízkosti Archángelosu. Stegna je rekreační místo, které si oblíbí především milovníci klidu a romantiky. Díky své poloze, blízko středu východního pobřeží ostrova, byla Stegna výhodným místem pro výlety.

Město Rhodos má počátky v r.408 př.k. Historické jádro města je velmi zachovalé a umístěné v prostoru obehnaném městskými hradbami v délce čtyř kilometrů. Pro prohlídku starého Rhodosu počítejte s celým dnem. Já jsem začal prohlídku procházkou parkem kolem západní části opevnění. Do starého města jsem vstoupil Amboisovou branou z r.1512 a zakrátko přišel k Suleymanově mešitě, jménem po sultánovi, který v r.1522 Rhodos dobyl. Mešita je v rekonstrukci. V její blízkosti je vež s hodinami, na kterou je možno vystoupit a prohlédnout si staré město. Pohled stojí za vstupné. Od věže s hodinami je to kousek k nejmohutnější stavbě ve městě – paláci velmistrů. V dnešní podobě je palác velmistrů dílem Italů, kteří ho v době své okupace Rhodosu, v letech 1937-40, postavili na ruinách bývalého paláce zničeného zemětřesením a výbuchem skladu se střelným prachem. Palác stojí za prohlídku.

Z paláce velmistrů je vhodné odbočit do Rytířské ulice. Na této ulici stávaly „hostince“ jednotlivých johanitských oblastí, jejichž rytíři mluvili týmiž jazyky. Také Rytířskou ulici ve 20. stol. italové rekonstruovali zdařile a působivě. Prohlídka interiérů jednotlivých „hostinců“ není možná. Domy jsou využívány pro kanceláře a zastupitelské úřady.

Projdeme-li celou Rytířskou ulicí, přijdeme na náměstí Platia Argirokastrou. Na jeho východní straně je hostinec rytířů z Auverne, z r. 1507, a chrám Panagia tou Kastrou, který dnes slouží jako Byzantské muzeum. Je to trojlodní chrám postavený již v 11.stol. Šikmo proti chrámu Panagia tou Kastrou se vchází do Archeologického muzea zřízeného v bývalém řádovém špitálu z let 1440-1489. Také toto muzeum stojí za prohlídku. Jsou zde vystavena umělecká díla z různých historických období a dozvíme se i zajímavé informace o léčení ve středověku.

Památek je ve Rhodosu ještě mnoho. Mně se líbilo náměstí Platia Ippokratous. Je to hlavní náměstí Starého města se středověkou kašnou a budovou Castellania, ve které sídlil obchodní soud. Můžeme projít židovskou čtvrtí a ze Starého města vyjít Židovskou branou.

Podél moře dojdeme do přístavu Mandraki se třemi, již z dálky viditelnými, větrnými mlýny z r.1496. Za nimi stojí pevnost Agios Nikolaos z let 1464-1467 s věží o průměru 17 metrů. Odtud bránili johanitští rytíři přístav. Od pevnosti můžeme dojít ke sloupům nesoucím sochy jelena a laně, což jsou erbovní zvířata Rhodosu. Předpokládá se, že zde mohl stát, ve 3.stol.př.k., legendární Rhodoský kolos. Po návratu na nábřeží stojí za návštěvu turecký hřbitov s mešitou Murada Reise. Náhrobky s turbanem jsou mužské. Ženské náhrobky jsou skromnější.

Na Rhodosu je mnoho krásných pláží. Jednou z nich je pláž v zátoce Anthony Quinna. Herec, představitel Řeka Zorby ve stejnojmeném filmu, dostal zátoku jako dar od tehdy vládnoucí vojenské junty (1967-74). V roce 1998 ale řecký soud prohlásil dar za neplatný. Hezká je i blízká zátoka Ladiko.

Přibližně uprostřed východního pobřeží ostrova je obec Lindos. Již před založením města Rhodos, v r.408 př.k., byl Limdos významným městským státem na ostrově. První chrám byl v Lindosu byl postaven kolem r.700 př.k. Obyvatelé ponejvíce obchodovali. V byzantské epoše postavili na troskách antického města byzantský hrad a ten johanité ve 14.stol.přestavěli na mohutnou pevnost.

Ve městě pod akropolí můžeme navštívit chrám Matky boží s nádhernými nástěnnými malbami ze 17.stol., a dále kapitánské domy ze 16. a 17. století zdobené reliéfy.

Především v jižní části ostrova najdeme romantické poloopuštěné pláže. Za mnohé pláž Glistra s písečnými dunami u Lardosu a pláž Fourni pod johanitským hradem Monolithos. Na východním pobřeží je krásná, veliká a zatím nezastavěná pláž Tsambika, pod horou téhož jména s klášterem Moni Tsambika. Klášter byl postaven v 18.století a dodnes patří k významným poutním místům. Na vrchol hory a do kláštera vystupují mladé ženy, které si přejí otěhotnět. Jako obětní dary přinášejí panenky a ty je možno v klášteře vidět.

Na jihozápadním pobřeží, nad pláží Fourni, vybudovali johanité v 15.stol. hrad Monolithos. Zachovaly se hradby, cisterny na vodu a kaple. Z hradu je krásný výhled na krajinu a moře. V blízkosti vnitrozemské vesnice Laérna je nejvýznačnější klášter na Rhodosu, centrum pravoslavného duchovního života na ostrově, klášter archanděla Michaela, lidově Moni Thari. Kostel je ze 14.stol. a interier je zdoben freskami. Dnes žije v klášteře asi 10 mladých a theologicky vzdělaných mnichů. Mne zaujal kostelík Agios Nikolaos Foutoukli, také ze 14.stol. Dal ho postavit byzanský úředník na památku zemřelých dětí. Na freskách,kterými je kostelík vyzdoben,prosí rodiče Ježíše Krista, aby děti přivedl do ráje.

Na západním pobřeží leží antické město Kamiros. Velmi na mne zapůsobilo. Město nebylo ve středověku ani nikdy později přestavováno a zachovalo si svoji antickou podobu. Můžete procházet chrámem s místem pro obětování, uličkami města a vcházet do jednotlivých domů. Město, z období před 6 stol.př.k., bylo r.226 př.k., zničeno zemětřesením, znovu postaveno, znovu zničeno dalším zemětřesením, poté opuštěno a zapomenuto. Až v roce 1859 bylo objeveno pro naši dobu. Návštěvu velmi doporučuji.

Na severu ostrova Rhodos, v blízkosti města Rhodos, se nad krajinou vypíná pahorek Filerimos s rekonstruovaným johanitským kostelem a klášterem. Od této památky vede cypřišová alej k místu s rozhledem po velké části západního Rhodosu.

Pokud na ostrov přicestujete, navštivte i některé z památek. Jistě budete na Rhodos vzpomínat v dobrém tak, jako já.

6.7.2008

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .