0
0

Kuba, ako ju mnohí poznáme z ueebníc zemepisu, sa rozprestiera v Strednej Amerike na najväešom ostrove Ve3kých Antíl a na ialších 1 600 väeších ei menších ostrovov. Lemujú ju nádherné pláže s bielym pieskom, život najviac pulzuje v 2 milionovom hlavnom meste Havana. Tento earovný Ostrov Slobody, ako ju mnohí nazývajú, v roku 1492 objavil Kristof Kolumbus. Bývalá španielska kolónia získala nezávislos? v roku 1898, po zvrhnutí diktátora Batistu je na jej eele už vyše 40 rokov mnohými obdivovaný, mnohými zatracovaný Fidel Castro.

Pre cestovate3a je však Kuba ešte viac. Nie sú to však len perfektne vybudované hotely all inclusive na najznámejších turistických destináciach ako Cayo Largo alebo Varadero. Tento ostrov salsy, cukrovej trstiny a tabaku svojích návštevníkov zaujme predovšetkým svojou neopakovate3nou atmosférou. Obyvatelia Kuby, z ktorých okolo 56 % tvoria belosi, formujú tvár tejto slneenej Perle Karibiku. Poh3ad do ulíc štandardného kubánskeho mesta, kde sa kubánci opierajú o polorozpadnuté domy, prípadne vysedávajú na chodníkoch, nám vnucuje otázku – naozaj sú tu všetci 3udia zamestnaní? V tejto krajine, kde sa prezident silou mocou oprašovaním zabudnutých ideálov a falošných hodnôt snaží o udržanie komunizmu, 3udí za tie roky opantala apatia. Ideály komunizmu sa rozplývajú, kei v zástupe pred „bodegas“ eakajú miestni na každomesaený prídel potravín. Základnou potravinou na Kube je hnedá ryža a fazu3a, z ktorých sa potom pripravuje typické kubánske jedlo, známe pod názvom congrí. Prázdnym a zaprášeným výkladom kubánskych obchodov, kde nájdete prevažne zátky do umývadiel, porcelánové sošky a šnúrky do topánok konkurujú dolárové obchody, tzv. Tiendas Panamericanas. Tieto za doláre ponúkajú všetok inde nedostupný tovar. Spomínané dolárove obchody však pre väešinu kubáncov s priemerným mesaeným platom 10 USD nie sú ureené.

Napriek velkej chudobe, ktorá vládne ostrovom, sú kubánci veselý, temperamentný národ.

Dôkazom toho sú aj všadeprítomné kubánske kapely lokálneho významu, ktoré typickou kubánskou muziekou rozprúdzujú krv v žilách nielen turistom, ale aj všetkým ostatným kubáncom, ktorí sa už tancujúci hádam aj narodili.

Ich neustále kolojúci temperament v žilách a horúca kubánska krv vyžarujú silný erotický náboj, ktorý sa vôbec nesnažia ukry?. Neustálym psskaním mladých kubániek alebo kubáncov sa snažia na seba upúta? pozornos?, mnohí turisti berú túto výzvu na erotický zážitok ako príjemné spestreniue dovolenky, kubánci ako spestrenie každodenného stereotypu a zároveo možnos? dolárového zárobku.

Havana

Najväešie, najrušnejšie a zároveo najbezpeenejšie mesto v karibskej oblasti je práve hlavné mesto Havana, ktoré bolo zaradené do svetového kultúrneho dediestva UNESCO.

Architektúra prevažne 19. storoeia sa vyznaeuje ve3kou hustotou domov, úzkymi uliekami a rušným centrom, to je typické predovšetkým pre starú Havanu – La Habana Vieja. Majestátne budovy z koloniálnej éry sú však na pokraji rozpadu, približne 300 z nich sa každoroene zrúti. Špina, zápach, odpadky, aj takýto obraz ponúka Havana. Na druhej strane však Hotel Nacional podporovaný holywoodskymi hviezdami, alebo štvr? Miramar, oblas? pripomínajúca Miami ureená pre rezidencie ve3vyslancov spolu s dominantným Capitoliom, tak ve3mi pripomínajúcim Capitol vo Washingtone dotvára Havane tvár plnú kontrastov.

Ernest Hemingway a Havana patria neodlúeite3ne k sebe. Rovnako ako Kuba a mojito alebo daiquiríi, ktoré s takou ob3ubou píjaval v havanskom bare La Floridita.

Doprava na Kube

Dalším zaujímavým momentom, pre mnohých adrenalínovým, ktorý nám ponúka Kuba, je aj samotná doprava. Problematickou záležitos?ou v mestách je už aj taká triviálna záležitos?, akou je nájs? prechod pre chodcov. Neustále trúbenie všetkých možných dopravných prostriedkov, áut, bicyklov, pokrikovanie rikšiakov, konských záprahov a vôbec všetkých úeastníkov cestnej premávky môžu slabšie nervy dos? ?ažko znáša?. Tzv. MHD v Havane tvoria camellos, eo sú plechové búdy pripomínajúce dvojhrbé ?avy ?ahané za nákladným autom. Poeet 3udí, ko3ko vezme, resp. ko3ko sa do nej natlaeí, je nelimitovaný. Aj pri cestovaní týmto dopravným prostriedkom musí ma? elovek pevné nervy. 4- 6 hodinové meškanie nie je nieím neobvyklým. Medzimestská doprava na kratšie vzdialenosti je pre našinca riešená tiež zaujímavým spôsobom. Nákladné auto, o ktorom som si pôvodne myslela, že je ureené na transport dobytka, naloží to3ko cestujúcich, ko3ko sa doo zmestí. Do dnešného doa som však neprišla na to, ako doo nastupuje napr. tehotná žena alebo starší elovek.

Cestovanie na dlhšie vzdialenosti, sa ve3mi nelíši od toho nášho. Až na pár drobností. Je zabezpeeené vlakmi, lietadlami alebo luxusnými autobusmi. Toto je však opä? ureené pre turistov. Pre bežného kubánca je to priam nemožné. Teoreticky áno, ale bránia mu v tom viaceré problémy. Jednak zohna? lístky za pesos, to sa teda hocikomu nepodarí, vypredané sú na dlhé týždne dopredu. A dolárové ceny lístkov, tie sú pre bežného kubánca len ?ažko dostupné. Druhou prekážkou je vybavenie si cestovného povolenia na cestu z provincie do provincie. Teoreticky je to možné, ale v skutoenosti sú s tým spojené mnohé byrokratické opletaeky. My sme na cestovanie po Kube využili asi najpohodlnejšiu formu, prenajali sme si malý mikrobus aj so šoférom Benitom. Ma? kubánskeho šoféra, tomu vravím ve3ké š?astie, pretože presúva? sa po ostrove s rozlohou 110 860 km2 s minimálnym poetom navigaených tabú3 by nás ureite stálo raz to3ko easu, ako sme si na spoznávanie tejto krajiny vyhradili.

Ialším symbolom ostrova sú staré americké autá, ktoré boli dovezené na ostrov pred rokom 1959, pred zaeiatkom ekonomického embarga. Krásne, vyleštené a napodiv aj pojazdné by mnohé boli ozdobami múzeí dopravy alebo veterán klubov.

Mestá

Najznámejším mestom je už spomínaná Havana. Druhým najväeším mestom, ktoré donedávna súperilo o prvenstvo s Havanou je Santiago de Cuba, bývalé hlavné mesto, ktoré leží 780 km od Havany je známe predovšetkým originálnou a pôvodnou hudbou. Práve v tomto meste mal Castro po ví?aznej revolúcii svoj prvý prejav.

Snád najmalebnejším mestom celej Kuby je Trinidad, ktoré je zapísané v zoznam dediestva UNESCO. Toto mesto založené v roku 1514 je jedným z pôvodných kubánskych miest, v ktorom sa vyskytujú nádherné stavby zo 17-19 storoeia. Malebný Trinidad s vydláždenými uliekami a poma3ovaným domami je najzachovalejšou ukážkou doby minulej z eias kolónie. Baracoa, Cienfuegos, Camaguey….

Rum a cigarety

Hoci je pre Kubu typický nedostatok takmer všetkého, rum je výnimkou. Pre nás boli atraktívne predovšetkým miešané nápoje, kubánci ho však najradšej pijú eistý. Nekoneené lány cukrovej trstiny sú zárukou, že ho ureite nebude nedostatok. Známy biely kubánsky rum môže by? jedno alebo trojroený a ten sa najeastejšie používa do miešaných nápojov, ako mojito, cuba libre, daiquirí ei pioa colada. Pä? roený zlatý alebo sedemroený hnedý je ureený pre väeších fajnšmekrov a pije sa väešinou eistý. Rum dozrieva v dubových sudoch.

Ku Kube neodmyslite3ne patria cigary. Najväešie tabakové lány sa nachádzajú na západnej easti ostrova, v provincii Pinar del Rio, kde sa zároveo pestuje aj najkvalitnejší tabak. Cigary sa vyrábajú výluene len ruene, šúlajú sa z viacerých tabakových listov. Zarueene kvalitné a originálne cigary sa predávajú v špeciálnych obchodoch, resp. priamo v továrni, kde ich vyrábajú. Samozrejme však v každom meste, takmer na každej ulici vám ziskuchtiví kubánci budú ponúka? vraj originálne cohiby za dobrú cenu. Na to, ei ste urobili skutoene výhodný nákup, pridete až po vyfajeení prvej kúpenej cigary na ulici a možno hnei aj o3utujete, že ste sa nechali dobehnú?.

Zábava

Najvychytenejšími miestami, ktoré ožívajú po zotmení, okrem mnohých barov a baríkov sú tzv. Casa de la Musica alebo Casa de la Trova. Nájdete ich v každom väešom meste. Miestni hudobníci v nich napaoajú svoje hudobné ambície a možno v rytme salsy, ktorú výrazne dopaoajú rumba gule, snívajú o koncerte niekde uplne inde, napríklad v Carnegie Hall. Taneeníci nenechajú na seba dlho eaka? a aj tí, ktorí netancujú, si minimálne poh3adom na zvatajúce sa dvojice prídu na svoje. V mnohých týchto casach sme boli svedkami rodiacej sa možno ve3kej lásky, mladé pekné kubánky a postarší páni zo zámoria si aspoo na veeer vytvorili ilúziu nieeoho, eo sa mnohokrát ráno rozplynulo. Pre mnohých nepochopite3né, pre niektorých jednoznaený cie3 návštevy Kuby. Každopádne, nech ste veeer prežili akoko3vek, my oearení hudbou tancom a mojitom, kubánci možno radi, že ho nestrávili poeúvaním veených Fidelovych prejavoch pri rume, sme sa všetci spokojne vracali domov a tešili sa na ialši slobodný deo na ostrove slobody.

http://www.bundashi.sk

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .