0
0

Při návštěvě Málagy nelze opominout pevnost Alcazabu. Ta se nachází na svahu nedaleko staré části města, nad ještě celkem zachovalým římským amfiteátrem. Za pokladnou ve vstupní bráně se otevírá zcela jiný svět. Arabové, kteří původně římskou pevnost v 11. století skoro znovu vystavěli, měli nejen na mysli její obranný charakter, ale také značné úsilí věnovali kráse a pohodlnému žití. Prochází se několika branami a cesta mezi skutečně mohutnými hradbami je prvním zážitkem. V některých místech se lze dostat až na vrchol hradeb a vychutnat si stále se měnící výhledy na Málagu. Cestou se prochází kolem několika zákoutí, ve kterých nechybějí květiny a vždy se objeví překvapení v podobě vany či malé fontánky. A když se dojde do zahrad, v nichž kvetou různé keře a stromy nebo dozrávají pomeranče, je návštěvník skutečně ohromen. Svůj podíl na kráse má v těchto zahradách voda. Zřejmě kromě funkce zavlažovací plnila i záměry stavitele, kdy především v letních vedrech ochlazovala okolí. Nad zahradami je několik budov a pavilonů. Zde jsou na několika místech ještě původní ozdobné prvky. Najdeme tu také kopii pece na keramiku a keramické výrobky. V místech, kde se pravděpodobně nejvíce žilo, má opět své slovo voda. Na nádvořích před obytnými pavilony jsou poměrně velké vodní plochy. Cesta pokračuje do horní části pevnosti. Hradby a věže mezi nimi jsou skutečně obrovské a je odtud pohled jak na město, tak i na přístav a městské parky. Vše výjimečným způsobem doplňují palmy, cypřiše a další okrasné dřeviny. Pokud je zájem pevnost si slušně prohlédnout, mělo by se počítat alespoň se dvěma hodinami. Vstupné je 2, 10 euro, senioři 0, 60 euro. Ze středu města cesta trvá asi 10 minut.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .