0
0

2-4-2010

Překrásné tropické lesy, úžasné kulturní památky a neobyčejní lidé. Tak nějak se dá charakterizovat Vietnam. Poznávání jeho krás rozhodně stojí za to. Já jsem měla možnost poznat nejen život na pevné zemi, ale i ten pro většinu z nás skrytý pod mořskou hladinou.

Nam Cat Tien

Ve Vietnamu je kolem 30 národních parků a více jak 120 chráněných oblastí. Parky ležící blízko pobřeží se mimo ochrany souše zabývají okrajově i ochrany příbřežních vod. Já jsem navštívila v jižním Vietnamu park Nam Cat Tien vzdálený 150km od Ho Chi Minova města (Saigon), který se pyšní několika jedinci ohroženého nosorožce jávského. Tento druh je považován za jednoho z nejvzácnějších savců na světě a žije pouze na území Jávy a v tomto parku. Celková plocha parku je kolem 74 000 hektarů a je domovem 105 druhů savců, 40 druhů plazů, 133 sladkovodních ryb, 14 druhů obojživelníků a nepřeberného množství rostlin (více jak 1800 druhů). Dokonce se zde vyskytují i sloni, kteří často napadají místní obyvatele. O jejich existenci v parku se proto neustále vedou spory. Dále je v parku k vidění i tur zvaný gaur a pro ornitology je tento park přímo ideální. Více jak 360 druhů ptáků láká ornitology z celého světa. Jedním z nějvzácnějších je koroptev Arborophila davidi. Není problém narazit během procházky na opice a všudy přítomný hmyz a hlavně téměř 500 druhů motýlů o sobě dává neustále znát. Významnou chráněnou lokalitou je Močál krokodýlů obývaná vzácným krokodýlem siamským (Crocodylus siamensis), který zde byl vysazen zpět do přírody v roce 2000. Přes den je málokdy k vidění proto se vyplatí zůstat přes noc na místní stanici a pozorovat krokodýly v noci. Tato vodní plocha je plná nejrůznějšího ptactva a výborné místo pro pozorování zvěře, které se sem chodí napojit. Park byl v minulosti postižen za války se Spojenými státy v důsledku nasazení defoliantů, naštěstí staré stromy útok přežily a došlo k obnovení místní vegetace vcelku rychle. V roce 2002 byl národní park zařazen na seznam přírodních rezervací UNESCO.

Jihočínské moře

Východní hranice Vietnamu je tvořena Jihočínským moře na jihu a Tonkinským zálivem na severu. Jihočínské moře s rozlohou 3,7 milionů km2 je součástí Tichého oceánu, maximální naměřená hloubka je 5 559 m pod hladinou. Jihočínské moře je díky své rozloze jednou z největších vodních ploch po pěti oceánech (Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový a Jižní). Název Jihočínské moře vznikl v době obchodování Evropy a Číny, portugalští námořníci tuto oblast nazývali pouze Čínským mořem, ale postupem času potřebovali oddělit tuto oblast od sousedících a tak ji nazvali Jihočínské moře. Ve Vietnamu je známo spíše pod názvem Východní moře (Biển Đông). Ústí do něho jedny z největších řek, jako je Mekong, Song Hong, Xi-Jiang a Tha Chin, díky čemuž je v celém tomto moři obrovské množství sedimentů, a tím horší viditelnost pro potápěče. Severní části Jihočínského moře jsou v pozdním létě často postiženy tajfuny. Jihočínské moře se skládá z hluboké Jihočínské pánve obklopené širokým pevninským šelfem z většiny stran. V této pánvi najdeme více jak 200 malých ostrůvků obklopenými korálovými útesy. V Tonkijském zálivu a v dalších oblastech jsou bohatá ložiska ropy a zemního plynu.

Mořský život

Díky relativně stabilní salinitě a teplotě vody během celého roku je zde velké množství druhů korálů a tím i dalšího jiného rozmanitého života. Bohužel viditelnostní podmínky jsou opravdu velmi špatné. Změny podmínek se dějí opravdu rychle a nevyzpytatelně. Např. během jedné hodiny se z 15metrové viditelnosti může stát naprosto neprůhledná voda. Na diverzitu podmořského života to však nemá vliv – je zde stejně jako třeba v Rudém moři množství druhů korýšů, měkkýšů a dalšího drobného rozmanitého života. Přestože je zde zvýšené množství sedimentů korály se tu velmi dobře rozrůstají. Neustálé změny v množství sedimentů i během dne díky často se měnícím mořským proudům způsobuje, že se sediment neusazuje. Pouze se vznáší ve vodě a je přemísťován z místa na místo. To způsobuje již zmíněnou špatnou viditelnost pro potápěče. V místech kde proudění z nějakého důvodu přestalo nebo není dostatečné jsou vidět korály, které odumírají pod nánosem sedimentů. Přesto je to jen zanedbatelné procento z celkových korálových útesů.

Ovšem pro potápěče, fotografy a hlavně biology je Vietnam opravdovým klenotem. Nejvíce se ve Vietnamu daří nahožábrým plžům. Nembrotha lineolata se živí sumkami a pohybuje se po dně na plže nezvykle rychle. Krásně zbarvená hvězdnatka Chromodoris coi při pohybu neustále zvedá okraje pláště. Hvězdnatky rodu Ceratosoma byly k nepřehlédnutí. Tito více jak 10cm plži byli naprosto všude. Jak na skálách tak na písčitém dně. Používají zvláštní strategii proti predátorům. Část těla vystavují tak, aby v případě napadení to byla první věc, kterou predátor napadne. Obsahuje repugnatární žlázy s obranným sekretem, který predátora odradí. Nejčastěji nacházenými plži jsou bradáči (Phyllidiidae), kterým druhotně chybí žábry. Dýchají proto celým povrchem těla. Plž Bornella anguilla je noční, živí se žahavci. Dokáže plavat smršťováním těla. Výrůstky na hřbetě slouží k ochraně vystavených žaber. Největší zavinutec Ovula ovum se shromažďoval v ohromných množstvích, aby kladl svá vejce na mořských houbách. Calpurnus verrucosus je typickým představitelem dané oblasti, přestože je velmi rozšířeným nalézá se vzácně. Živí se korály rodu Sarcophyton.

Hvězdice Choriaster granulatus dorůstají až 30cm a jsou téměř všude na mořském dně. Krevety Thor amboinensis se vyskytují v mnohem větším množství než v Rudém moři. Zato jiné druhy krevet (rod Periclimenes) velmi časté v Rudém moři také asociované se sasankami se vyskytují vzácně. Krabovčík Neopetrolisthes oshimai je mezi rameny sasanky velmi častý. Nejvzácnějšími korýši jaké můžete potkat jsou strašci Odontodactylus scyllaruss a Lysiosquillina lisa. Žijí v úkrytu, ze kterého vyráží za kořistí. Loví rychlým výpadem, některé druhy jsou specializované na mlže a korýše, jiní mají na končetinách háčky, kterými zachytí ryby.

Ve zdejších vodách potkáte klauna očkatého Amphiprion ocellaris, ale i několik dalších druhů (A. clarkii, A. sandaracinos, A. melanopus). Drobné murény Rhinomuraena quaesita vystrkují tlamy téměř z každé díry. Sexuálně dospívají jako samci a poté s věkem změní pohlaví na samice což má za následek i změnu barvy těla. Samci jsou černí, samice modro žluté a staré samice jsou celé žlutě zbarvené. Vzácně naleznete rozedrance (Antennariidae), tyto ryby dokonale splývají s prosředím. Lákají kořist na speciálně vyvinutou udičku. Dokáží sežrat i jedovaté perutýny. Klunatky Aeoliscus punctulatus se ve velkých hejnech schovávají mezi bodlinami ježovek nebo stébly trávy, díky svému zbarvení jsou tak dokonale maskované. Narazit můžete i na velké medúzy a nebo i karety (Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas), žraloky (Carcharhinus limbatus, Carcharhinus amblyrhynchos, Carcharhinus melanopterus) a velké ryby (Ephippidae, Lutjanidae, Epinephelinae), velcí živočichové jsou ale spíše výjimkou. Ve Vietnamu se praktikovalo a bohužel stále praktikuje lovení pomocí granátu nebo kyanidem. Není proto divu, že velké ryby a další živočichové jsou tímto způsobem lovu přímo likvidováni. Pod vodou občas naleznete i staré rybářské sítě a pasti na langusty. V zálivech žijí lidé na plovoucích domech, které prakticky zdevastují místní podmořský život. Domy jsou ukotvené lany k útesům, veškeré odpadky házejí přímo do moře, po vylovení veškerých ryb a langust se poté přesunou na další útes. Tento kočovný způsob života ničí nejvíce útesy jižního Vietnamu.

Chráněná oblast Velrybí ostrov

Na některých místech, jako je Velrybí ostrov (Whale island) u pobřeží na jihu Vietnamu u města Nha Trang, je ale stále k vidění úžasný podmořský život. Kolem ostrova je několik chráněných oblastí, které založili majitelé místního hotelu a pokud porovnáme druhovou diverzitu zde a v oblastech, které nepodléhají ochraně, uvidíme, že ochrana opravdu má smysl. V těchto ohraničených zátokách je zakázaný veškerý rybolov a používání kotev. To má za následek výskyt velkého počtu ryb, které nejsou ani tak bojácné jako jinde. Jsou zde vytvořené umělé útesy z kbelíků a dalších věcí, aby se zde uchytily korály. Nahožábří plži, vzácní korýši a další bezobratlí živočichové včetně nemalého počtu ryb tu však svůj domov nalezli jen v omezené míře. V okolí Velrybího ostrova je mnoho krásných potápěčských lokalit s nádhernými korály hned pod hladinou (Sinularia sp., Sarcophyton sp., Briareum sp. Annella mollis). Rournatci Spirobranchus giganteus jsou téměř na každém korálu. Lokality jsou zajímavé přítomností žlutých sumýšů Colochirus robustus v tisících jedincích obklopují skalnaté dno omývané proudy přinášející živiny ve větších hloubkách kolem 30m kam přes sedimenty ve vodě dopadá málo světla. Lokalita Three Kings je plná plžů (Nembrotha spp., Ceratosoma spp., Phyllodesmium spp., Flabellina spp. Phyllidia spp.) Lokalita je vzdálená od pobřeží, jsou to tři velké skály vystupující z moře ze všech stran obklopeno mořskými proudy. Je zde zvýšená šance na potkání velkých živočichů jako jsou karety a žraloci. Potápěčská centra v Nha Trangu dbají na ochranu podmořského bohatství a své lodě zásadně uvazují na úvazy a nepoužívají kotvy. Tím je zaručena neporušenost zdejšího ekosystému a můžete se tak kochat nádhernými útesy i hejny ryb, především kaniců (Serranidae) a kranasů (Carangidae).

Problémy s ochranou mořského života

Ve Vietnamu bohužel neexistují zákony na ochranu podmořského života jako např. v Egyptě. Lodě tedy běžně používají kotvy, které hází na korály a tím je ničí, dále odhazují i odpadky do moře a neexistuje žádná regulace lovu. Veškeré populace ryb a dalších živočichů jsou na některých místech téměř nebo úplně vyhubeny, v takovém případě se rybářská vesnice posune o útes nebo záliv dál a vybíjení začne nanovo.

Tyto praktiky jsou bohužel na denním pořádku i v oficiálním národním parku na souostroví Con Dao. Místní zaměstnanci nemají sebemenší znalosti o mořském životě a proto není divu, že většina místních korálových útesů je v dezolátním stavu. Zdejší útesy jsou přitom všude prezentovány jako to nejlepší, co turista může z podvodního života ve Vietnamu vidět. Nutno ovšem podotknout, že zde před pár lety proběhla vlna tsunami a tajfun, který zničil velkou část místních korálových útesů. Pozitivní zprávou je, že je vidět již mírné obnovení zdejšího ekosystému. Ovšem házení kotvou na nové korály k jejich obnově určitě nepřispěje.

Národní park Con Dao

Oficiálně se v jižním Vietnamu nacházejí dva podmořské národní parky- souostroví Con Dao a souostroví Dao Phu Quoc. Já jsem měla možnost navštívit souostroví Con Dao, které je považováno za nejkrásnější místo ve Vietnamu. Souostroví Con Dao bylo vyhlášeno chráněnou oblastí v r. 1984 a v r. 1998 byl rozšířen národní park na celé souostroví. 44 druhů rostlin bylo objeveno poprvé na ostrovech, patří sem Dipterocarpus condorensis, Ilex condorensis, Pavetta condorensis a Psychotria condorensis. Kromě ochrany tropického deštného lesa a endemického druhu veverky Ratufa bicolor condorensis a ptáků (Caloenas nicobarica, Phaethon aethereus, Ducula bicolor, Sula dactylatra) je dalším stěžejním bodem ochrana zdejší populace ohrožených dugongů, karet pravých (Eretmochelys imbricata) a karet obrovských (Chelonia mydas), které zde na plážích pravidelně kladou svá vejce. V r. 2006 delegace z organizace UNESCO prozkoumala tuto oblast a označila park za národně-kulturní světové dědictví. Vietnamská vláda zatím stále pracuje na nezbytných dokumentech pro UNESCO, aby byly splněny veškeré požadavky.

Podle mé zkušenosti je souostroví Con Dao díky své poloze 200 km od pobřeží uprostřed moře a své historii neobyčejným místem. některá místa pod mořskou hladinou jsou stále pěkná a plná života, ale není jich mnoho. Zatím je velkým problémem pro zahraniční turisty se na souostroví dostat. Letecké spoje jsou omezené, další možný spoj je několikahodinová plavba lodí a nebo si pronajmout vrtulník. Zatím je toto souostroví jen málo dotčeno a možná je tomu tak dobře. Zdejší přírodní bohatství je jedinečné i v rámci samotného Vietnamu. Do budoucna se tu ale počítá se vzrůstající turistikou, staví se další hotelové komplexy a připravují se častější letecké spoje s větší kapacitou. Nevyslovenou obavou tak zůstává, zda právě toto nebude začátek zkázy jedinečného místa. To ukáže jen čas.

Vietnam je opravdu kouzelné místo a z hlediska turistiky má velký potenciál. Výborná infrastruktura a obrovská možnost historických i přírodních památek je předpokladem do budoucna. Čeští turisté zatím tento ráj nenavštěvují a je to velká škoda. Vietnam v sobě skrývá jedinečná zákoutí a místní život je také velmi zajímavý. Možná je na čase, aby se mu začalo věnovat více pozornosti. Nejen, že turistický ruch přispěje ke zlepšení ekonomiky země, ale zároveň i pomůže k lepší ochraně tropických lesů i podmořských království.

http://www.balzarova.cz/cz/clanky.php?i=42

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .