0
0

V severoindickém státě Uttarpradéš se na území o rozloze 490 kilometrů čtverečních rozkládá Národní park Dudhwa (Dudhwa National Park). Leží nedaleko hranic s Nepálem a jeho krajina je z převážné části tvořena hustě zalesněnými pláněmi. V roce 1988 byla v Dudhwě vyhlášena tygří rezervace.

Zdejší lesy se pyšní jedněmi z nejkrásnějších exemplářů damarovníku obrovského v Indii. V současné době žije v národním parku Dudhwa 77 tygrů. Přírodní rezervace na ochranu těchto majestátních zvířat vznikla převážně díky snahám Billyho Ardžana Singha, který byl zapáleným ochráncem přírody. Nejvíce jej proslavila tygřice Tara, kterou vlastnoručně odchoval a v roce 1978 navrátil do volné přírody.

Celá Indie je domovem poloviny všech tygrů na světě, přesto se stále nedaří podnikat účinné kroky na jejich dostatečnou ochranu. Pytlačení, které v Indii bujelo po dlouhá desetiletí, snížilo počet těchto nádherných kočkovitých šelem na 3700, kdežto ještě před 100 lety jich zde žilo 40 tisíc. Někteří ochránci přírody dokonce uvádějí, že v Indii žije již jen 1200 tygrů. Dalším problémem je železnice protínající národní park. Během posledních tří let skončil život nejméně čtyř tygrů pod koly vlaku. Ochránci přírody proto vyzývají provozovatele železnice, aby ji přemístil. Jejich výzvy však zatím zůstávají bez odezvy.

K dalším obyvatelům parku patří stáda barasingy, což je druh jelena, jehož jméno v překladu znamená „dvanáctirohý“. Nejlépe se barasingům daří v travnatých mokřadech v jižních částech parku. Dále v Národním parku Dudhwa můžete zahlédnout levharty, medvědy pyskaté i nepočetné stádo nosorožců, kteří sem byli dovezeni z Ásámu a Nepálu. Národní park je také domovem pro bezmála 400 druhů ptáků. Vyskytují se zde frankolíni bažinní, dropi indičtí a zoborožci. Zdejší jezera jsou velkým lákadlem pro vodní ptactvo, zastoupeni jsou zde orli šedohlaví a ibisové.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .