0
0

Sedlo Sella /2242 m/ odděluje v Dolomitech skupinu Sella a skupinu Langkofel.Je zde chata, velké parkoviště, zastávku tu má linkový autobus. Poblíž je stanice zajímavé malé kabinkové lanovky, která vede do sedla k chatě Demetrhütte /2681 m/. Prochází tudy silnice z Canazei do Corvary.

Zlákala nás mohutná skalní hradba skupiny Langkofel, tvořená pěti samostatnými divoce rozeklanými vrcholy seskupenými do podkovy, uvnitř kotle s chatou. Okolo této skupiny vede okružní cesta hodnocená jako jedna z nejhezčích v západní části Dolomit. Cesta vede chvíli po rozkvetlých loukách a za chvíli zas v labyrintu skal Je to celkem lehká túra s množstvím chat a nádhernými rozhledy, ale je 17 km dlouhá a trvá okolo7 hodin.

Z parkoviště jsme se vydali po legendární královské cestě Friedricha Augusta, nazvané po saském králi, který zde několikrát pobýval. Široká pohodlná cesta v travnatém svahu nás brzy dovedla k chatě Forcella col Roseola /2308 m/. Za hřmění jsme docházeli k další chatě Friedrich-August Hütte /2298 m/. Přihnala se rychle bouřka. Po hodinovém čekání na chatě jsme pokračovali dál. Po dešti byla vyšlapaná cesta blátivá a kluzká. Sluníčko za chvíli všechno napravilo. Rozkvetlými loukami s občasným stoupáním a klesáním pod skalními stěnami jsme pokračovali k chatám Sandro Pertini /2300 m/ a Plattkofelhütte /2300m/. Od chaty následoval strmější sestup a střídavě po loukách nebo v suťovém svahu jsme došli ke vstupu do kotliny. Začali jsme prudce stoupat k chatě Lankofelhütte /2253 m/, sevřené okolními divoce vyhlížejícími skalními věžemi. Nádherná okolní kulisa a příjemný odpočinek jenom umocňují nádherné zážitky na této túře. Sestoupili jsme zpět do ústí kotliny a pokračovali dál po cestě č.526 pod severními a později pod západními stěnami této skupiny. Cesta vede suťovými svahy k další chatě Emilio Comici /2154 m/ a dál opět střídavě nahoru a dolu balvanovitým labyrintem zřícených skalních bloků a nakonec krásnou loukou k chatě Sellajoch haus /2176 m/ kde naše cesta končila.

Tato túra nezklamala naše očekávání a jenom potvrdila, že doopravdy patří mezi nejhezčí cesty.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .