0
0

– kampus aneb pohled do zákulisí

Jak jsem sliboval v minulém dílu Mexického deníku, tentokrát bych Vás rád seznámil s kampusem, kde od 9. ledna 2006 studuji. Dokonce mám tu čest býti prvním Čechem, který přijel studovat na TEC de Monterrey, Campus Toluca. Za ty dva týdny co tu studuji, jsem zjistil, že jsem se dostal na opravdu prestižní školu. Nemám nic proti ČVUT, ale to se prostě nedá porovnat. Vítejte tedy na TEC de Monterrey, Campus Toluca! BIENVENIDOS!…

Co je to kampus

Jak jste si jistě všimli, místo fakulta nebo univerzita uvádím kampus. Takže na začátek bych se pokusil vysvětlit, co to takový kampus vlastně je, protože u nás nic podobného nemáme (i když někteří z Vás to určitě vědí).

Kampus, to je vlastně takové městečko uvnitř města, samozřejmě univerzitní městečko. Velikost je různá, já jsem rád, že Campus Toluca (TEC de Monterrey) patří mezi ty menší.

V kampusu se nenácházejí pouze univerzitní budovy s aulami a učebnami nebo knihovny, ale většinou také studentské koleje, sportovní areály (haly, hřiště na fotbal, tenis, volejbal, bazén, …), dále kina, divadla, jídelny a kavárničky, lékař a třeba i nějaký malý obchůdek. Když to shrnu, tak vlastně vše co souvisí se studiem, ale také sportovní, kulturní a společenská centra a zařízení. Všechno je na jednom místě, ale pozor: od jednoho konce kampusu na druhý můžete urazit i několik km.

Celý kampus je oplocen a dovnitř se dostanou pouze studenti, profesoři a „personál“. U vstupu musí předložit svojí identifikační kartičku (tzv. credencial). Zajímavé je, že dovnitř nesmí ani policie. Kampus má svojí vlastní ostrahu, která vše hlídá a kontroluje.

Campus Toluca

Campus Toluca je jeden ze 33 kampusů celého ITESM, neboli TEC de Monterrey (o něco více viz úvodní díl Mexického deníku). Jak už jsem uvedl, kampus v Toluce patří mezi ty menší. Z jednoho konce na druhý dojdete za několik minut. Dohromady tu studuje asi 5 000 studentů, přičemž nás cizinců je tu asi 35 (studenti z Francie, USA, Ekvádoru, Peru, Venezuely a já Čech:-)

Ze zařízení, která jsem vyjmenoval výše, tu chybí koleje (teď nemyslím ty, po kterých jezdí tramvaj, vlak či metro:-), divadla a kina. Nádherná je ale víceúčelová hala (může sloužit jak pro sport tak pro nějaké koncerty či divadelní představení). Zajímavé je, že ve třetím patře haly se nachází atletická dráha. Kopíruje obvod budovy, samozřejmě zevnitř. Zároveň je to takový „balkon“ pro diváky nějakého kulturního představení.

Srdíčko každého sportovce, obzvláště fotbalisty, zaplesá nad fotbalovým stadionem (jak pro „klasický“ fotbal, tedy soccer, tak pro americký fotbal). Je to jeden ze 4 stadionů v celém Mexiku, který je zavlažován zespoda, sofistikovaným zavlažovacím systémem kanálků apod. Univerzitní tým se jmenuje Toluca Borregos, což česky znamená Berani z Tolucy.

Nabídka oborů, které se zde studují, je velmi pestrá – od ekonomie, obchodu a práva přes architekturu a elektroniku až po strojní a automobilové inženýrství 🙂 Čili jak humanitní obory tak také technika, inženýrství.

V celém areálu kampusu se nesmí kouřit (a to ani v budovách ani venku) s výjimkou jediného místečka, travnatého plácku mezi knihovnou a budovou, kde se nachází vše co souvisí se strojním inženýrstvím. Zmíněný plácek je společně s počítačovou učebnou nejvytíženějším místem kampusu 🙂 Náruživí kuřáci to tady mají těžké …

Aktivity

Kromě akademických aktivit je tu i široká nabídka kulturních a sportovních činností (to už jste asi pochopili). Tak např. kurzy hudebních nástrojů (kytara, piano), dále divadlo, zpěv, tanec (salsa), ze sportů fotbal (soccer), americký fotbal, tzv. rychlý fotbal (5+1), volejbal, basketbal, tenis. Jediné, co tu chybí, je asi bazén 🙁

Ve většině z vyjmenovaných sportů tu probíhájí školní turnaje. S ostatními cizinci (Francouzi) jsme vytvořili tým pro rychlý fotbal. Příští týden začínáme, tak nám držte palce!

Pro studenty TECu jsou všechna sportoviště volně přístupná každý všední den od 8 do 21 hodin, v sobotu přibližně do 15 hodin. Prostě kdykoli máte chuť a domluvíte se s kamarády, tak si můžete zahrát, co chcete (pokud zrovna neprobíhá nějaký turnaj). Navíc si můžete zdarma půjčit sportovní náčiní (vždyť si to taky zaplatí ve školném).

Několik zajímavostí závěrem

Výjimkou tu není konec vyučování ve 22 hodin a to i v pátek!!! (u nás naprosto nemyslitelné). Já naštěstí končím nejpozději ve 20 hodin, a to v úterý a ve čtvrtek. Neexistuje rozdělení předmětů na přednášky a cvičení, vše je spojené a účast je povinná. Prakticky každý student má svůj notebook (laptop). Velice příjemné je bezdrátové připojení k internetu v areálu celého kampusu.

TEC de Monterrey je velice prestižní soukromá škola, tzv. amerického typu (tzn. jednak zmíněný kampus, ale také hodně práce během semestru, spousta domácích úloh a samostudia a několik parciálních zkoušek). Omráčilo mě, když jsem se na úvodní schůzce pro nás cizince dozvěděl, že za jeden měsíc studia se tu platí 1500 amerických dolarů!!! Tím se vysvětluje i vybavení kampusu. Přitom minimální plat v Mexiku prý činí 140 amerických dolarů měsíčně. Polovina Mexičanů této mzdy ani nedosahuje. Zdaleka ne každý si tedy takovou školu může dovolit, pouze mladí z bohatých a dobře situovaných rodin. Na druhou stranu, ten kdo tu studuje už většinou ví, co chce a studia úspěšně dokončí.

Adiós,

Miro, el checo 🙂

http://netdubacek.euweb.cz/view.php?cisloclanku=2006012401

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .