0
0

Lérida nebo Lleida – dva různé názvy jednoho města, podle toho jestli jde o jméno španělské nebo katalánské. Hlavní město stejnojmenné a jediné vnitrozemské katalánské provincie leží na pravém břehu řeky Segre, přítoku řeky Ebro.

Město je sídlem biskupa a tržištěm se zemědělskými produkty pro celou provincii.

Dějiny města, jehož jádro se rozkládá na pahorku, začínají u ibero-římské osady Ilerda. Již za časů Vizigótů bylo biskupským sídlem. Maurové ho pak zcela zničili a vystavěli město nové.

To bylo znovu zbořeno ve španělské válce o nástupnictví a jeho univerzita, založená kolem r. 1300, byla po válce přeložena do Cervery, protože obyvatelé Léridy stáli na straně rakouského uchazeče o trůn.

Pohromy se Léridě nevyhnuly ani v moderní době – město bylo poničeno ještě ve španělské válce o nezávislost i v občanské válce.

Pamětihodnosti Léridy

Léridě dominuje La Suda – velká pobořená pevnost na kopci nad městem, která byla získána na Maurech roku 1149. Nejvýznamnější je zdejší Stará katedrála – La Seu Vella – stojící uvnitř bývalého hradu. Je to románská stavba ze 13. století (založena byla r. 1203) s gotickými prvky. Za pozornost stojí její portály zdobené ornamenty. Zdejší gotická křížová chodba pochází ze 14. století. Stavba působí stále monumentálně, ale neslouží žádným církevním aktivitám. V roce 1707 ji Filip V. nechal přestavět na kasárna a když ji pak vojáci opustili, nastěhovali se sem na dlouhou dobu jen holubi. Dnes je v areálu pevnosti muzeum, restaurace, zůstal nádherný výhled na město i krásná gotická okna v ambitu.

Kromě toho je v Léridě ještě klasicistní Nová katedrála (1671-1781), radnice s průčelím z 13. století zvaná Paeria a kostel San Lorenzo (12.-15. stol.).

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .