0
0

Malá obec Lepakshi (Lépakší) ležící 15 km východně od města Hindupur v indickém státě Ándhrapradéš je významným a vyhledávaným poutním místem. Asi kilometr východně od centra se totiž nachází obrovská monolitická socha Nandina – Šivova býka. Kromě toho zde najdete ještě tři významné svatyně věnované Šivovi, Višnovi a Vírabhadrovi.

Hlavním turistickým lákadlem Lepakshi je právě chrám Vírábhadra – chrám mytologického hrdiny, válečníka stvořeného Šivou z jeho vlasů. Chrám stojící na skalním výchozu byl financován v polovině 16. století bratry Virúpannou a Vírannou, kteří byli během říše Vidžajanagar (Vijayanagar) guvernéry Pénukóndy. Chrám se stal důležitou pokladnicí sochařských a malířských stylů zmiňované epochy.

Chrám stojí uprostřed dvou soustředných okrsků, které byly vybudovány na třech úrovních. Dovnitř chrámu se vchází „gópurou“, tedy hlavní věží, situovanou na jeho severní straně. Vnitřní vchod je ohraničen postavami říčních bohyní Gangy a Yamuny na listovém pozadí. K vidění je zde ještě řada dalších pozoruhodných skulptur, zajímavý je například dekor na masivních pilířích, které vymezují centrální prostor v otevřené síni. Za pozornost jistě stojí také božstva, strážci a mudrcové vytesaní na pilířích nedokončené Kaljána mandapy (předsíně) i impozantní monolitický sedmihlavý had chránící žulový „lingam“, tedy symbol, jehož prostřednictvím je uctíván hinduistický bůh Šiva.

Stropy dvou přilehlých mandap, z nichž jedna je otevřená a druhá zazděná, stěny Ardha mandapy a několika vedlejších svatyní jsou pokryty malbami, které hýří barvami. Vysokou úroveň obrazového umění říše Vidžajanagar dokládá vyobrazení bohů a bohyň, skupin dárců a věřících i nejrůznější výjevy z indických mýtů a legend. Právě tyto nádherné nástropní fresky a malby proslavily celé Lepakshi. Postavy jsou na nich zachyceny z profilu a charakterizují je nápadné oči, ostré nosy a brady.

Fresky se vyznačují elegantními černými linkami, které vystupují z převládající oranžovočervené barvy. Dále se hojně používala bílá a zelená. Doslova ohromující je vyobrazení oděvů, propracované účesy, šperky a vzory na látkách. Nejskvostnější freska vyjadřuje sňatek Šivy a Párvatí. Ji a další krásné malby uspořádané v dlouhých pásech podél výklenků najdete na stropě otevřené mandapy.

S chrámem Vírábhadry je spojena jedna krvavá legenda, podle níž Virúpanna zneužil státní finance k výstavbě této svatyně a poté sám sebe oslepil, aby předešel královskému trestu. Na západní stěně vnitřního okrsku jsou dodnes patrné dvě tmavé načervenalé skvrny, což mají být stopy po jeho očích.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .