0
0

Vyprahlé kopce ubíhají s okolní krajinou jižní Anatolie. Před námi se rýsuje náš cíl – hora Nemrud. Není nejvyšší horou pohoří Antitauros, zato je však nejdůležitější. Vždyť si na ní sami bohové postavili své trůny.

Těžko se věří tomu, že dnes poměrně nehostinná krajina Antitauru bývala ve starověku velmi úrodným a lesnatým krajem. Jako dědic helénské tradice, na hranicích mezi silnou římskou i parthskou říší, tu vznikl maličký stát Komagene. Ztělesněním říše byl král Antiochos. To on nechal vystavět 50 metrů vysokou mohylu na vršku zdejší dvoutisícové hory. Uvnitř se možná ukrývá jeho vlastní hrobka. Kdo ví …

Nemrud Dag – sídlo Bohů

U východního chrámu se dochoval oltář, který dnes slouží jako heliport, a za ním sedí řada soch bez hlav. Ty jim povalil a znetvořil zub času, ruka ikonoklasmu i četná zemětřesení. Antiochos, který odvozoval svůj původ od řeckých i perských předků, neváhal vytvořit jakýsi nadnárodní, elitní panteon. Zleva sedí bůh slunce Apollón-Mithra, bohyně štěstí Fortuna-Tyche, uprostřed Zeus-Ahura Mazda a dále Antiochos a Héraklés. Lépe zachované podobizny ze západní terasy mohyly ukazují řecké obličeje v perských účesech a kápích, čímž podtrhují zvláštní a jedinečné propojení řecké elegance a mystického perského zoroastriánství.

Kousek pod posvátným vrcholkem je parkoviště. Sem vás nejspíše zaveze nějaký z organizovaných mini zájezdů nebo sem možná při velkém štěstí a dostatku času dostopujete. Není asi zrovna rozumné spoléhat na veřejnou dopravu. Poslední vesnička leží hluboko pod námi a všude okolo tu v několika pásech žhnou vyprahlé kopce.

V hlavním městě Arsameia

Krátká sláva království se nevyhnula ani hlavnímu městu. Asi deset minut od silnice na Damlacik se na jednom ze skalních ostrohů rozkládají ruiny antické metropole Arsameia. Ze samotného města se zachoval jen úchvatný pohled do krajiny, za to však pod pahorkem najdete několik stél a kamenný reliéf, který ukazuje Mithridata, jak tiskne ruku Héraklovi. Kousek od tohoto, v dějinách prvního potřesení pravicí můžete slézt do 160 metrů hluboké chodby, která ústí v temné místnůstce zřejmě rituálního účelu. Zpátky beru schody po dvou a už se těším na světlo boží, které na konci tunelu září jak údajný posmrtný život. Trochu mě mrazí.

Znovu koukáme do dáli. Arsameia měla opravdu přehled. Pouhým okem odtud dohlédneme na vršek Nemrudu, zatím dole přehlédneme celé povodí řeky Cendere. Římané přes ní o pár staletí později postavili most. Zachoval by se dodnes, kdyby po něm nejezdily náklaďáky. Teď je opraven a stal se další atrakcí oblasti. Kousek odtud se rozlévá Atatürkovo jezero, jedna z největších přehrad světa. Obrovský ekonomický význam mají i zdejší naftové vrty, produkující 80% tureckých pohonných hmot.

Východiskem k prozkoumání tajemných památek říše Komagene je vesnička Kahta. Všechny vyjmenované památky můžete navštívit během jednoho klidného půldne s malou výpravou 4-6 lidí. Výlet stojí asi 35 lir na osobu. Jen dejte pozor, nadháněči i provozovatelé výletů jsou v Kachtě opravdu hodně neodbytní.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .