0
0

V hlavním městě, nacházejícím se v obci Ibiza, se nalézá Dalt Vila – staré město, obehnané po celém obvodu nejstaršími dochovanými renesančními hradbami v Evropě, jež bylo deklarováno jako součást dědictví lidstva UNESCO v roce 1999.

Akropole Dalt Vily je plná spletitých uliček a monumentů, na úplném vrchu se nachází hrad a katedrála. Vnitřek pevnosti bývá místem pořádání koncertů, cyklů poezie, výstav a jiných kulturních aktivit po celý rok.

Pozůstatky fénické osady Sa Caleta a fénicko-punská nekropole Puig des Molins jsou dalšími památkami, jež jsou zapsané na seznam UNESCA: „podávají výjimečné svědectví o osídlení a společenském životě fénických osad ve východním Středomoří.

Tvoří jedinečný pramen – co se týká kvantity i významu – o nálezech a původu fénické a kartaginské kultury“. Výbor UNESCA definoval Ibizu jako přírodní prostředí privilegované pro její biodiverzitu a přírodní hodnoty, čímž měl na mysli především hojnost podmořských luk tvořených rostlinou posidonia oceanica, jež jsou nejlépe konzervované ve Středomoří a jsou chráněné jako přírodní rezervace.

Právě tato mořská tráva je zodpovědná za čistotu a transparentnost moře, které obklopuje ostrov. Pro tato kulturní i přírodní hodnoty vybralo UNESCO Ibizu jako jedno z míst, která by rozhodně měla být zachována pro další generace.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .