0
0

Seznam španělských starobylých měst se zdá být snad nevyčerpatelný. Tentokrát se podíváme do španělského vnitrozemí na sever od Madridu. Právě tady leží Segovia, hlavní město stejnojmenné provincie v autonomní oblasti Castilla – León.

Segovia není velká, co se týče počtu obyvatel, neboť je domovem jen pro 56 tisíc lidí. Důležitá je však svým historickým významem. Centrum města se dokonce dostalo na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

Nevíme přesně, kdy tady vznikla první osada. Jméno však městu dali Keltové, v jejichž jazyce zřejmě znamenalo „pevnost“. Později se Segovia dostala pod nadvládu Římanů a stala se důležitou obchodní křižovatkou a strategickým místem. Rovněž se zde razily mince. Z města, vybudovaného na dlouhém ostrohu, stále dýchá historie a najdeme tu mnoho vzácných památek.

Doby Římanů nejzřetelněji připomíná proslulý akvadukt, který do města přiváděl vodu z řeky Frío. Sedmnáct kilometrů dlouhá stavba vede převážně pod zemí, je však zakončena monumentální, až 28,5 metru vysokou a několik set metrů dlouhou žulovou konstrukcí se 120 pilíři a 167 oblouky. Dvě patra kamenů, tyčící se nad náměstím Azoguejo jsou skutečně nepřehlédnutelné. Kvalitu práce starověkých stavitelů dokazuje fakt, že dílo ještě donedávna sloužilo svému původnímu účelu. A to prosím bylo postaveno a dobře drželo zcela bez malty či kovových spojovacích prvků (které byly pro jistotu částečně přidány až při novodobé rekonstrukci).

O tom, kdy byl akvadukt vybudován, nemáme žádné záznamy a původní bronzový nápis s datem stavby se nedochoval. Odhaduje se, že se tak stalo někdy ve druhé polovině 1. století. V současnosti je akvadukt každopádně velmi důležitou, možná vůbec nejdůležitější památkou v Segovii a jednou z nejzachovalejších římských staveb na Iberském poloostrově vůbec. Dokonce se dostal i do znaku města.

Další stavbou, kterou bychom při prohlídce města neměli vynechat, je Alcázar, tedy hrad. Stojí na skále nad soutokem řek Eresma a Clamores a vyniká svým charakteristickým tvarem, připomínajícím lodní příď. Počátky hradu jsou podobné minulosti jiných španělských hradů jako vejce vejci – za svůj vznik vděčí Arabům. Předpokládá se ovšem, že Arabové svou pevnost postavili na místě původního římského opevnění. Na významu hrad získal za panování Alfonsa VIII., který z něj udělal své královské sídlo a nechal jej značně rozšířit. Kastilští králové zde sídlili i v dalších staletích, kdy byl hrad postupně přistavován a upravován. V historii a obraně země sehrál mnohokrát významnou roli, a to až do přestěhování královského dvora do Madridu. Poté sloužil účelu poněkud méně vznešenému, neboť se z něj stalo vězení, a ve druhé polovině 18. století se sem nastěhovala škola pro dělostřelce. Zhruba o sto let později jej poničil požár, ale podařilo se ho opravit. Dnes je jedním z nejnavštěvovanějších španělských hradů. Uvidíte v něm tzv. Trůnní sál a Sál králů, které připomínají slavnou minulost hradu jakožto sídla královské moci, ale najdete tu i mnoho vzácných uměleckých děl.

Třetí významnou památkou ve městě je pozdně gotická katedrála, poměrně rychle vystavěná v letech 1522 až 1577 architektem Juanem Gilem. Tato budova na hlavním náměstí (Plaza Mayor) je zřejmě nejmladší velkou gotickou katedrálou v Evropě (když nepočítáme novodobé napodobeniny).

Kromě katedrály stojí v Segovii mnoho dalších kostelů, z nichž určitě stojí za zmínku alespoň starobylý kostel Vera Cruz (kostel Pravého kříže), nacházející se poněkud izolovaně za hradbami a za řekou Eresma. Budovu v románském stylu vybudovali templáři a v mnohém je podobná Chrámu svatého hrobu v Jeruzalémě. Pojí se k ní několik legend a záhad.

Ve městě je řada dalších pozoruhodných budov a míst k návštěvě. Podrobné informace o Segovii (ve španělštině a angličtině) naleznete na stránkách http://www.segovia.es.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .