0
0

Město zalité sluncem pod zasněženými vrcholky Sierry Nevady (Sněžných hor) uprostřed krajiny olivových a mandlových sadů. Místo plné historie a památky opředené legendami. Poslední sídlo maurských vládců na Pyrenejském poloostrově a symbol dokončení reconquisty v roce 1492. Jedinečné spojení elementů muslimské, křesťanské, židovské i romské kultury. Ulice plné umělců, kteří hrají tradiční hudbu španělských cigánů (Los Gitanos) i moderní rock a folk. Flamenco, rušný život v ulicích, zábava dlouho do noci. To všechno je Granada.

Ať přijíždíte k městu pojmenovanému po granátovém jablku z jakéhokoli směru, vždy si musíte všimnout dvou věcí. Vysokých zasněžených hor, kde sníh zčásti zůstává i v nejparnějším létě. A rozsáhlých olivových sadů uprostřed vyprahlé krajiny s pravidelně vysázenými stromy. Kromě samotného města je proto dobré navštívit i přilehlé kopce, ve kterých nalezne cestovatel nečekaně hluboké a divoké kaňony. Celé dny se tu dá toulat kolem malých říček, mezi opuštěnými i fungujícími farmami a více či méně udržovanými olivovníky. Vzhledem k vysokým teplotám je nejlepší se vypravit do zdejší přírody na jaře nebo na podzim.

Historie Granady

Granada na úpatí pohoří Sierra Nevada byla vždy přirozeným centrem pro okolní zemědělské vesnice i osamělé usedlosti, stejně jako strategickým opěrným bodem a pevností místních vládců. Archeologické památky svědčí o prvním Iberském osídlení ze sedmého století př. Kr. Své stopy tu samozřejmě zanechali staří Římané a Kartaginci. Po vytvoření Cordobského emirátu bylo město od osmého do desátého století po Kristu téměř opuštěno. Zbyla zde jen vojenská pevnost. Jedním z vrcholů rozvoje tohoto sídla bylo období po vzniku samostatného Granadského království, zejména za vlády rodu Násridů (1238 – 1492), kteří zde nechali postavit nejkrásnější části Alhambry. 2. ledna 1492 byla Granada dobyta Katolickými králi Isabelou Kastilskou a Ferdinandem Aragonským. Svůj otisk tu zanechal také jejich vnuk, císař Karel V., který zde nechal postavit palác, který je jednou z nejvýznamnějších renesančních památek ve Španělsku.

Alhambra – Klenot arabské architektury

Palác nazývaný Alhambra, který byl pevností, sídlem králů, a vlastně takovým malým městem ve městě, patří mezi nejnavštěvovanější památky na světě. Míří sem i prakticky všechny poznávací zájezdy do jižního Španělska. Žádný cestovatel, který přijede do Granady, ji neopomene navštívit. A stojí to rozhodně za to! Její první dochované významnější stavby pochází z poloviny 13. století. V průběhu věků zde ale přibývalo paláců, opevnění, domů i zahrad. Dnes se jedná o komplex plný zahrad exotických květů, palem, fontán a chladivého stínu, starobylých hradeb a ukázek vrcholného období středověké arabské architektury. Především je to ale neuvěřitelně precizní výzdoba Násridských paláců, elegantní Nádvoří lvů a zahrady Generalife (Rajské zahrady), které ročně přitahují miliony návštěvníků do této unikátní historické stavby.

Albaycín a Sacromonte

Specifickou atmosféru Granady utváří dále dva kopce s rozdílnou kulturou i historií. Oba se podílí na typickém duchu místa a ukazují charakteristické spojení rozdílů, které ovlivňují způsob života zdejších lidí.

Prvním z nich je Albaycín, původně arabské město, v jehož spletitých a křivolakých uličkách, malých náměstích, typických bílých fasádách i bohatých zahradách k nám doznívají ozvěny arabské Afriky. Procházka po kamenném dláždění nám umožní nalézt nečekané výhledy na Alhambru i působivá zákoutí plná květin a andaluské keramiky.

Druhý kopec nazývaný Sacromonte (Svatá hora) je oblast jeskynních domů, a vlastně to bývala, a z velké části dodnes je, taková přilehlá čtvrť zdejších Gitanos. Lidé si tu dodnes hloubí svá obydlí do měkkých hornin a využívají tak v létě jejich chlad. Dnes tu bydlí také mnoho dredatých a svobodomyslných umělců, kteří hrají na ulici nebo prodávají své řemeslné výrobky.

Živé propojení kultur

V Granadě naleznete neuvěřitelnou spleť historických i současných kulturních vlivů. Město samotné připomíná živé umělecké dílo. Ve společné existenci a synergii rozmanitých pramenů vzniká neuvěřitelně tvůrčí atmosféra a jedinečný genius loci, který sem jezdí objevovat studenti i turisté z celého světa. Podmanivé kouzlo zdejšího života se pro většinu návštěvníků stává něčím nezapomenutelným.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .