0
0

Správní centrum (81 220 obyvatel) stejnojmenné provincie, která zahrnuje celou oblast pobřeží Costa Brava (Katalánie), je od moře vzdálena necelých 40 km a z většiny letovisek je snadno dostupná. Město, které se chlubí nejvyšší životní úrovní z celého Španělska i zachovalým starým městem s celou řadou zajímavých památek, konečně začínají objevovat i čeští turisté.

Do Girony, která je ještě dnes obehnána ze severní a východní strany hradbami, jejichž část pochází z dob římské civilizace, kdy městem procházela Via Augusta, se jezdí hlavně kvůli „Barri Vell“ (Stará čtvrt). Rozkládá se na pravém břehu řeky Onyar a šplhá se nahoru ke katedrále. Než se však dostaneme k této monumentální stavbě, musíme se nejprve proplést úzkými a strmými středověkými uličkami proslulé židovské čtvrti „Call“, která patří k nejzachovalejším v celém Španělsku. Kdysi to bylo město ve městě, které mělo svého vlastního starostu a jehož obyvatelé, jako ostatně Židé v celém Španělsku, byli pod přímou ochranou krále. Ve 13. století prožívala zdejší židovská komunita mimořádný kulturní rozkvět. Girona, kde působil známý mystický komentátor Bible Moše ben Nachman (Nachmanides), se stala jedním z nejvýznamnějších světových středisek kabaly. Ve 13. století zde ale také končí do té doby vcelku bezproblémové soužití křesťanů a Židů. Důsledky hospodářské krize se začínají obracet proti židovské menšině. Bohatství budí závist, která se velmi lehce mění v nenávist, zvláště je-li přiživována fanatickými kněžími. V Gironě to začalo házením kamenů, přepadáváním, vypalováním domů… A končilo nuceným odchodem Židů ze země. Tak to rozhodla inkvizice a svým ediktem z 31.3.1492 stvrdili Katoličtí králové, Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský. Kolik tragédií se tu asi odehrálo, honí se mi hlavou, když se procházíme uličkami, které dnes pro nás mají tak magické kouzlo…

Prostor před námi se najednou otevřel a ocitli jsme se před širokým schodištěm, na jehož konci se zvedá katedrála. Stavěla se několik století a každé období na ni zanechalo své stopy. Jednolodní gotický chrám s románskou čtyřbokou věží, na níž se také částečně podepsala gotická přestavba, upoutá svým majestátným baroknímu průčelím. V interiéru vládne především gotika a baroko. Za pozornost stojí oltářní nástavec s více než 300 emailovými kachlemi a se stříbrným baldachýnem (14. století) , a zvláště pak chrámový poklad ve třech kapitulních sálech. Jsou tu vystaveny nádherné zlatnické práce ze 14. a 15. století, vzácné středověké rukopisy a textilie, z nichž nejcennější je nástěnný koberec (12. století), na němž je vyobrazeno Stvoření světa, a nádherně iluminovaný komentář k Apokalypse z roku 975, jehož autorem je mnich Beato de Liébana. Z původního románského kostela se dochoval ambit s arkádovou chodbou (12. století) a bohatou plastickou výzdobou sloupových hlavic, který patří k nejkrásnějším na území Katalánie. S katedrálou je obloukem spojen někdejší Biskupský palác s průčelím z 12. století. Dnes je v něm Muzeum umění s cennými exponáty především z období středověku.

Nedaleko katedrály, za městskou branou (14. století), stojí kostel Sant Feliu (13.-16. století) s krásnou osmibokou gotickou zvonicí, v jehož interiéru budí pozornost římské a raně křesťanské sarkofágy. Návštěvu si zasluhují i arabské lázně (12. století), které přišly ke svému jménu patrně proto, že svou strukturou připomínaly tradiční severoafrické lázně. Odtud už je to kousek ke kostelu bývalého benediktinského kláštera Sant Pere de Galligants (12. století), v němž je umístěno Archeologické muzeum. Vedle prehistorických nálezů a keramiky z řeckého a římského období je zde uložena sbírka hebrejských náhrobních kamenů. V bezprostřední blízkosti stojí půvabný románský kostelík Sant Nicolau, který je však pro veřejnost uzavřen.

Vracíme se k výchozímu místu prohlídky , k mostu Pont de Pedra, jedinému, který je z kamene, ostatní půvabné lávky pro pěší, které vedou přes řeku Onyar, jsou dřevěné. Je z něj moc hezký pohled na řeku lemovanou barevnými fasádami domů. Hned u něj, na začátku třídy Rambla de la Llibertat, objevíte velmi dobře vybavenou městskou informační kancelář, kde dostanete vše, co je třeba, abyste se v tomto městě neztratili a ještě spoustu dalších informací o zajímavých místech v okolí Girony. Na Rambla de la Llibertad taky objevíte spoustu příjemných lokálů se venkovními zahrádkami, kde se můžete občerstvit.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .