0
0

Girona je hlavním městem stejnojmenné provincie, žije zde asi 90.000 obyvatel. Správní oblast, která pod Gironu spadá tvoří vlastně celé pobřeží Costa Brava.

Toto historické město je ještě dnes obehnánoa ze severní a východní strany hradbami, jejichž část pochází z dob římské civilizace.

Tzv. Stará čtvrť se nachází na pravém břehu řeky Onyar a šplhá se nahoru ke katedrále. Starou čtvrť nejprve obcházíme po hradbách, které nám nabízejí zajímavé výhledy na město. Později procházíme uličkami starého města, které jsou velmi působivé zejména svou kamennou dlažbou a kamennými schody, protože velká část starého židovského města Call je postavena na svahu.

Kdysi to bylo město ve městě, které mělo svého vlastního starostu a jehož obyvatelé, jako ostatně Židé v celém Španělsku, byli pod přímou ochranou krále. Ve 13. století prožívala zdejší židovská komunita mimořádný kulturní rozkvět. Girona, kde působil známý mystický komentátor Bible Moše ben Nachman (Nachmanides), se stala jedním z nejvýznamnějších světových středisek kabaly. Ve 13. století zde ale také končí do té doby vcelku bezproblémové soužití křesťanů a Židů. V Gironě to začalo házením kamenů, přepadáváním, vypalováním domů… A končilo nuceným odchodem Židů ze země.

Křivolaké uličky Staré čtvrti

Touláme se spletí nepřeberných uliček, které připomínají tak trochu bludiště a ocitáme se před širokým schodištěm, na jehož konci se zvedá katedrála. Stavěla se několik století a každé období na ni zanechalo své stopy. Jednolodní gotický chrám s románskou čtyřbokou věží, na níž se také částečně podepsala gotická přestavba, upoutá svým majestátným baroknímu průčelím. V interiéru vládne především gotika a baroko.

Po prohlídce kostela sestupujeme opět dolů až na nábřeží řeky Onyar, které je jakousi novou pěší zónou, protikladem středověkého města.

Nedaleko se nachází most Pont de Pedra, jedinému, který je z kamene, ostatní půvabné lávky pro pěší, které vedou přes řeku Onyar, jsou dřevěné. Je z něj moc hezký pohled na řeku lemovanou barevnými fasádami domů.

Asi po třech hodinách strávených v Gironě sedáme tentokrát na autobus, který nás pohodlně odváží zpět do Blanes.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .