0
0

Galicie, kdysi plnoprávné království, dnes autonomní oblast v severozápadním Španělsku. Z kulturního i jazykového hlediska patří Galicie spíš k Portugalsku než ke Španělsku. Galego- galicijština, kterou hovoří 86% obyvatel Galicie , byla předchůdcem moderní portugalštiny. S Portugalci pojí Galicijce námořnická tradice, stejné melancholické písně toužící po domově, stejně jako Portugalci jsou Galicijci považováni za sentimentální národ. Přesto však Galicie nikdy součástí Portugalska nebyla. Díky nádherné svatyni v Santiago de Compostella, kde jsou uloženy ostatky svatého Jakuba, se z tohoto kraje stalo jedno z center křesťanství ve Španělsku.

moře

Galicie to je především Atlantik. Divoké, rozeklané pobřeží. Hustá, bujná vegetace, na rozdíl od vyprahlého, centrálního Španělska. Upravené vesnice, domy často obklopené červenými a bílými kaméliemi. Nádherné pláže, často sevřené tajemnými skalisky. Galicie to jsou ryby. Výborné ústřice. Rybí trhy. Proslavená kuchyně založená na „plodech moře“.

vyhlídka

Mys Finisterre. Nejzápadnější místo Španělska.Ve středověku spolu s portugalským Cabo da Roca jeden z „ konců světa“. Tam v dáli je již pouze Amerika. Pobřeží bičované větry, fjordy připomínající Norsko.Dlouhé, táhlé zátoky zvané riás.Kopce porostlé hustou travou, sytou zelení jsou podobné těm v Irsku. S Iry spojují Galicijce i keltské kořeny.Na pobřeží panuje často bouřlivé a mlhavé počasí.

katedrála

Galicie to je především Santiago de Compostella. Jedna z nejpůsobivějších katedrál celého světa. Konec Svatojakubské cesty, nejvýznamnější poutní trasy středověké Evropy. Bezmála padesát kostelů a klášterů, univerzita, tržnice, schodiště, kašny a 114 zvonic tvoří famózní , do jednoho celku spojené umělecké dílo z románské doby, renezance a baroka. V Santiagu se vše točí kolem katedrály. Podle legendy hlásal Jakub sedm let evangelium v Galicii, než zemřel mučednickou smrtí roku 44 v Jeruzalémě. Podle jeho posledního přání byla jeho mrtvola dopravena do Santiaga. Počátkem 9.století spatřil jeden mnich několikrát hvězdu, která ho zavedla k hrobu na nynějším místě. Radostná zpráva se rozšířila po Evropě a začala slavné pouť.

domek

Galicie má s Portugalskem také společné špýchary. Špýchary-špejchary jsou sýpky sloužící k uložení obilí a kukuřice. Jsou to zvláštní žulové nebo dřevěné stavby umístěné na pilotech. Některé dosahují délky i několika desítek metrů. Najdeme je téměř v každé vesnici v Galicii i v sousední portugalské provincii Minho.

Santiago

Galicie to není jen Santiago de Compostella. Nejdeme zde desítky historických měst. Mezi nejzachovalejší patří Lugo. Město je obehnáno hradbami, které byly vybudovány již Římany. Jsou 10-13 metrů vysoké, 5-6 metrů silné a dlouhé 2 kilometry, kolem celého historického jádra.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .