0
0

Do katastru vesnice Durro patří hned dva z kostelíků zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO. Zatímco kostel Narození Páně se nedá přehlédnout, tak poustevna Sant Quirc je postavena mimo samotnou vesnici, vysoko na stráni na nádherné vyhlídce.

Kostel Narození Páně ve vesnici Durro stojí na jižní straně horského srázu, na začátku vesničky. Právě od tohoto kostelíku vede vzhůru jediná hlavní ulice, jež kdysi ležela na středověké trase.

Kostel má jedinou úzkou a dlouhou loď. Od doby, kdy byl ve 12. století postaven, prodělal mnoho přestaveb, takže řada původních externích prvků zmizela nebo je ukryta. Interiér však nebyl nově renovován a jsou v něm zachovány barokní a pozdější prvky.

Na severní straně se vypíná zvonice. Má čtvercový půdorys a je pětipatrová. Zdobí ji raně románské prvky: slepé oblouky a zubaté vlysy. Dvě horní patra mají okenní otvory.

Na severní straně kostela jsou také dvě kaple s gotickými klenbami, vchod na jižní straně chrání portikum. Hlavní vchod do kostela je zdoben oblouky, jež spočívají na sloupech se zdobenými hlavicemi – na vnějším jsou rostlinné motivy, na vnitřním zvířecí a lidské figury. Zajímavá je středověká kovaná zástrčka.

Románská dřevěná socha Panny Marie byla převezena do muzea v Barceloně. Původně byla součástí výjevu Snímání z kříže. Z mobiliáře stojí za povšimnutí pět barokních částí oltáře (17., 18. a 19. století), křtitelnice a kropenka, dvě části oltáře z 15. století a fragmenty dřevěné sochy sv. Nikodéma, jež byla rovněž součástí výjevu Snímání z kříže.

Poustevna Sant Quirc de Durro

Až do výšky 1 500 metrů se klikatí silnička k poustevně Sant Quirc, celé dva kilometry od vesnice Durro. U malého kostelíku je pramen a skvělá vyhlídka na vesnice Barruera a Durro.

Kostel sám pochází z 12. století. Je to jednolodní kostelík s apsidou a zvony na vyvýšené západní zdi, stavba typická pro malé středověké poustevny v Pyrenejích. V údolí Boí měla každá vesnice takovou poustevnu, na stezce vedoucí vysoko do hor. Střechu má pokrytou břidlicí a zvenčí je přístupný střešní prostor, který pravděpodobně sloužil jako skladiště potravin. V kostelíku je kopie přední části románského oltáře, obraz sv. Julity a sv. Quirca v gotickém stylu a část barokního oltáře.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .