0
0

Letecká doprava

Španělsko má výhodnou polohu pro leteckou dopravu mezi Evropou, Afrikou a Jižní Amerikou. Díky narůstajícímu turistickému ruchu se zvyšuje i intenzita letecké dopravy. Na zahraničních linkách létá španělská letecká společnost Iberia (Líneas Aéreas de Espaňa) a ve vnitrostátní letecké dopravě společnost AVIACO (Aviación y Comercio). Letadla ČSA létají z Prahy do Madridu a Barcelony pravidelně 7x týdně. Let do Barcelony trvá dvě a půl hodiny, do Madridu tři hodiny. Ceny zpáteční letenky s platností 1 měsíce a pevně stanoveným zpátečním letem se pohybují kolem 10.000 Kč.

Automobilová a autobusová doprava

Silniční síť ve Španělsku je stále modernizována, v současné době je v provozu přes 2000 kilometrů dálnic. Za použití dálnice se ve Španělsku platí mýtné, pro osobní automobil je poplatek stanoven přibližně na 0,10 EUR za 1 kilometr dálnice. Cena benzínu se pohybuje kolem 0,7 – 0,8 EUR za litr. Nejlepší je cestovat autem jezdícím na natural, neboť ten je k dostání všude, na rozdíl od benzínu super.

Benzínová čerpadla bývají otevřena i přes noc. Pokud řidič navštíví benzínovou pumpu v noci, musí nejdříve zaplatit a potom teprve může načerpat benzín.

Automobil lze půjčit v půjčovnách, ceny jsou nejpříznivější přes víkend, kdy je cena auta kolem 18 EUR za den. Půjčovné na celý týden je samozřejmě mnohem výhodnější. Důležité je to, zda v ceně je zahrnuto i pojištění.

Nejvyšší povolená rychlost v obci je 50 km/hod. Na dálnicích se smí jezdit rychlostí 120 km/hod, na víceproudých silnicích 100 km/hod a na ostatních silnicích 90 km/hod.

Podle španělských pravidel silničního provozu je řidič s brýlemi povinen mít ve voze náhradní brýle.

Autobus z Prahy do Madridu jezdí pravidelně každý týden a cesta trvá asi 35 hodin. Zpáteční jízdenka stojí si 7000 Kč.

Železniční doprava

Nejméně rozvinutá je doprava železniční, v Evropském měřítku je Španělsko na jednom z posledních míst. Železničním uzlem je především Madrid, odkud jezdí vlaky do Francie a Portugalska.

Železniční spojení z Prahy do Madridu je nejvýhodnější přes Paříž. Doba jízdy se pohybuje kolem 33 hodin a cena zpáteční jízdenky je zhruba 13.000 Kč.

Námořní doprava

Naopak vysoká úroveň je v dopravě námořní. 95% vyváženého zboží je přepravováno námořní dopravou a vnitrostátní přeprava je posílena kabotáží, pobřežní plavbou. Španělské námořní společnosti zabezpečují spojení s celým světem, zvláště s Baleárskými ostrovy, Marokem a Ceutou udržují intenzivní lodní přepravu včetně automobilů. Říční lodní doprava funguje pouze na dolním toku Guadalquiviru mezi Sevillou a ústím řeky.

Doporučené trasy ve Španělsku:

Trasy jsou sestaveny tak, aby bylo možné při absolvování všech deseti tras poznat celou zemi, nejzajímavější místa a města, navštívit romantické pláže Středozemního moře, Atlantského oceánu i Biskajského zálivu.

1. Katalánsko a Andora

Barcelona – Montserrat – Andorra – NP Aiguestortes– Lérida – Tarragona

Výchozím bodem této první trasy je Barcelona. Z Barcelony trasa pokračuje severním směrem do 50 kilometrů vzdáleného Montserratu.

Na hoře vysoké 1236 m nad mořem je mezi skalami ukryt montserratský klášter ze 17. století. Na vrch svatého Jeronýma je možné vyjet lanovkou.

Andora je samostatnou republikou ležící mezi Francií a Španělskem v nadmořské výšce 900 metrů nad mořem. Malý stát leží v kruhovité kotlině obklopen hřebeny Pyrenejí. Jediné město Andorra la Vella se nachází v údolí řeky Valira a mezi jeho největší zajímavosti patří románský kostel Sant Miguel d Éngolasters.

Národní park Aiguestortes je nádhernou krajinnou oblastí překypující přírodními krásami.

Město Lerida leží na území bývalé keltské osady. Staré části města jsou spojeny s novými částmi čtyřmi krásnými mosty. Dominantou města je katedrála tyčící se na kopci.

Tarragona

2. Valencie a Murcie

Valencie – Alicante – Murcia – Cartagena

První zastávkou druhé trasy je Valencie, správní město ležící na pobřeží Středozemního moře. Město je bohaté na kulturní a historické památky a na muzea, z nichž stojí za zmínku Muzeum výtvarného umění, Národní muzeum keramiky, paleontologické muzeum a další.

Jižně od Valencie leží Alicante, které patří k nejnavštěvovanějším rekreačním střediskům pobřeží Costa Blanca. V Alicante se nachází dva hrady. První z nich, Castillo de Santa Barbara, leží na pahorku Benacantil. Druhým hradem je Castillo San Fernando z 19. století.

Zhruba 100 kilometrů na jihozápad se nachází město Murcia známé krásnými zahradami a promenádami. Katedrála pochází z 14. století, ačkoliv její stavba trvala až do století 16. V rokokovém slohu je postaven Biskupský palác z roku 1784. K nejzajímavějším muzeím patří Salzillovo obsahující sbírky polychromovaných soch, které jsou součástí velikonočních výjevů. Muzeum je instalované v kostele Našeho Pána Ježíše Nazaretského ze 17. století. Poslední zastávkou na této trase je Cartagena, ležící na jihovýchodním pobřeží Murcie. Do roku 208 byla hlavním městem kartaginské kolonie a za nadvlády Arabů se stala hlavním městem taifského království. Na místě křesťanské baziliky stojí od 13. století románsko-gotický kostel Panny Marie Starší. Na nejvýše položeném místě Cartageny byl roku 1397 postaven hrad Concepcion. Ve městě se nachází archeologické muzeum se sbírkou kartaginské keramiky, římských památek a soch.

3. Andalusie

Granada – Gibraltar – Cádiz – Sevilla – Cordóba

Na úpatí Sierry Nevady se nachází správní město Granada.

Druhou zastávkou je Gibraltar, britská kolonie ležící na jižním cípu poloostrova.

Severozápadně od Gibraltaru se nachází Cádiz. Toto správní městečko leží na malém poloostrově, kde je jeden z nejdůležitějších přístavů Španělska. K architektonickým památkám patří barokní katedrála z 18. století vystavující obdivuhodné malby a plastiky a kostel svatého Filipa Neri.

4. Nová Kastilie

Toledo – Siguenza – Madrid

Jedno z nejatraktivnějších měst Španělska, Toledo, proslulo svým uměleckohistorickým významem. V takzvaném Císařském městě převládá mudejarský sloh.

Město Siguenza leží v nadmořské výšce 1050 m. Pyšní se hradem Alcazár, jež sloužil jako biskupský klášter.

V srdci Španělska leží hlavní město Madrid v nadmořské výšce 655 m a je tak nejvýše položeným evropským hlavním městem. Ve městě se nachází mnoho kulturních památek, muzeí a galerií, prvotřídních restaurací, barů a nočních klubů. Madridské hlavní náměstí pochází ze 17. století a dominantou náměstí je socha Filipa III. z roku 1616. Na náměstí španělském, Plaza de Espaňa, byl postaven Cervantesův pomník zobrazující hlavní postavy jeho románu rytíře Dona Quijota a sluhu Sancho Panza.

5. Extremadura

Mérida – Cáceres

V západní části Španělska leží krásné město s úzkými uličkami. Římské divadlo je považováno za nejlepší divadlo na Iberském poloostrově, jenž má zachovanou orchestru a caveu. Na okraji města se nachází římský amfiteátr odkrytý v roce 1920, kde se konaly závody dvoukolových vozů se čtyřspřežím, takzvané kvadrig.

Na sever od Meridy leží městská památková rezervace Cácerés, městečko starobylého původu se spoustou památek na Římany a Araby.

Mezi skvosty architektury města patří dům a věž carvajalů se žulovou fasádou z 15. století a arabskou věží ze století 13. Arabská stavba věž Bujaco s cimbuřím pochází z roku 1173.

6. León

Salamanca – Zamora – León

Správní město Salamanca leží na třech pahorcích a již od středověku je známé jako univerzitní město, obzvláště díky právnické fakultě. Architektura města je převážně gotická a renesanční. Průčelí univerzity je z let 1520-1525 a patří k mistrovským dílům španělské architektury. Ikonografický program vychází z italského Filaretova traktátu, kde je univerzita brána jako Palác vědy o dobru a zlu. Do univerzitní knihovny vede krásné schodiště ze 16. století s reliéfy bojujících býků.

Na hlavním náměstí, jenž bylo vystavěno roku 1730 architektem Churriguerrou, jsou na každém domě bysty španělských králů. Roku 1419 byl založen Konvent dam, jehož nádvoří patří k nejzdařilejším dílům platereska. V horní arkádě je krásný vyřezávaný strop, sloupy bohatě zdobí figurální motivy.

7. Galicie a Asturie

Santiago de Compostela – La Coruńa –Lugo – Oviedo – Santander

Santiago de Compostela se nachází v západním cípu Španělska a je starobylým poutním místem. Město bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Čtyři náměstí lemují katedrálu. Portál slávy z 12. století patří k pokladům evropského sochařství. Na konci slavné Trojské cesty se nachází starobylý benediktský Klášter svatého Martina Pinario, založený roku 1590.

La Coruňa leží na pobřeží omývána dvěma zálivy. Nádherné písečné pláže přitahují do města davy turistů. K nejkrásnějším místům patří Herkulova věž tyčící se na cípu poloostrova. Věž je postavena na 56 metrů vysoké skále. Ve věži je možné obdivovat římskou stavbu, zatímco z venku byla věž obložena kamenem, aby se dlouho zachovala. Muzeum krásných umění je instalované do bývalého námořního konzulátu, pochází z 18. století a obsahuje sbírky archeologické, numismatické a výtvarného umění galicijských umělců.

Správní město Lugo si zachovalo původní podobu starého města z období Římanů. Celé historické jádro je obehnáno 10 metrů vysokými hradbami. Chloubou města je románská katedrála z roku 1129, která má goticko-barokní přístavbu a fasádu z období novoklasicismu.

V Asturii bylo v 8. století založeno město Oviedo, jako hlavní město Asturského království, jenž jako jediné se ubránilo před Maury. Ve městě se nachází jediná dochovaná středověká kašna ve Španělsku z doby Alfonsa III. Kašna La Foncalada. Roku 1534 byla v Oviedu založena univerzita. Z doby předrománské se dochoval kostel sv. Juliána na Louce a kostel sv. Tirsa s mozarabskou římsou okolo oken, tzv. alfiz.

Pobřežní město Santander je velmi navštěvovaným letoviskem díky nádherným plážím v zátokách Sardinero a Jardines de Piquío a díky architektonickým památkám románsko-gotického slohu, například katedrální krypta kostel Nejsvětějšího Krista. V Santanderu se též nachází muzeum prehistorie, historické a archeologické muzeum a městské muzeum malířství.

8. Stará Kastilie

Palencia – Valladolid – Segovia – Soria – Burgos

Doporučená trasa začíná v Palencii, jednom z nejstarších španělských měst. Palencia proslula v historii díky králi Alfonsovi VIII., který zde založil první španělskou univerzitu. Město je plné krásných architektonických děl. Jižně od Palencie leží město Valladolid, někdejší hlavní město Španělska. Dochází v něm ke střetu moderní architektury se starobylými památkami. Jihozápadně od Valladolid se nachází Segovia, nad níž ční vrcholky pohoří Sierra de Guadarrama. Pýchou města je ojedinělý soubor románských památek, z nichž nejvýznamnější je římský akvadukt z 1. století, dodnes zásobující město vodou. Severovýchodním směrem, je v horách ukryto město Soria. Město se vyznačuje obrovskými náměstími se stromovím a krásnými zahradami. V severní části Staré Kastilie leží město Burgos. Burgos patří mezi památkově nejbohatší španělská města a proslavilo se jako rodiště slavného rytíře, jenž bojoval proti Arabům, Cida Campeadora.

9. Navarra a Baskicko

Bilbao– San Sebastian – Vitoria – Pamplona

Doporučená trasa začínající v městečku Bibao není dlouhá, ale o to je zajímavější. Bilbao leží pár kilometrů od severního pobřeží, konkrétně od Biskajského zálivu, a stejnojmenného přístavu. Město je hlavním střediskem bankovnictví a finančnictví. Na východ od Bilbaa se nachází romantické město San Sebastián, nad nímž se tyčí obrovská socha. Městská pláž má tvar mušle a je odtud krásný pohled na malý pahorek v moři. Zhruba 50 kilometrů na jih leží městečko se vznešeným názvem, Vitoria. Město bylo založeno v roce 1181 a architektonickou památkou významnou pro město je opevněná katedrála ze 12. století. Při hranicích s Francií, asi 60 kilometrů od Vitorie se nachází město Pamplona, jenž bylo kdysi hlavním městem království Navarrského. Každý rok v červenci se zde pořádá „běh býků“.

10. Aragonie

Zaragoza – Teruel

Zarragoza leží ve středu Aragonie a je bývalým hlavním městem Španělska. Dnes je z něj univerzitní sídlo. Velké části území Zarafozy je zavlažováno už od dob Maurů. Jižně od Zaragozy, v podhůří Ibérského pohoří se nachází město Teruel, ležící na břehu řeky Turia, jenž bylo založeno ve 12. století bojovníky krále Alfonse II. Aragonského.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .