0
0

Tři roky práce a investici 33 miliónů eur se vyžádala budova, v níž sídlí Muzeum současného umění Kastilie-León (MUSAC), které v dubnu 2005 otevřelo své brány ve městě Leónu.

Jeho autoři, architekti Luis Moreno Mansilla a Emilio Tunón, držitelé Ceny španělské architektury 2003, z architektonického ateliéru Mansilla + Tunón z Madridu, převzali v květnu letošního roku nejvýznamnější cenu za současnou architekturu Miese van der Rohe 2007.

Toto ocenění vyjadřuje uznání nejlepším architektonickým dílům postaveným v Evropě za poslední dva roky. Porota vybírala z celkem 273 projektů z 32 zemí a Španělsko je společně s Německem zemí s největším počtem nominací.

U díla těchto dvou architektů ocenila především jejich konstrukční přínos i otevřenou a flexibilní šachovnicovou strukturu objektu, z převážné části jednopodlažního, který je postaven z prefabrikovaných betonových prvků.

Prostory tvoří soustava pravoúhlých a kosočtvercových místností, které jsou společně propojeny, s vnitřními dvory, které osvětlují výstavní prostory a zároveň umožňují poutavé průhledy. Hlavní fasáda, nejnápadnější část objektu, je tvořena skleněnou mozaikou, obsahující třicet sedm barev, stejných, jaké má nejstarší vitráž leónské katedrály (13. století), a je jakousi evikací uměleckého dědictví města Leónu. Kromě výstavních prostor je zde i zázemí pro nejrůznější kulturní aktivity.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .