0
0

Na severu Indie se rozkládá město Čandígarh (Chandigarh), které je správním střediskem kraje Harijána i Paňdžáb. Město bylo vybudováno v 50. letech 20. století a celý jeho urbanistický plán byl navržen světoznámým francouzským architektem Le Corbusierem. Čandígarh je považován za první moderní město nezávislé Indie.

Když v roce 1947 získala Indie a Pákistán nezávislost, připadl Láhaur jakožto hlavní město provincie Paňdžáb Pákistánu. Pro nový indický spolkový stát Paňdžáb tak muselo být nalezeno nové hlavní město. Volba nakonec padla na nepříliš významnou vesnici Čandígarh. Když byl v roce 1966 v rámci reorganizace Paňdžábu odtržen další stát Harijána, stal se Čandígarh, ležící na hranici obou států, také jeho hlavním městem i svazovým územím. Území města dnes nepatří ani k jednomu z těchto států, ale používá status svazového území.

Území Čandígarhu se skládá nejen z města samotného, ale ještě ze čtyř dalších menších měst a několika vesnic. Na celém území žije okolo 750 tisíc obyvatel. Na přání tehdejšího indického ministerského předsedy Džaváharlála Nehrú se plánování města ujal slavný architekt Le Corbusier, který z Čandígarhu udělal moderní město s pravoúhlou sítí ulic, které jsou rozděleny do 57 bloků či sektorů. Jeden sektor slouží například jako nákupní centrum, v dalším se nacházejí restaurace, hospůdky a bary, jiné jsou zase určeny k bydlení, práci apod.

Toto neobvyklé rozdělení města bylo vždy horlivě diskutováno a bylo považováno za kontroverzní. Velkou kritiku sklidily zejména dlouhé cesty mezi jednotlivými zónami i jejich neobvyklá dynamika. Le Corbusier zastával filosofii funkčnosti, proto mu byl vlastní funkcionalistický sloh. Město postavil z betonových bloků a protnul jej přímými hlavními tepnami. Nějaká další výzdoba v podobě kopulí či oblouků mu přišla naprosto nadbytečná. Z hlediska architektonického však bylo rozvržení města ve světě oceňováno veskrze pozitivně. Dnes již bohužel většina budov vypadá dosti omšele, přesto je Čandígarh považován za nejčistší a nejupravenější město v Indii. Je trvalým odkazem věhlasného architekta.

Le Corbusier navrhnul město ve tvaru siluety člověka, jehož hlavu představuje komplex Kapitolu, který pod sebe zahrnuje budovy státní správy, Národního shromáždění a Nejvyššího soudu. Srdcem Le Corbusierova plánu, je hlavní obchodní oblast s názvem „sektor 17“, která se rozkládá kolem centrálního náměstí a kašny. Místní obchody jsou důkazem toho, že zámožní obyvatelé Čandígarhu mají rádi dobré jídlo a drahé oblečení. Plíce města mají představovat mírně zvlněná zelená prostranství s rozlehlou Růžovou zahradou. Pokud máte možnost, navštivte zahradu v únoru, kdy zde právě kvete přes tisíc druhů pestrých růží. Procházka vinoucími se cestičkami a udržovanými trávníky je ale samozřejmě příjemná v kteroukoliv roční dobu.

Trup zmíněného modelu člověka tvoří rozlehlé obytné sektory s upravenými domy a zahradami. Každou ulici lemují odlišné druhy kvetoucích stromů, rozpoznat můžete kasie úzkolisté, fialově kvetoucí žakarandy mimózolisté (Jacaranda mimosifolia) a gulmóhar. Všechny tyto stromy dodávají městu na barevnosti. V sektoru 10 je situováno Muzeum a umělecká galerie, které ukrývá jednu z nejkrásnějších sbírek gandhárských soch a miniatur. Zlatým hřebem muzea je však Stojící bódhisattva z 6. století v gandhárském stylu. Vzácná je také socha Višnua držícího lasturu z Kašmíru z 11. století. V oddělení miniatur si můžete prohlédnout obrazy z Paháru pocházející z kángerské, basóhliské a gulérské školy. Zastoupeno je zde také moderní umění, reprezentují ho horské krajiny od ruského malíře Nicholase Roericha.

Naproti komplexu Kapitolu se rozkládá jedna z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí ve městě, Rock Garden. Zaujímá plochu 1,6 hektaru v sektoru 1 a v 70. letech 20. století ji založil bývalý silniční inspektor Nék Čand. Zahrada je svěžím kontrastem k přísně symetrickému městu. Jde o zajímavý labyrint s kopci, vodopády a jeskyněmi. Navíc jsou zde rozmístěny sochy a skulptury z nezvyklých materiálů, jako například použité neony, jističe, rozbité násobí nebo sklo.

Nedaleko od zahrady leží uměle vytvořené jezero Sukhna, jehož promenáda je lákadlem pro běžce i chodce. Okolí jezera je jednou z nejhezčích částí Čandígarhu. Lidé sem přicházejí zejména večer, kdy se mohou pokochat působivým západem slunce a blikajícími světly nedaleké horské stanice Kasaulí.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .