0
0

Bohužel jsem byl v Madridu ve špatný termín a tak nebyla k mání pravá corrida ale jen „nováčci“. Aréna Las Ventas se nachází na konečné metra linky 2, a projíždí tudy pětka. Ze zastávky Ventas vede pouze jeden východ, a to přímo na náměstí před arénu. Tam už to pěkně žije. Ze stánků vlají španělské vlajky s býkem ale do dáli svítí i spousta jiných suvenýrů. Trička, plakáty, klíčenky – to vše tady mají. Otevřeny jsou dvě pokladny a u obou je pěkná řada. Trochu mám obavy z vysvětlení mého požadavku pokladnici, ale nakonec to probíhá v nejlepším pořádku. Kupuji si lístek do tendidos altos, řada 20, kategorie sombra. Vstupuji do arény. Je tak nějak zvláštně krásná i když je jí přes 80 let. Vystupuji do prvního podlaží. Aréna se mi zdá čím dál, tím víc krásnější. U vchodu se mě ujímá seňor a jde mi ukázat mé místo. To je servis. Sedí se však na opracovaném kameni. Půl hodiny před začátkem se vyprahlý zlatavý písek mírně pokropí vodou. Deset minut před zahájením se lajnují dva bílé kruhy pro lepší orientaci.

Panuje napětí. Aréna se pomalu zaplňuje. Odhadl bych to na pět tisíc diváků, z toho tak 80% v kategorii sombra (stín). Nejprve na bílém a černém koni vyklusávají dva čeledíni. Doklusají před presidentskou lóži a uklání se. Pak už dojedou k bráně, kde se dávají do pochodu všichni, kdo dnes budou účinkovat. A už vycházejí tři toreadoři se svými týmy pomocníků. Nakonec jdou mezci s rolničkami (avšak vyzdobeni vlajkami). Je to podívaná jako na módní přehlídce. Ty krásné kostýmy zlatem vyšívané a vším hezkým zdobené. Do kroku ještě hraje orchestr. Všichni se zastaví před presidentem corridy, aby se uklonili a pak obchází arénu a opět mizí.

Na zlatavém písku zůstává jen jeden tým. Obyčejný pán nese ceduli do prostředku arény, kde ji několikrát otočí. Je na ní jméno, označení a váha býka. Když pán odnese ceduli, zavěsí ji nad bránu, která se v zápětí otevírá. Čeká se na býka, ten přibíhá téměř okamžitě. Rozhlíží se na koho by zaútočil. Od toho jsou tu pomocníci. Ti jsou rozestavěni na třech místech a lákají k sobě býka růžovožlutými muletami. Těsně než k nim býk doběhne schovají se za bariéru. Tím býka dráždí. Jeden z nich pak vystoupí a provede s býkem několik výpadů. Následně se dva pomocníci schovají za jednu bariéru a upoutávají býkovu pozornost. Zatím vjíždí do arény pikadoři (jezdci na koních s kopím). Zase pomocníci vyskočí až navedou býkovu pozornost na koně. Býk se rozebíhá proti koni a nabírá ho vší silou, až kůň poposkočí. Jezdec zabodává kopí do býkova hřbetu a zkouší tak jeho odvahu. Ta se pozná podle toho jak dlouho a dravě býk proti koni a kopí bojuje. Jezdec má plné ruce práce, v pravé ruce kopí a levou řídí zmítajícího se koně. Pak pomocníci opět odlákají býkovu pozornost. Trumpety a bubny oznamují ukončení první části. V té druhé se snaží bandileros zasadit býkovy do hřbetu dva krátké ozdobné oštěpy. Býci váží okolo 500 kg a tak to není žádná sranda. Bandilero upoutá býkovu pozornost a když se za ním býk rozeběhne tak bandilero začne před býkem jakoby utíkat, ve výskoku zasadí býkovi do hřbetu oštěpy a ve finále před ním opravdu utíká. Tři bandileři, každý dva náběhy, to je dvanáct ozdobných oštěpů. Trumpety a bubny opět oznamují ukončení druhé části.

V závěrečné části přichází sólo pro toreadora. Zlatavý kruh je vyhrazen jen jemu a býkovy. Toreador přichází se zářivě červenou muletou. Měli byste vidět tu ladnost pohybu toreadora, jak uhýbá býkovým rohům. Když se povede toreadorovi několik výpadů, začíná být při každém dalším slyšet arénou známé „olé“. Po dokončení série si toreador klidně vykračuje zády k býkovi a užívá si ovací tleskajícího publika. Až nastane čas. Toreador si dojde k bariéře setřít pot a vyměnit meč. Ještě provede pár výpadů až sklání muletu k zemi, třepnutím dá býkovi pokyn ke startu. Ten tak činí a do hřbetu mu proniká nastavený toreadorův měč. Naposledy přicházejí pomocníci, aby kolem býka mávali muletami až býk padne. V tu chvíli nastává prostor na další ovace, jež si toreador se svým týmem náležitě užívá. Kapela začne hrát, lidé mávají bílými šátky. Do arény vběhne spřežení mezků, aby mrtvého býka za svižného tempa odtáhlo.

A opět přichází pán s cedulí a informacemi o dalším býkovi. Vše se znovu opakuje. Takže při jedné corridě obyčejně zahyne šest býků. Dnes ale tomu tak není. Čtvrtý býk prokázal při boji velkou odvahu až lidé mávali šátky. A president žádost o milost přijal. Z brány přiběhlo do arény na deset strakatých kraviček a omilostněného býka odvedli. Ne každá korida musí končit smrtí všech býků.

Býčí zápasy se mi moc líbily. Kdyby to bylo možné, šel bych druhý den znovu. Corrida není tak drastická jak se může podle popisu zdát. Je to o umění, eleganci a odvaze. Při posledních dvou býcích byla aréna pod umělým osvětlením. Kostýmy se tak staly ještě hezčími, třpytivějšími. Když padl poslední býk tak si všichni vzájemně gratulovali. Naposled zahrála kapela pro poslední pochod účastníků a uklonění se presidentovi. A corridy je konec.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .