0
0

Burgos – půvabné kastilské městečko, jehož atmosféra se vám nesmazatelně vryje do paměti. Ačkoliv se v něm nachází mnoho cenných památek, Burgos se nikdy nestal rájem masové turistiky. O to více si můžete vychutnat krásu jeho uliček a náměstíček, zdobených prvky gotické architektury.

První zmínky o Burgosu pochází z roku 884, kdy na břehu řeky Arlazón postavil z královského rozkazu kastilský hrabě Diego Porcelo pevnost. Z té se dodnes sice mnoho nedochovalo, přesto právě z míst, kde stávala, se vám naskytne nádherný výhled na starobylé město. Již od počátku druhého tisíciletí se význam a sláva Burgosu velmi rychle šířila, a tak se zanedlouho stal hlavním městem celé oblasti Kastilie. V 11. století sem bylo přemístěno první biskupství a o pět set let později se město stalo sídlem samotného arcibiskupa.

Největší dominantou Burgosu je trojlodní gotická katedrála, která stojí na malém náměstíčku Plaza de San Fernando v centru města. Byla postavena v místě původního románského kostelíku a dnes je právem považována za jednu z nejkrásnějších sakrálních staveb v celém Španělsku. Základní kámen položili společně v roce 1221 král Ferdinand III. a biskup Don Mauricio a o necelých čtyřicet let později byla katedrála vysvěcena. Přesto stavební práce a úpravy zde probíhaly ještě bezmála další tři staletí. Vystřádali se při nich stavitelé z celé Evropy, proto je až s podivem, jak dokonale zůstal zachován jednotný stavební sloh. Dvě hlavní věže katedrály se tyčí do výšky 84 metrů a stávají se doslova magnetem pro oči kolemjdoucích. Za návštěvu však rozhodně stojí i bohatě zdobený interiér, který vedle vzácných uměleckých děl uchovává i katedrální poklad. Nikoho, kdo jednou burgoskou katedrálu navštívil, proto nepřekvapí, že byla v roce 1984 zapsána na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO. Všímavým návštěvníkům neunikne ani pamětní deska, označující místo posledního odpočinku legendárního hrdiny El Cida a jeho ženy Jimeny, jejichž pozůstatky jsou v burgoské katedrále uloženy od počátku 20. století.

Uprostřed města zdobí náměstí Plaza del Cid jezdecká socha Rodriga Ruize de Vivar, legendárního kastilského šlechtice, který je nám známý spíše pod jménem El Cid Campeador. Tento bezesporu nejslavnější španělský hrdina proslul zejména tím, že v 11. století sjednotil rozhádané Španěly a v jejich čele pak vytáhnul do boje proti severoafrickým Maurům. Mnohé z jeho nezapomenutelných a odvážných činů jsou opěvovány v jednom z nejkrásnějších španělských eposů „Zpěvy o Cidovi“ (Cantar del Mío Cid).

Mezi další zajímavé stavby, které bychom rozhodně neměli opomenout navštívit, patří jeden z nejslavnějších cisterciáckých klášterů ve Španělsku – Real Monasterio de las Huelgas. Založil jej v roce 1187 král Alfonso VIII a klášter brzy proslul nesmírným bohatstvím. Stal se také místem posledního odpočinku kastilštích vládců, a proto je někdy nazýván „El Escorial Kastilie“.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .