0
0

Filipíny jsou původně španělská kolonie a jsou zde místa, kde je španělský vliv ještě stále vidět: na severu ostrova Luzon, hlavně ve městě Vigan, a také na severních ostrovech Batanes.

Batanes tvoři asi 10 ostrovů, z nichž největší jsou Itbayat, Batan a Sabtang. Rozkládají se na sever od ostrova Luzon, asi 25 km od Taiwanu. Ostrovy jsou sopečného původu a z východní strany je omývá Pacifik, ze západu pak Jihočínské moře.

Batan – ostrov na dlouhé vycházky

My jsme letěli z Manily na ostrov Batan do města Basco. Ostrov je vhodný na sportovní turistiku. Dominantou ostrova je maják u města Basco a hora Iraya, vysoká kolem 1100 m. Vystup na horu trvá asi 4 hodiny (pokud není v mracích, a to bývá téměř vždy).

Je zde čistý vzduch, kopcovitý terén, nádherné krajinné scenérie – pastviny s volně se pasoucím hovězím dobytkem, kozami a koňmi. Mořské pobřeží je skalnaté s množstvím písečných pláží, některé z nich však jsou obtížně přístupné.

Počasí je chladnější, větrné. Bydlení je možné v jednoduchých malých hotelích v centru města Basco. Odtud se dá vyjíždět na výlety buď místní dopravou jeepney, tricyklem či na kole.

Hlavní cesta National Road vede po obvodu ostrova Batan směrem na jih na Mahatao, Ivana, Uyugan až do Imnajbu a zpět do Mahatao.

Malé odbočení z National Road nás zavedlo do zajímavé rybářské vesnice Diura, na východní straně ostrova Batan, která vznikla v místě, kde se mísí proudy Pacifiku a Jihočínského moře a přinášejí sem ryby. Jednoduchá rybářská obydlí jsou postavena z kamene, střechy jsou zhotoveny ze slámy (je to obdoba našich doškových střech). Život je tu velmi jednoduchý – v letním suchém období rybáři loví ryby, ty pak suší na slunci a takto konzervované je konzumují v období dešťů, kdy se na moře vyjet nedá. Deště začínají v červenci a končí v září.

Sabtang – ostrov kamenných domů

Dalším zajímavým ostrovem je Sabtang, který v nejbližším období bude zařazen do dědictví Unesca. Tento ostrov je zajímavý pro svá kamenná obydlí, která se zde dochovala v několika vesnících. Obydlí se stavěla z kamene z důvodu častých tajfunů.

Z městečka San Vincente, kam jsme dojeli z Basco jeepnou, jsme se přeplavili na ostrov malou loďkou, která nás překvapila velikostí i technickým stavem… ale dopluli jsme. Viděli jsme nádherné pláže a opět krásné přírodní scenérie. Na ostrově jsme navštívili tři rybářské vesnice, kde lidé žijí ještě hodně postaru. Děti jsou uspávány zpěvem a houpáním v hadrových houpačkách, prádlo se pere u pramene vody ručně, jídlo se vaří na nízkých ohništích.

Přípitek třtinovým vínem

Na ostrovech Batanes žijí lidé přátelští, usměvaví a pohostinní. Několikrát jsme byli pozváni na jednoduché jídlo, které bylo složeno z vařených sladkých brambor a upražených ryb. Nápojem, kterým uctívají hosty, je kromě vody i víno, připravené z kvašené cukrové třtiny. Má nahnědlou barvu s přiměřeným obsahem alkoholu. Je nepříliš výrazné chuti a je možné ho přirovnat k našemu burčáku. Nic nám po něm nebylo.

Vlastně celý pobyt jsme přežili bez jakýchkoli zdravotních problémů. Se všemi lidmi je možné se domluvit angličtinou.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .