0
0

Andalusie je nejjižnější španělská oblast plná palem a pomerančovníků, vína a tance. Proslula jako území s největší koncentrací španělské tradice a temperamentu. Křesťanská kultura se zde mísí s islámem. Andalusie si dodnes zachovala prvky arabské kultury, ačkoliv nadvláda Arabů skončila v 15. století.

Největší města jsou zde nazývána „bílými perlami“: Sevilla, Cordóba a Granada, ale i malé vesničky s domky zdobenými mřížemi a květinami mají svůj půvab.

Cordóba

Třetí bílou perlou je Cordóba.

V Cordóbě, městečku s proslulými úzkými uličkami, v nichž se údajně procházel i Don Quichot, se nachází světový unikát. Uprostřed mešity je postavená křesťanská katedrála, pyšnící se svými tisíci sloupy. Místní židovská čtvrť je největší ve Španělsku

Granada

Granada je typickou ukázkou středověkého arabského města. Největší rozkvět zažila Granada ve 14. století, kdy sem přišli Arabové vyhnaní z Cordóby. Z města je překrásný výhled na pohoří Sierra Nevada a jeho nejvyšší vrchol Muldacén (3482 m). V Granada má též zajímavou pevnost a kalífovo sídlo Alhambra ze 14. století, připomínající pohádkový palác. Dalším skvostem Granady je katedrála, symbol vítězství křesťanství nad Maury. Trvalo 180 let než byla postavena a dnes jsou uvnitř katedrály pohřbeni Ferdinand Aragonský s Isabelou Kastilskou.

Huelva

Hlavní město stejnojmenné provincie ležící mezi řekami Rio Odiel a Rio Tinto. Huelva je historické město již z dob Féničanů. V 15. a 16. století právě z tohoto města vyplouvaly námořní výpravy do Ameriky, což znamenalo pro Huelvu období rozkvětu. Naproti tomu ve století 18. zničilo část města velké zemětřesení, jenž mělo pochopitelně nemalý vliv na pozdějží vývoj Huelvy.

Architektura je poznamenaná rozvojem těžebního průmyslu v blízkém okolí. Bývalá hutnická tvrz Barrio Reina Victoria patří dnes k pamětihodnostem, stejně jako katedrála Sv. Petra.

Sevilla

Město, které založili Féničané, bylo v minulosti dobyto Juliem Césarem i Araby. Bylo stejně tak muslimské, jako židovské a v 16. století patřilo mezi nejbohatší města Španělska.

Tato metropole Andausie se proslavila svojí katedrálou, jenž je třetí největší na světě. Městem protéká mohutná řeka Guadalquivir, která se vlévá do Středozemního moře. Na nábřeží stojí symbol Sevilly: Zlatá věž (Torre de Oro).

Ve 14. století vystavěl v Seville panovník Pedro Hrozný hrad Alcazar, na němž jsou patrné známky maurské kultury. Hradní zahrady jsou celé v arabském stylu.

Historie Španělska je znázorněna na kachlích, jimiž je vyzdobeno náměstí Plaza de Espaňa. Zde je rovněž možné navštívit bývalé pavilóny hispanoamerické výstavy z roku 1929. Velice zajímavá je i stará židovská čtvrť Barrio Santa Cruz.

Ronda

Město ve středozemí bylo postavené na masivním skalním útvaru. Ronda proslula náměstím Plaza de Toros, jenž je duchovním místem zrodu typických španělských býčích zápasů.

Costa del Sol

Slunečné pobřeží si svůj název zasloužilo díky 300 slunečním dnům v roce.

Na tomto pobřeží táhnoucím se od Gibraltaru až k městečku Motril jsou nejen lákavé pláže a prvotřídní hotely, ale také mnoho kulturních a historických památek. Nevelká mořská úžina odděluje africký kontinent.

Costa de la Luz

Pobřeží jihozápadního Španělska je označováno za pobřeží objevitelů. Díky objevitelským a dobyvatelským cestám do Ameriky je tento kraj velmi bohatý, turistickým ruchem téměř nedotčený. Národní park Doňana dodává této oblasti půvabu a neméně slavná je i zdejší kuchyně, připravovaná výhradně z místních surovin, především fauny Atlanského oceánu.

Torremolinos

Patří k nejživějším a nejlidnatějším letoviskům pobřeží. Od letiště je městečko vzdálené asi 10 km a okrajové části mají přímý přístup k moři. Za poslední dobu zde bylo vybudováno mnoho moderních hotelů, parků a promenád. Stará rybářská čtvrť La Carihuela je proslulá spoustou restaurací, jenž nabízí typická tapas, pokrmy z různých darů moře.

Mijas

Rybářské městečko, které je známé jako jedna z pověstných bílých vesnic, je obklopeno olivovými háji.

Torrox-Costa

Moderní město ležící východně od Malagy. Hned za pobřežím se rozpíná pohoří a na většině pozemků se pěstují tropické plody. O deset kilometrů dál leží malé městečko Narja s krásnou vyhlídkou zvanou „Balkon Evropy“. U tohoto města je také možné navštívit nádherné krápníkové jeskyně.

Posledním letoviskem, které se nedá opomenout, je zóna podél pobřeží označovaná jako nej… Tato oblast je známá jako nejbezpečnější, nejčistější a nejbohatší. Právě proto sem každoročně přijíždí spousta celebrit do svých luxusních sídel nebo na dovolenou.

Aragonie

Aragonské království zahrnovalo od 11. – 15. století Katalánsko, Aragonii a Valencii. V oblasti Aragonie je mono ukázek mudéjarských staveb. Aragonii tvoří tři kraje: Huesca, Zaragoza a Teruel.

Krajinu tvoří rozeklaná pásma hor přerušovaná údolími a soutěskami. Vrchol hory Moncayo (2349 m) je po celý rok pokrytý sněhem. Zaragoza dosahuje na severu až k Pyrenejím a na západě až k pohoří Sierra Ibérica. Huesca je nejméně osídleným krajem celého Španělska a sahá od severu Pyrenjí až k francouzským hranicím. Údolí Ordesa skrývá národní park. Ani kraj Teuel není moc osídlený. Jelikož suché planiny neposkytují příliš úrodnou půdu, místní obyvatelé se živí spíše těžbou minerálů.

Huesca

Horské město a správní středisko ležící v severní Aragónii. Celá provincie se táhne od údolí řeky Elbro až k Pico de Aneto, vysokému 3404 metrů, nejvyššímu vrcholu Pyrenejí.

Teruel

Město Teruel leží na břehu řeky Turia a bylo založeno ve 12. století bojovníky krále Alfonse II. Aragonského. Z původního farního kostelíku Santa María de Media Villa je v dnešní době Katedrála z roku 1557. Ze 13. století pochází mudéjarská věž sv. Martina s propletenými oblouky. Druhou, velmi podobnou věží, je věž sv. Salvátora. Z období renesance se dochoval vodovod Acros de Teruel postavený P. Vedelem.

Zaragoza

Původně iberské město, dnes průmyslové středisko a významný dopravní uzel. Město leží na březích řeky Ebra. V roce 1118 vznikla na místě původní mešity katedrála La Seo, avšak dnes již z románské stavby zbyla pouze apsida. V přilehlé budově kanovnictví je jedna z největších sbírek francouzských a vlámských tapiserií ve Španělsku. Nejznámější stavbou Zaragozy je bazilika Panny Marie na Sloupu, jejíž základní kámen byl položen r. 1681 na místě starého gotického kostela. Chloubou města je také soubor mudérajských kostelů s krásnými věžičkami. Dalším pozoruhodným souborem staveb v Zaragoze jsou renesanční šlechtické paláce. Jediným pozůstatkem muslimské architektury je palác Aljafería z 11. stoeltí.

Asturie

Asturie, nebo také Asturas, se rozkládá na severním pobřeží Atlantiku, který zde tvoří obrovský Biskajský záliv. Pobřeží zde je převážně zelené a zdobené vysokými útesy, pod kterými se rozprostírají romantické pláže střídavě s rybářskými přístavy.

Pro domy v celé Asturii je typická dlouhá chodba a úzká okna. Charakteristické jsou především staré stodoly, zvané paneras nebo horreas. Do Astrurie přijíždí turisté nejen za lákavými plážemi, ale také do zimních středisek, například Valgrande, nebo kvůli řekám plným lososů, jako jsou Deva, Carés, Sella apod.

Gijón

V Gijónu je stará rybářská čtvrť s malými uličkami plnými barů a hospůdek „chigres“. Místní specialitou je mořský ježek, zvaný oricios a jablečné víno. Ve městě se nachází staré římské lázně z doby Augustovy. Na náměstí Plaza del Marquez se tyčí překrásný palác Revillagigedo.

Oviedo

Mezi řekami Nalón a Nora leží správní město Oviedo, jenž bylo založeno v 8. století jako hlavní město království Asturského. Z předrománských památek se dochoval kostel sv. Tirsa s mozarabskou římsou kolem oken, tzv. Alfiz. Kostel sv. Juliána na Louce, který patří k největším stavbám bazilikálního typu. Z doby Alfonse III. se dochovala jako jediná středověká kašna La Foncalada. Charakter města dokresluje velká řada nádherných paláců.

Santander

Na úpatí Kantaberského pobřeží leží město Santander obklopené krásnou horskou a přímořskou krajinou. Zátoky Jardines de Piquío a Sardinero nabízejí překrásné pláže. Nejzajímavější památkou Santanderu je katedrální krypta zvaná kostel Nejsvětějšího Krista z 12. století. Velmi slavná je i mezinárodní letní univerzita, kde se konají kongresy uměleckých kritiků a historiků.

Baskicko:

Oblast Baskicka leží u Kantanberského zálivu. Baskicko má autonomní statut od roku 1980. Tato oblast je obývána převážně původním obyvatelstvem Iberského poloostrova. V dnešní době je Baskicko převážně průmyslovou oblastí, v obcích žijí rybáři a námořníci, neboť jsou zde obrovská loviště pstruhů a v řekách žijí i lososi.

Nejvyšší hora Monte Corbea dosahuje výšky 1538 metrů nad mořem. Kraj Álava, jež se svažuje k údolí Ebra, má průměrnou nadmořskou výšku 549 metrů.

Bilbao

Významné průmyslové středisko ležící na břehu řeky Nervión. Ta dělí město na starou a novou část. Na náměstí Mučedníků stojí 64 obloukových a dórských sloupů. Španělské náměstí zdobí nádherná kašna a socha zakladatele města Diega Lopéze de Haro. Gotická katedrála svatéhno Jakuba pochází z 13. století.

San Sebastian

Přístavní město, zvané baskicky Donostia leží na severním pobřeží Španělska. Krásný výhled na město nabízí kopec Monte Igueldo, který se pyšní obrovským sochařským dílem sv. Argola. Odtud je vidět pláž La Concha (Mušle) a malinký ostrůvek Santa Clara.

Staré město bylo zničeno požárem v minulém století, ale dodnes jsou zachovány vzácné architektonické památky, jako například kostel sv. Marie z 18.století, gotická katedrála Dobrého pastýře nebo klášter ze 16. století, jenž slouží jako muzeum s baskickými náhrobky v klasickém iberském stylu a s expozicí zaměřenou na národ Basků. Náměstí Plaza de la Constitution je obklopeno arkádami z doby, kdy se zde konaly býčí zápasy.

Extremadura

Tato oblast je už podle názvu „extrémně tvrdá“ a v minulých dobách byla známá svojí chudobou. Část oblasti byla dříve součástí římské provincie Lusitanie s hlavním městem Méridou. Extremadura je nazývána zemí dobyvatelů a válečníků, neboť většina dobyvatelů Ameriky pocházela právě z tohoto kraje. V poslední době region Extremadury začal bohatnout díky velkému komplexu zavlažovacích staveb, například obrovské vodní nádrži Círaja, kde se nachází přírodní rezervace.

Cáceres

Starobylé město s památkami na Římany a Araby je obehnané hradbami a jako celek je vyhlášenou městskou památkovou rezervací. Město je plné architektonických skvostů, například Arabové postavili v roce 1173 Věž Bujaco s cimbuřím, z 15. století pochází gotický dům Palác de la Generala, Chrám Panny Marie a další.

Mérida

Velmi staré město bylo založeno v roce 25 jako kolonie veteránů římské legie. Dnes představuje Mérida typické extramadurské město s úzkými uličkami. Největším pokladem je Římské divadlo, které je považováno za nejlepší na Iberském poloostrově. Poblíž divadla je amfiteátr pro 15.000 lidí s dochovanými prostorami pro gladiátory. Z 1. století pochází římský most přes řeku Guadianu, který je dlouhý 739 metrů a má 60 žulových oblouků. Na okraji města se nachází římský amfiteátr, kde se konaly závody dvoukolových vozů se čtyřspřežím, tzv. kvadrig. Amfiteátr byl odkrytý v roce 1920 na ploše 400 x 95 metrů.

Galicie:

Tato oblast se stala autonomní a obyvatelé hovoří vlastním jazykem – galicijštinou, jenž se velmi podobá portugalštině.

Galicie je proslulá nádhernou přírodou a zátokami, které jsou mnohdy přirovnávány k norským fjordům. Zátoky Arosa, Viga, Pontevedra, muros a Corcubion lemují západní pobřeží, kde panuje velmi proměnlivé počasí v důsledku vlivu bouřlivého Atlantiku.

Obyvatelé Galicie jsou potomky Keltů a pyšní se svou architekturou, která je charakteristická pro tento kraj. Některé venkovské domky pochází ze 17. století.

La Coruňa

Město leží na úzkém pruhu země oddělujícím dva zálivy. Na cípu poloostrova ční nad zahradou sv. Karla Herkulova věž, postavená na 56 metrů vysoké skále. Věž představuje ukázku římské stavby, z venčí byla obložena kamenem, aby se dlouho zachovala. Pro milovníky koupání jsou u města tři nádherné pláže s jemným pískem. Pláž Santa Cristina, Basstiagueiro a Riazor.

Lugo

Ve vnitrozemí Galicie leží krásné město Lugo, obehnané římskými městskými hradbami ze druhého století, měřícími celé 2 kilometry. Z těchto hradeb je možné obdivovat krásy starého města. Lugo je také známé díky své katedrále, jenž se stavěla celých šest století. V této oblasti je klima nejdrsnější z celé Galicie.

Santiago de Compostela

Galicie je navštěvována převážně kvůli městu Santiago de Compostela, jednomu z nejznámějších poutních míst na světě. Staré město, které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací, se pyšní klášterem San Martín Pinario na náměstí de la Quintana Casa del Canonica, biskupským románsko-gotickým palácem Plaza de Espaňa nebo nemocnicí katolických monarchů Hostal de los Reyes Catholicos.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .