0
0

Španělské město Alcalá de Henares leží zhruba 30 kilometrů severovýchodně od centra hlavního města země Madridu, někdy bývá dokonce označováno jako jedna z jeho čtvrtí. Je to ovšem dosti velká „čtvrť“, vždyť má kolem 200 tisíc obyvatel.

Ačkoliv jeho historické centrum je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO a město se skutečně má čím chlubit, u nás je téměř neznámé. Mluvilo se o něm snad jen v souvislosti s madridskými teroristickými útoky ve vlacích.

Čím je tedy Alcalá de Henares tak zajímavé? Především asi svou univerzitou, která je hlavní atrakcí města a zároveň součástí historického jádra. Její tradice sahá až do roku 1293, kdy tu král Sancho IV. Kastilský založil školu Studium Generale. V roce 1499 jí pak kardinál Cisneros oficiálně udělil statut univerzity nazvané Universitas Complutensis. To proto, že nejstarší (římský) název města byl Complutum. Tato původní univerzita se však v 19. století přestěhovala do Madridu (kde se chlubí tím, že patří mezi nejstarší v Evropě) a celé město postihl úpadek, část původních univerzitních budov byla dokonce zničena. Ale ty v centru se zachovaly a v roce 1977 se staly sídlem univerzity nové. Dnes jsou nejzachovalejší renesanční univerzitou v Evropě. Perličkou je, že jejich architektura posloužila jako vzor pro technickou univerzitu v americkém Texasu.

Prohlídka prastaré vzdělávací instituce je nepochybně zajímavá. Vaši touhu po informacích pomohou ukojit informační tabule s krátkým popisem, nacházející se u každé stavby. Než všechno projdete, zabere to dost času – obzvláště když se zastavíte k odpočinku na některé z četných parkových laviček, ani nemluvě o vyzývavě se nabízejících zahradních restauracích a barech. Čas příjemně ubíhá také při pozorování čápů, kterých tu hnízdí neobvykle mnoho a jejichž hnízda zdobí řadu míst.

Alcalá de Henares je významné rovněž z hlediska španělského křesťanství, neboť bylo jedním z prvních biskupství v zemi. Církev tu vždy měla velkou moc a ctižádost a nechala vystavět několik budov, které je možné navštívit. Uvést lze například arcibiskupský palác, klášter San Bernardo s muzeem, nebo katedrálu. Je však trochu paradoxní, že samotný název města vznikl zkomolením z arabštiny jako památka na období vlády muslimských Maurů.

Romantické duše jistě ocení jednu známou postavu místních dějin. Právě zde se totiž v roce 1547 narodil slavný spisovatel Miguel de Cervantes, autor (mimo jiné) proslulého románu Don Quijote de la Mancha. Cervantes ale ve městě dlouho nežil, jeho rodiče se s ním brzy odstěhovali. Přesto tu můžete navštívit malé Cervantesovo muzeum v jeho rodném domě na ulici Imagen. Mimo to je po něm pojmenováno i zdejší náměstí a divadlo. Když jsme u těch slavných rodáků, je tu ještě jeden, mající vztah k naší zemi. Narodil se tu totiž Ferdinand I. Habsburský, kromě mnoha jiných panovnických titulů i král český (od roku 1526) a de facto zakladatel habsburské monarchie.

Město Alcalá de Henares zkrátka dýchá historií, turisté jej však teprve začínají objevovat. Ale je téměř jisté, že do budoucna jich přibude. Radnice již si uvědomila, jak mohou příjmy z turistického ruchu pomoci městské pokladně a celkové prosperitě města a evidentně se snaží vytvářet pro turisty dobré podmínky. Alcalá de Henares se tak jakoby vylouplo z minulosti a čeká na současné návštěvníky.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .