V dávné minulosti byl ostrov Zakynthos osídlen Acháji a rychle se vyvinul ve středisko obchodu a námořní plavby. Jeho vliv sahal až ke břehům dnešního Španělska, kde obyvatelé ostrova založili svou kolonii Sagunt.

Stručné dějiny ostrova Zakynthos:

500 – 494 př.n.l. Iónští Řekové povstali proti Peršanům pod vedením Histianie z Miléta a Argistagora
455 př.n.l. Ostrov si podmanil athénský admirál Tomides a připojil dosud nezávislý ostrov k Athénám. Po peloponéských válkách se připojil ostrov k Attiskému námořnímu svazu.
217 př.n.l. Ostrov si podrobili Makedonci
191 př.n.l. Ostrov si podrobili Římané
31 Ve vesnici Maries se zde údajně zastavila Máří Magdaléna při své cestě do Říma a přinesla na ostrov křesťanství.
Kolem roku 470 Ostrov zpustošili Vandalové a poté sem vtrhli Normané pod vedením Volmanda a jeho otce Gidscarda.
1185 Zakyntos a Kefalonie se odtrhly od Byzantské říše a až do roku 1206 zde vládli piráti, poté ostrov ovládl papež Innocenc III.
1209 Ostrov ovládli Benátčané, vládl zde šlechtický rod Orsini
1479 – 1797 Obsazení ostrova Turky, ale již po dvou letech ostrov znovu obsadili Benátčané. Turci jim ostrov postoupili za to, že budou platit ročně 500 zlatých sultánovi. Benátčané zde zůstali až do roku 1797.
Konec 16. století Benátčané ztratili svou zámořskou pozici a roku 1797 odevzdal poslední benátský gubernátor ostrov Francouzům – 14. července 1797.
1798 Monarchistické síly Turecka, Anglie, Ruska, Portugalska a Neapole se připravovaly na vypuzení Francouzů. Na obsazení Zakutu se chystalo Rusko a Turecko, což se 25. října 1798 podařilo.
1800 – 1864 V Konstantinopoli byla založena smluvně takzvaná Sedmiostrovní republika Jónských ostrovů. Šlo vlastně o samosprávnou součást Ruska, s povinností platit zvláštní daň Konstantinopoli. Proti tomuto uspořádání se vzedmula vlna nevole. Vůdcem revolty se stal Antonio Marigenos. Cílem bylo získat nezávislost na Sedmiostrovní republice. Povstání bylo potlačeno. Hlavní město ostrova se stalo i hlavním městem této republiky. Poté byl ostrov obsazen Napoleonovou armádou a od roku 1815 byl s ostatními Iónskými ostrovy pod britským protektorátem. V roce 1821 se obyvatelé ostrova zapojili do osvobozovacího boje proti Turkům na Peloponesu a ostrov se stal místem azylu pro mnohé bojovníky. Po porážce Turků se většina ostrovanů zasadila o to, aby došlo ke spojení s Řeckem, čemuž se po určitou dobu bránili Britové. V roce 1864 byl ostrov přičleněn k Řecku.Celé Řecko bylo 400 let pod nadvládou Turků, naproti tomu Zakyntos byl ovládán Benátčany a stal se nezávislým o 30 let dříve než zbytek Řecka.
Dionýsos Solomoú

Dionýsos Solomoú

 

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Řecku

Ta nejširší nabídka aktuálních zájezdů do Řecka je vám k dispozici. Stačí kliknout sem a nebo se podívat na nabídku akčních Last minute zájezdů do Řecka.