V přesném překladu Meteora znamená „vznášející se mezi nebem a zemí“. Znamená to, že kláštery, které jsou postavené vysoko na vrcholcích pískovcových skal, vypadají, jako kdyby se vznášely a také jsou nadpozemsky krásné a ani se nechce věřit, že byly vytvořeny lidskou rukou.

Kláštery Meteora

Kláštery Meteora

Proč na kláštery Meteora jet

Meteorské kláštery jsou často označovány za osmý div světa. Historikové uvádějí, že první klášter byl na Meteorách založen zřejmě v roce 950 nebo 970. Není však přesně známo, jak se první poustevníci a mniši dostali na vrcholky některých skalních věží. Kolmé, často stovky metrů vysoké stěny gigantických skal představují namáhavý výstup i pro moderní zkušené horolezce. Pokus o jejich zdolání může i dnes skončit smrtí.

Jak se na kláštery Meteora dostat

Výchozím městem je Kalambaka. Po dvou kilometrech projedeme obcí Kastraci, v níž se nachází několik kempů. Brzy vstoupíme do zužujícího se údolí s vysokými skalami a zdaleka viditelnými skalními dutinami a jeskyněmi po pravé straně vysoko nad námi. Po levé straně silnice leží kostelík Dubiani, který byl v době před založením klášterů metropolitním chrámem prvotních mnichů a poustevníků. Od něho vede strmá cesta ke klášteru svatého Mikuláše.

Zajímavosti klášterů Meteora

Nejstarší kláštery byly postaveny už ve 14. století. V divokých slepencových skalách nad Kalambakou se začali usazovat mniši již od 11. století, ale až od 14. století jim přiznala srbská knížata, která tehdy západní Thesálii ovládala, plnou církevní autonomii. Tehdy začaly vznikat na nejnepřístupnějších místech první kláštery. Mezi nimi hned od počátku vynikl klášter Metamorfosis, založený v 60. letech 14. století mnichem Athanasiem na skále vysoké 534 metry. Klášteru se brzy začalo říkat Megolon Meteoron, což znamená Velký klášter vznášející se ve vzduchu. Množné číslo Meteora se brzy ujalo pro všechny zdejší kláštery, kterých do 16. století vzniklo 24. V dalších stoletích potom dohází k jejich úpadku a dnes je jich v provozu pouze šest. Kláštery Agia Triada a Agios Stefanos slouží jako obydlí pro mnichy a jeptišky, kláštery Agios Nikolaos, Agia Rousanou, Varlaam a Metamorfosi patří spíš k turistickým atrakcím. Svrchovanost nad ostatními zaujímá klášter Metamorfosi. Chráněná poloha dovolila kláštery vybudovat do podoby stavebních komplexů obrovského významu se skvělými interiéry a památkami z různých období. Kláštery jsou zapsány na seznam UNESCO.

V klášterech se nesmí fotografovat ani filmovat. Povinným je přiměřený oděv. V případě nutnosti vám bude oblečení zapůjčeno (pánové musí mít zakrytá kolena, dámy ramena, plavky jsou zcela nevhodné).

Meteora je významným centrem ortodoxní církve od 11.století. Zdejší mniši jsou považováni za strážce a nositele náboženského učení.

Prostředkem k dosažení tohoto cíle je poslušnost, disciplína a modlitba. Kláštery byly postaveny v tomto nepřístupném prostředí právě proto, že „kamenný les“ vyvolává strach a přemítání. V dobách turecké poroby se zdejší kláštery staly útočištěm pro řadu Řeků a záchranou byzantské kultury. Tady se učilo, lpělo na zachovávání tradic, opisovaly se knihy a schraňovaly se náboženské relikvie.

Právě díky tomu se dnes nejedná pouze o místa k rozjímání, ale také o kulturní a materiální pokladnice. Každý klášter se stal totiž zároveň muzeem, v němž jsou shromážděny náhrobky, roucha, zlacené kříže, ikony, nástěnné malby a vzácné kodexy.

Mniši se věnují modlení 6-7 hodin denně, o svátcích se postí a modlí až 12 hodin. S návštěvou si ale musíte pospíšit. Od 13,00 hodin mají totiž všechny kláštery siestu a jejich brány se nekompromisně zavírají. Do té doby si stihne každý návštěvník prohlédnout většinou dva kláštery.

Klášter sv.Štěpána (Agios Stefanos)

Klášter sv.Štěpána (Agios Stefanos) je považován za druhý nejbohatší a ze všech klášterů je nejpřístupnější. S pevnou zemí je totiž spojen mostem, původně zvedacím. Jeho počátky sahají až do 12.století. První poustevna na tomto místě stála již v roce 1192. Klášter byl založen ve 14.století a dnes je to jediný ženský klášter v Meteoře.

Klášter sv.Štěpána (Agios Stefanos)

Klášter sv.Štěpána (Agios Stefanos)

Klášter sv.Trojice (Agia Triada)

Klášter sv.Trojice (Agia Triada) byl postaven v letech 1458-1486 na půdorysu kříže. Dnes se jedná o jeden z nejhůře přístupných klášterů, takže na cestu k němu je třeba si vyhradit více času. Na vrchol mohou poutníci vyšplhat po 140 stupních vytesaných do skály. Mniši to mají jednodušší – ty tam sveze lanovka.

Klášter sv.Trojice (Agia Triada)

Klášter sv.Trojice (Agia Triada)

Velká Meteora (Megalo Meteoro)

Velká Meteora (Megalo Meteoro) se vlastně správně jmenuje Klášter přeměny Ježíše Krista (Metamorfósis). Jeho stavbu dokončil mnich Athanasios v roce 1382 a jedná se o vůbec první klášter postavený v Meteoře. Až do roku 1923 se sem bylo možno dostat pouze soustavou provazových žebříků a sítí.

Velká Meteora (Megalo Meteoro)

Velká Meteora (Megalo Meteoro)

Klášter leží v nadmořské výšce 613 metrů n.m. a uvnitř se nachází centrální kostel a tři menší. Nejvzácnější malbou je obraz Mučení svatých. Sudy, lisy a koše s hroznovým vínem ve sklepních prostorách nám dokazují, že se mniši neoddávají pouze „suché“ meditaci. V blízké kostnici jsou umístěny rovněž lebky zakladatelů.

Ke vchodu do kláštera vede 115 strmých nepravidelných schodů.

Klášter všech svatých Varlaam

Klášter všech svatých Varlaam se tyčí na skále, na jejímž vrcholu vystavěl první celu a kapli svatý otec Varlaam v roce 1350. Stavba byla obnovena bratry Theofanisem a Nektariem v roce 1518, kdy byl zároveň přistavěn nový hlavní chrám a klášter. První poutníci vystupovali nahoru za pomoci lešení na trámech, upevněných v dírách ve skále.

V roce 1923 bylo do skály vytesáno 195 schodů, které návštěvníka bezpečně dovedou na vrchol.

Klášter všech svatých Varlaam

Klášter všech svatých Varlaam

Vedlejší malý klášter Roussanou stojí na holé příkré skále. O jeho původu toho mnoho nevíme. Je možné, že byl založen již v roce 1288. V polovině 15.století však došlo k jeho generální obnově a plně fungovat začal až po roce 1545.

Od roku 1936 jsou v provozu dva pevné mosty, kterými se lze dostat nahoru.

Klášter Roussanou

Klášter Roussanou

Klášter sv.Mikuláše (Agios Nikolaos)

Posledním z meteorských klášterů je Klášter sv.Mikuláše (Agios Nikolaos), tyčící se nad vesnicí Kastraki mezi troskami jiných klášterů. Samotný klášter byl postaven až na konci 15. století také na zbytcích jiných staveb. Najdeme v něm proto stavební prvky a fresky, spadající ještě do 13. a 14.století.

Klášter sv.Mikuláše (Agios Nikolaos)

Klášter sv.Mikuláše (Agios Nikolaos)

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Kláštery Meteora

Kláštery Meteora je krásné místo, které stojí za návštěvu. Prohlédněte si proto zájezdy do destinace Kláštery Meteora či aktuální nabídku Last minute a vyberte si, co vás zaujme nejvíce! K dispozici jsou i další zájezdy do Řecka, stačí kliknout sem a vybrat si :-)