Oficiálním úředním jazykem na Mauriciu je angličtina. Nejpoužívanějším jazykem je Morisienkreolský jazyk, jehož základem je francouzština a je zároveň mateřským jazykem pro 80% obyvatel, zbytek obyvatel ho používá jako druhý dorozumívací jazyk.

V běžném životě, školách a médiích dominuje francouzština. Dále se na ostrově mluví různými indickými dialekty, můžete zaslechnout tamilštinu, jazyky tulegu, marathi, bhojpuri, gujarati a punjabi a také čínské dialekty kantonštinu, hakka a mandarinštinu.

Slovník základních frází, které se Vám mohou hodit (francouzsky)

Otázky

 • Parlez-vous anglais? Mluvíte anglicky? (vyslovujte: Parlé vuzangléz?)
 • Qu´est-ce que ça signifie? Co to znamená? (vyslovujte: Kesk sa sinifi?)
 • Qui êtes-vous? Kdo jste? (vyslovujte: Kietevu?)
 • Où sont les toilettes? Kde je tu toaleta?(vyslovujte: Ú son le toalete?)
 • Est-ce que vous pouvez le répeter? Můžete to prosím zopakovat?(vyslovujte: Esk vu puve l répete?)
 • Est-ce que je peux m´emprunter votre cellulaire? Mohu si půjčit váš mobil?(vyslovujte: Esk ž pö [jako když jste na wc 🙂 ] memprynte votr celulér?)
 • Est-ce que vous etes ok? Jste v pořádku? (vyslovujte: Esk vuzete oke?)
 • Pouvez-vous m´aider? Můžete mi pomoci? (vyslovujte: Puvevu méde?)
 • Est-ce que vous avez ….? Máte ….? (vyslovujte: Esk vuzave … ?)
 • Pardon, pouvez-vous m´aider? Promiňte, můžete mi pomoci? (vyslovujte: Pardon, puvevu méde?)
 • Je cherche … Hledám …. (vyslovujte: Ž šerš … ?)
 • Quelle heure est-il? Kolik je hodin? (vyslovujte: Kele öre etil?)

Odpovědi

 • Oui Ano (vyslovujte: Ui)
 • Non Ne (vyslovujte: no)
 • Je comprends. Rozumím. (vyslovujte: Ž kompran)
 • Je ne comprends pas. Nerozumím (vyslovujte: Ž n kompran pa)
 • Je ne sais pas. Nevím (vyslovujte: Ž n se pa)
 • Un moment,s’il vous plait. Moment prosím (vyslovujte: Án moman sil vu plé)
 • C´est bon V pořádku (vyslovujte: Se bon)
 • Cela me peine beaucoup pour vous. Je mi velmi líto (vyslovujte: Sela m peň boků pur vu)
 • Peut-être tout à l´heure. Možná později (vyslovujte: pötetr tu alér)

Kontakt

 • Comment allez-vous? / ça va? Jak se máte? (vyslovujte: Koman alevu? Sa va?)
 • (ça va) Bien, merci. Dobře, děkuji. (vyslovujte: Sa va bjen, mersi)
 • Comment vous appelez vous? Jak se jmenujete? (vyslovujte: Koman vuzapelevu?)
 • Je m´appelle … Jmenuji se … (vyslovujte: Ž mapel …)
 • Quel plaisir de vous rencontrer Rád Vás poznávám. (vyslovujte: Kel plezír d vu rankontre)
 • S’il vous plaît. Prosím. (vyslovujte: Sil vu plé)
 • Merci Děkuji (vyslovujte: Mersi)
 • Pardon/Excusez-moi Promiňte (vyslovujte: Pardon/ekskyze moa)
 • Je suis désolé Omlouvám se (vyslovujte: Ž sui dezolé)
 • Bonjour / Salut Ahoj / Čau (vyslovujte: Bonžúr/saly)
 • Au revoir Na shledanou (vyslovujte: Ó revoár)
 • Bonjour Dobrý den (vyslovujte: Bonžúr)
 • Bon matin Dobré ráno (vyslovujte: Bon matán)
 • Bonjour Dobré odpoledne (vyslovujte: Bonžúr)
 • Bonsoir Dobrý večer (vyslovujte: Bonsoár)
 • Bonne nuit Dobrou noc (vyslovujte: Bonne nui)
 • À bientôt Brzy se uvidíme (vyslovujte: A bjantot)
 • Bon voyage Štastnou cestu. (vyslovujte: Bon voajáž)
 • Attencion! Pozor! (vyslovujte: Atension!)
 • Amusez-vous bien (vykání)/Amuse-toi bien (tykání) Hodně štěstí (vyslovujte: Amusevu bjan / Amusetoa bjan)

Hotel

 • Je vais rester pour ____ nuits. Zůstanu … nocí (vyslovujte: Ž ve reste pur)
 • Est-ce que le petit-déjeuner est compris? Je v ceně snídaně/večeře? (vyslovujte: Esk l peti dežené e kompri?)
 • Est-ce que tu peux me réveiller a ____ ? Můžete mě vzbudit v … ? (vyslovujte: Esk ty pö  m reveje a …?

Restaurace

 • La table pour 1/2 personne, s´il vous plaît. Stůl pro jednu/dvě osoby, prosím. (vyslovujte: La tabl pur … person sil vu plé)
 • Est-ce que je peux regarder sur le menu, s´il vous plaît. Mohu se podívat do menu? (vyslovujte: Esk ž pö regarde syr l meny sil vu plé?)
 • Je suis vegetarien. Jsem vegetarián (vyslovujte: Ž sui vežeterian)
 • Est-ce que je peux recevoir la glasse de ____ ? Mohu dostat skleničku … ? (vyslovujte: Esk ž pö resevoá la glas d …)
 • Est-ce que je peux recevoir ____ ? Mohu dostat … ? (vyslovujte: Esk ž pö resevoá … ?)
 • Est-ce que je peux recevoir la bouteille de ____ ? Mohu dostat láhev … ? (vyslovujte: Esk ž pö resevoá la butej d … ?)
 • Puis-je avoir du _____ ? Mohu dostat trochu … ? (vyslovujte: Pui ž avoár dy … ?)
 • S’il vous plaît, monsieur/madame? Pane číšníku? (vyslovujte: Sil vu plé monsié/madam… ?)
 • C’était délicieux. Bylo to vynikající (vyslovujte: Sete delisiö)
 • L’addition s’il vous plait. Platíme prosím (vyslovujte: Ladision sil vu plé)
 • Servez-vous des boissons alcoolisées? Naléváte alkohol? (vyslovujte: Servevu de boason alkoliséz?)
 • Une bière/deux bières, s’il vous plait. Jedno pivo/Dvě piva prosím (vyslovujte: Yn biér/dö biére sil vu plé)
 • Un verre de vin rouge/blanc, s’il vous plait. Skleničku červeného/bílého vína (vyslovujte: Yn ver d ván růž/blank sil vu plé)
 • Encore un/une autre, s’il vous plait Ještě jednou prosím (vyslovujte: Ankor yn ótr sil vu plé)
 • Santé! Na zdraví! (vyslovujte: Santé)
 • Bon appetit! Dobrou chuť (vyslovujte: Bonapeti!)

Zdraví

 • Je suis malade Není mi dobře (vyslovujte: Ž sui malad)
 • Je me suis blessé Byl jsem zraněn (vyslovujte: Ž m sui blese)
 • J’ai besoin d’un médecin. Potřebuji doktora (vyslovujte: Že bezoá dyn médsin)
 • Je suis allergique à … Jsem alergický na …. (vyslovujte: Ž sui aleržik a …)
 • Au secours! Pomoc! (vyslovujte: O sekúr!)
 • C’est une urgence! Je to naléhavé (vyslovujte: Setyn yržens!)
 • Est-ce que vous pouvez m´aider? Můžete mi prosím pomoci? (vyslovujte: Esk vupuve méde?)
 • Appellez le docteur. Zavolejte doktora (vyslovujte: Apele l doktör)

Čísla

Pro číslice 0 – 16 není dané žádné pravidlo, je potřeba si je pořádně zapamatovat, 17-19 je vlastně 10 a 7,8 nebo 9 připojené pomlčkou (francouzi místo sedmnáct řeknou „deset a sedm“). Zajímavostí jsou pak násobky dvaceti, místo 85 totiž francouz řekne „čtyři dvacítky a pět“ 🙂 Trošku blázinec, co?

1 un (vyslovujte: an)

2 deux (vyslovujte: dö)

3 trois (vyslovujte: troa)

4 quatre (vyslovujte: katr)

5 cinq (vyslovujte: sánk)

6 six (vyslovujte: si)

7 sept (vyslovujte: set)

8 huit (vyslovujte: uit)

9 neuf (vyslovujte: nöf)

10 dix (vyslovujte: di)

11 onze (vyslovujte: ónz)

12 douze (vyslovujte: dúz)

13 treize (vyslovujte: tréz)

14 quatorze (vyslovujte: katorz)

15 quinze (vyslovujte: kánz)

16 seize (vyslovujte: séz)

20 vingt (vyslovujte: ván)

21 vingt et un (vyslovujte: ván e an)

30 trente (vyslovujte: tránt)

40 quarante (vyslovujte: karánt)

50 cinquante (vyslovujte: senkánt)

60 soixante (vyslovujte: soasánt)

číslice 70 -79 jsou vlastně spojením číslic 60 + 10-19

80 – jsou to vlastně čtyři dvacítky a jednotky se zde připojují jako u číslice 20 pomlčkou (např. 85 vyslovíte: katr ván sánk)

číslice 90-99 jsou složeninou číslovky 80 a 10-19

Mezi stovkami a desítkami či jednotkami není žádné pojítko, prostě se říkají číslice za sebou

100 cent (sánt)

101 cent un (sánt an)

125 cent vingt-cinq (vyslovíte: sánt ván sánk)

 

Ale jistota je papírek a tužka, případně nohy a ruce 🙂

 • Hodnocení uživatelů

 • Hodnocení: 0 hvězdy
  0 / 5 (0 )
 • 0%
 • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená na Mauriciu

Chtěli byste vyrazit na zájezd na Mauricius? Klikněte sem a podívejte se na nabídku aktuálních zájezdů či akčních Last minute, které Mauricius nabízí a vyražte ve vámi vybraném termínu a za cenu, která vám bude vyhovovat! Dovolená na Mauriciu je skvělá volba!