Trento (česky Trident) je hlavní město autonomní oblasti Itálie Trentino – Alto Adige a stejnojmenného regionu v nejsevernější části Itálie. Leží u hlavní komunikace mezi Bolzanem a Veronou. Je sídlem arcibiskupství a univerzity. Od středověku má politické a náboženské styky s českými zeměmi.

Trento

Trento

Historie města Trento

V letech 1545 – 1563 se zde konal známý Tridentský koncil, jenž měl historický význam pro dějiny katolického náboženství.  Ustanovil náboženská dogmata a předpisy protireformace. V době trvání koncilu se město stalo nejvýznamnějším centrem katolické Evropy. Stavěly se zde chrámy a paláce v renesančním stylu. Právě tímto koncilem se město proslavilo a právě proto jej známe i v Česku. Ale začněme od začátku…

Dobové vyobrazení Tridenského koncilu

Dobové vyobrazení Tridenského koncilu

Údolí Adige bylo nepřetržitě osídleno již od pravěku. Keltové tu založili oppidium. Místo mělo důležitý strategický význam, proto jej dobyli Římané. Vybudovali zde město a pojmenovali ho Tridentum, podle tří stříbronosných hor. Latinsky Tri Dentum znamená „tři zuby“. Tyto hory se nazývají Doss Trento, Sv. Agáta a Svatý Roch. Na stěně radnice v Trentu se dochoval nápis „Montes argaentum mihi dant nomenque Tridnetum“ – Stříbrné hory mi daly jméno Trident.

Z antické doby se zde dochovala kamenná architektura, vítězná brána císaře Augusta, základové zdivo baziliky a amfiteátru.

Po pádu Západořímské říše v roce 476 město těžce snášelo nájezdy Otrogótů, Byzantinců, Lombardů a Franků. Poměrný klid nastal až za vlády Jindřicha II., jenž roku 1004 město opevnil a učinil jej sídlem biskupů.

V roce 1027 udělil městu císař Konrád II. pečeť s emblémem, který přetrval jako jeho symbol osm století. Dominantou města je od té doby biskupská katedrála svatého Vigilia. Další monumentální stavbou je biskupský hrad Buonconsiglio – dnes jsou zde umístěna dvě muzea.

Kolem roku 1200 vydal kníže biskup Federico Wanga první horní kodex Alpského regionu a město se stalo důležitým centrem dolování stříbra – zejména z hory Monte Calisio.

V roce 1339 obdrželo město od Jana Lucemburského dosud používaný městský znak – svatováclavskou orlici. Tím se město dodnes pojí s historií Česka, aniž by o tom většina jeho obyvatel pravděpodobně vůbec věděla.

V roce 1796 obsadil město Napoleon Bonaparte, a tak skončila autonomie biskupského města a biskupství. V roce 1806 Napoleon připojil město k Italskému království pod vládou svého bratra Josefa Bonaparta.

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

V roce 1815 většinu území anektovala Rakouská monarchie.

Po ztrátách Lombardie a Benátska s pevnostmi Mantova, Peschiera, Verona a Legnano, zůstala jižní hranice Rakouska-Uherska nechráněná, a proto v obavě z italského vojenského byla v 70. letech 19. století vybudována tridentská městská pevnost.

Naposledy byla pevnost Trident (s opevňovacím systémem fortifikací, střílen, podzemních chodeb a skladů) využita za první světové války v letech 1915 – 1918. Po jejím skončení připadlo město Italskému království.

V roce 1943 město a celou provincii obsadil Benito Mussolini a připojil ho k fašistické republice Itálie.

Zajímavosti města Trento

Hlavními místy, která byste měli ve městě navštívit je Castelo del Buonconsiglio, jež byl po staletí sídlem knížat a biskupů. Dále je to místní Dóm a nádherné náměstí s fontánou Neptuna, domy okrášlené freskami a kostely Koncilia, avšak taktéž muzea a výstavy.

Katedrála svatého Vigilia (Cattedrale di San Vigilio)

Katedrála svatého Vigilia (Cattedrale di San Vigilio) ve městě Trento je trojlodní románská bazilika s osmibokou kupolí nad křížením. V interiéru se dochovalo římské zdivo a části dvojího románského schodiště na ochoz.

Katedrála svatého Vigilia (Cattedrale di San Vigilio) Katedrála svatého Vigilia (Cattedrale di San Vigilio)

© Alberto Masnovo / Shutterstock.com

Katedrála byla několikrát místem jednání tridentského koncilu.

Neptunova kašna (Fontana del Nettuno)

Známá Neptunova kašna (Fontana del Nettuno) se nachází na Dómském náměstí města Trento. Je ozdobena renesanční sochou.

Neptunova kašna (Fontana del Nettuno)

Neptunova kašna (Fontana del Nettuno)

Castelo del Buonconsiglio

Castelo del Buonconsiglio je biskupský hrad ve městě Trento postavený v gotickém stylu z kamenného kvádříkového zdiva. Hrad byl postupně budován od 13. do 16. století, kdy byla ke komplexu přidána renesanční budova s arkádovými vzory. V 19. století sloužil hrad jako kasárna, po roce 1919 zde bylo zřízeno regionální muzeum. Součástí hradu je válcová obytná takzvaná Orlí věž, v níž dal kníže biskup Jiří z Lichtejnštejna vymalovat cyklus fresek Dvanáct měsíců. Autorem byl jistý Venceslao povolaný zřejmě z Prahy.

Castelo del Buonconsiglio Castelo del Buonconsiglio

© Luca Lorenzelli / Shutterstock.com

Z Castelo del Buonconsiglio vede „císařská cesta“, která prochází přes historické centrum města kolem náměstí s Duomo, ulicemi San Marco, Manci a Belenzani mezi nádhernými měšťanskými domy, uličkami, náměstíčky s historickými budovami.

Kostel Santa Maria Maggiore

Kostel Santa Maria Maggiore vystavěl ve městě Trento kolem roku 1520 architekt Antonio Medaglia. Byl sídlem kongregace tridentského koncilu.

Kostel Santa Maria Maggiore

Kostel Santa Maria Maggiore

Torre Verde

Torre Verde je strážní věž na řece Adige ve městě Trento. Bývalo zde biskupské vězení, v němž byli vězni ponořováni do vody.

Torre Verde

Torre Verde

Palazzo Pretorio

Románský palác Palazzo Pretorio z 12. století stojí vedle dómu města Trento. Má zvonici Torre Civica ze 13. století. Původně to byla hlavní rezidence tridentského biskupa. Dnes je zde uložena sbírka barokního chrámového malířství a sochařství.

Palazzo Pretorio Palazzo Pretorio

© Alexandre Rotenberg / Shutterstock.com

Palazzo Lodron

Palác Palazzo Lodron byl ve městě Trento vystaven v 16. století pro účastníky Tridentského koncilu. Má bohatou renesanční freskovou výzdobu.

Palazzo Lodron

Palazzo Lodron

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Trento

Láká vás Trento? Hledáte-li zájezdy do destinace Trento, které vás sem vezmou, podívejte se na aktuální nabídku zájezdů se zajímavými cenami. K dispozici je hodnocení jednotlivých nabídek, řada termínů a cen, ze kterých si můžete vybrat! Pro nabídku aktuálních zájezdů, které nabízí Trento, klikněte sem a pro akční nabídky Last minute pak zase sem.