Křivolaké, úzké uličky starého města, lemované vysokými paláci z červenohnědých pálených cihel z místní hlíny (terra di Siena), vytvářejí dodnes dojem středověkého města. Jako by se zde od 13. a 14. století nic nezměnilo. Tehdy Siena prožívala zlaté časy. Dařilo se tu obchodu, řemeslu i bankám. Sami měšťané byli natolik bohatí, aby si mohli najímat známé umělce jako Duccia, Lorenzettiho nebo Arnolfa di Cambia. V této době vznikla mistrovská díla známé sienské školy, která dnes patří mezi největší cennosti církevních a muzejních sbírek.  Přitom se Siena velmi dlouho dokázala udržet v konkurenci se svým velkým toskánským soupeřem Florencií, pod jejíž nadvládu upadla až v roce 1559, za vlády medicejského vévody Cosima I.

Siena

Siena

Jako červenohnědý koberec, jehož vzorec tvoří siluety štíhlých věží, se město Siena rozprostírá na třech plochých kopcích, tvořících jakousi trojcípou hvězdu kolem Piazza del Campo. Toto jedinečné náměstí je stále centrem hlavního města stejnojmenné provincie Siena.

Město bylo údajně založeno Senusem, což byl syn Rema, jednoho z vlčicí odkojených dvojčat, která založila město Řím. Patronkou Sieny je sv. Kateřina, jež vešla do podvědomí obyvatel jako žena, u které se objevují stigmata. Lidé si proto začali myslet, že je zasnoubená s Ježíšem. Stala se tak námětem mnoha uměleckých děl. Zemřela již v 37 letech.

Duomo di Siena

Duomo di Siena

V blízkosti náměstí stojí nádherný palác Palazzo Pubblico postavený v letech 1297 – 1342. Sídlí tu Museo Civico. V kapli Capella del Consiglio jsou k vidění vykládané chórové lavice z 15. století.

Za palácem spatříte 102 metry vysokou věž Torre del Mangia se zvonicí z let 1338 – 1348. Pod věží byla roku 1348 vystavěna kamenná lodžie Capella di Piazza, která připomíná morovou epidemii. Na náměstí stojí fontána Fonte Gaia.

Dominantou náměstí Piazza del Duomo je Dóm zdobený fasádou, jež je kombinací gotických a románských reliéfů, sloupů a nejrůznějších ozdob. V interiéru uvidíte kamenné hlavy papežů, mramorovou dlažbu a 56 inkrustovaných výjevů od předních italských malířů. Jsou zde taktéž cenná sochařská díla, knihovna Libreria Piccolomini z 16. století a slavná kazatelna.

Torre del Mangia

Torre del Mangia

Nevynechejte ani návštěvu baptisteria Battistero di San Giovanni s krásnou křtitelnicí zdobenou reliéfy od nejlepších sochařů té doby.

Museo Archeologico můžete zhlédnout sbírku etruských artefaktů a nálezů z okolí města.

V Museo dell´Opera del Duomo jsou k vidění obrazy a sochy.

Palazzo Buonsognori z 15. století ukrývá nádhernou sienskou obrazovou galérii.

Nezapomeňte ani na návštěvu kostelů Santa Maria dei Servi, San Francesco a San Domenico.

Zajímavá místa města Siena

Battistero San Giovanni

Křestní kaple byla dokončena roku 1325 jako opěrná stavba pro rozšířenou apsidu katedrály. Šestiboký bazén a socha Jana Křtitele na mramorovém tabernáklu (1417) jsou dílem Jacopa della Quercii.

Kaple Battistero di San Giovanni

Kaple Battistero di San Giovanni

Na postranních stranách bazénku spatříte pozlacené bronzové reliéfy s výjevy z Janova života, jejichž autory jsou Donatello, Lorenzo Ghiberti a již zmíněný Jacopo della Quercia.

Battistero di San Giovanni

Battistero di San Giovanni

Duomo Santa Maria Assunta

Dóm byl v podstatě dokončen v polovině 13. století (zvonice a kupole roku 1264), avšak v následujících staletích doznal značných změn. Je téměř nepředstavitelné, že podélná budova (89 metrů) měla být ve 14. století začleněna jako příčná loď do stavby nové katedrály. Odvážný plán stavitelů však překazil mor (1348), nedostatek peněz a problémy se statikou.

Duomo Santa Maria Assunta

Duomo Santa Maria Assunta

Působivé černobílé mramorové vykládání interiéru je odvozeno z barevné symboliky sienského erbu – balzany. Kromě honosné intarzované mramorové podlahy s biblickými a alegorickými výjevy patří k mistrovským dílům zejména Donatellova bronzová socha Jana Křtitele (1457) v kapli sv. Jana a dále kazatelna Nicoly Giovanniho Pisana a Arnolfa di Gambia.

Interiér Duomo di Siena

Interiér Duomo di Siena

Pozoruhodná je také Libreria Piccolomini uchovávající cenné rukopisy, která byla založena roku 1495 stejnojmenným kardinálem (pozdějším papežem Piem III.) na památku jeho strýce, papeže Pia II. Pinturicchiovy fresky (1504) představují výjevy ze života papeže Pia III.

Piazza del Campo

Pravděpodobně nejkrásnější italské náměstí, jehož největší chloubou je Palazzo Pubblico a Torre del Mangia (výška 88 metrů). Má tvar mušle skloněné směrem k jihu, je lemováno štíhlými gotickými paláci a obklopují ho tři vrcholky, na nichž byly vystavěny tři městské čtvrti Sieny:  Terzo di Sitta (zde se nachází katedrála), Terzo di Camollia na severu a Terzo di San Martino na jihovýchodě.

Piazza del Campo

Piazza del Campo

Fonte Gaia (1409) je jednou z deseti dosud existujících kašen, jejichž reliéfy jsou dílem Jacopa della Quercii. Originály si můžete prohlédnout v Palazzo Pubblico (13. – 14. století), jednom z nejelegantnějších toskánských veřejnosti přístupných paláců.

Fonte Gaia

Fonte Gaia

San Francesco

V interiérech řadového kostela, dokončeného roku 1475, budete obdivovat fresky Ambrogia Lorenzettiho a „Ukřižování“ od Pietra Lorenzettiho (obojí z roku 1331).

Kostel San Francesco

Kostel San Francesco

Před kostelem se nachází Oratorio San Bernardino, v němž kázal sv. Bernard (1380 – 1444).

Museo dell´Opera Metropolitana

Ve sbírkách muzea najdete Pisanovy sochy z průčelí dómu (13. století), „Madonu s velkýma očima“ Simona Maratinise (1. polovina 13. století) i „Zrození Panny“ Pietra Lorenzettiho (1342).

Museo dell´Opera Metropolitana

Parádním kouskem je Ducciova „Maesta“ dokončená roku 1311: trůnící madona obklopená svatými a apoštoly.

Palazzo Comunale

V prvním poschodí Palazzo Pubblico jsou v sálech 2 a 3 umístěna nejvýznamnější díla muzejních sbírek. V Sala della Mappamondo jsou to fresky „Maesta“ Simona Martiniho (1315) a podobizna sienského kondottiera Guidoriccia da Fogliano (1328).

Palazzo Comunale

Palazzo Comunale

V Sala della Pace pak můžete obdivovat velkolepé fresky Ambrogia Lorenzettise: alegorie „Dobré“ i „Špatné vlády“ a „Důsledky dobré vlády ve městě a na venkově“ (1337 – 1339), zobrazující poprvé město a venkov v téměř novodobém úhlu pohledu.

Pinacoteca Nazionale

Obrazárna se nachází v Palazzo Buonasignori z první poloviny 15. století.

Palazzo Buonasignori s obrazárnou Pinacoteca Nazionale

Palazzo Buonasignori s obrazárnou Pinacoteca Nazionale

Zastoupeni jsou zde téměř všichni velcí mistři sienského malířství 13. – 17. století, mezi nimi také jedinečné a velmi rané krajinomalby evropského umění: „Citta del Mare“ (Město u moře) a „Castello in riva a uno Lago“ (Hrad na břehu jezera) Ambrogia Lorenzettiho.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Siena

Chcete-li vyrazit na dovolenou do Itálie a zajímá-li vás přímo destinace Siena, podívejte se na aktuální nabídku zájezdů, které sem míří! K dispozici je celá řada zájezdů do Itálie a podívat se můžete také na aktuální nabídku Last minute zájezdů. Neváhejte, dovolená v Itálii je bezva!