V místě, kde se setkává údolí Arna, Chiany a Tiberu, se na mírném kopci rozkládá město Arezzo. Jeho dominantu tvoří katedrála, biskupský palác a medicejská pevnost. K historickým budovám, které si zachovaly původní tvář, patří snad jen zdejší kostely – kostel Pieve Santa Maria, Palazzo del Tribunale ze 17. století s balustrádou a venkovním schodištěm, Palazzo della Fraternita, jehož původ sahá až do 13. století. Za zhlédnutí stojí rovněž pískovcová bazilika Duomo San Donato s krásnými barevnými okny z 16. století.

Arezzo

Arezzo

Svou dnešní podobu město získalo ve 12. a 13. století – v době svého posledního rozkvětu. Roku 1384 bylo prodáno za 40 tisíc guldenů Florencii. Definitivnímu prodeji předcházelo období prudkých střetů mezi ghibellinským Arezzem věrným císaři a guelfskou Florencií. První bitvu Arezzo prohrálo už roku 1289 u Camboldina. Sílící Florenťané stáli na straně Dantově. V bitvě zemřelo 1700 Arezzanů.

Ze své po staletí trvající nevzhlednosti a tuctovosti se město znovu vymanilo až v 19. století, především díky vysušení nebezpečných močálů, přinášejících malárii a mor, roku 1850 pak vybudováním kanálu (Canale Maestro) a také díky dokončení nové železniční trati Florencie – Řím v roce 1866.

Arezzo patří k nejstarším a nejbohatším toskánským městům. Je typickým představitelem Toskánska jak po stránce umělecké a kulturní, tak po stránce historické a přírodní. Velkým ekonomickým přínosem pro město se stala výroba klenotů a šperků.

Arezzo – to jsou rozlehlé vinice, nekonečné pastviny a spousta zeleně. Na podzim tu začíná sezona lanýžů.

Zajímavosti města Arezzo

Duomo San Donato

Katedrála zasvěcená sv. Donatovi byla založena roku 1277, ovšem šestiboká zvonice pochází až z 19. století.

Duomo San Donato

Duomo San Donato

Vidět zde můžete nejen četná okna Guillauma de Marcillat (1518 – 1524), ale především fresku „Sv. Magdalena“ Piera della Francescy.

Palazzo Pretorio

V tomto paláci vzniklém ze tří šlechtických domů sídlili místodržící z Florencie, o čemž svědčí jejich erby nad průčelím v ulici Via dei Pileati.

Palazzo Pretorio

Palazzo Pretorio

V letech 1404 – 1926 sloužil palác jako vězení, dnes zde sídlí městská knihovna.

Piazza Grande

Mírně se svažující náměstí lemované středověkými obytnými věžemi a paláci – jedno z nejhezčích náměstí toskánských měst. Až na severní stranu získalo náměstí svou dnešní podobu už ve 13. a 14. století.

Piazza Grande

Piazza Grande

Nejstarší budovou na západní straně je farní kostel (pieve) krytý ze stran palácem del Tribunale a průčelím paláce della Frataernita dei Laici, vybudovaným roku 1262 pro laické bratrstvo. Severní stranu náměstí uzavírá Palazzo delle Logge, zřízený roku 1573 podle plánů Vasariho.

San Domenico

Tento dominikánský klášter, založený roku 1275 a dokončený na počátku 14. století, patří k nejpůsobivějším řádovým stavbám 13. století.

Klášter San Domenico

Klášter San Domenico

Jeho stěny zdobí fresky sienských a arezzských umělců. Pýchou kláštera je malovaný krucifix na hlavním oltáři, raně gotické dílo Cimabua (1260 -1270).

San Francesco

Jednolodní řádový kostel pozoruhodné délky 53 metrů s otevřeným krovem byl založen roku 1318 a dokončen roku 1377.

Freska v kostele San Francesco

Freska v kostele San Francesco

Kapli Bacci zdobí známý, nedávno restaurovaný, freskový cyklus Piera della Francescy „Legenda o svatém kříži“ (1453 – 1464), přístupný pouze po předchozí domluvě.

Santa Maria della Pieve

Kostel vznikl přestavbou starší stavby mezi 12. a 14. stoletím.  Členěné průčelí je pěkným příkladem románsko-pisánského stylu.

Santa Maria della Pieve

Santa Maria della Pieve

Uvnitř si můžete prohlédnout polyptych Piera Lerezettise (1320 – 1324). Maria della Pieve byla dlouho lidovým kostelem, zatímco v katedrále sídlili nepříliš oblíbení biskupové.

Casa Vasari

Giorgio Vasari si tento dům koupil roku 1540 a sám vymaloval prostory v prvním poschodí. Muzeum přechovává mimo jiné dopisy Michelangela a Pia V.

Casa Vasari

Casa Vasari

Kromě Vasariho nástěnných maleb a obrazů z 16. století si zde můžete prohlédnout i renesanční nábytek.

Museo Statale

Palazzo Bruni-Ciocchi jsou vystaveny obrazy z 13. – 19. století a sochy z 14. a 15. století.

Museo Statale

Museo Statale

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Arezzo

Arezzo je krásné místo, které stojí za návštěvu. Prohlédněte si proto zájezdy do destinace Arezzo či aktuální nabídku Last minute a vyberte si, co vás zaujme nejvíce! K dispozici jsou i další zájezdy do Itálie, stačí kliknout sem a vybrat si :-)