Sicilská metropole umění – to jsou Syrakusy. Žádné jiné město na Sicílii nemá takové bohatství uměleckých a kulturních pokladů z nejrůznějších epoch. Historie Syrakus sahá až do roku 733 před naším letopočtem.

Syrakusy – řecky Syrakusai – se skládají ze dvou zcela rozdílných částí. Velice milé a přívětivé staré město se svými klikatými uličkami bylo vystavěno na světlém, tvrdém skalním podloží poloostrova Ortigie, spojeném s pevninou dvěma mosty. Právě zde bylo město založeno a zdejší přístav se stal srdcem tohoto starověkého města.

Syrakusy

Syrakusy

O kus dále směrem k vnitrozemí se nacházejí ruiny z řecko-římského období. Řecké divadlo „Dionýsovo ucho“ a římský amfiteátr leží uprostřed typické nové čtvrti, jež se svažuje až k moři. Zdaleka viditelná je monumentální betonová kruhová stavba poutního kostela Madonna della Lacrime v moderní části Syrakus.

Mezi významné památky patří křesťanský dóm z 5. století s barokní fasádou a nejstarší sicilský dórský chrám Tempio di Apollo.

Apollónův chrám v Syrakusách

Apollónův chrám v Syrakusách

Syrakusy jsou rodištěm matematika a vědce Archimeda, který v roce 212 před naším letopočtem pomáhal bránit město před útokem Římanů.

Syrakusy patří k velmi příjemným městům. Je úplným protikladem hektického Palerma nebo Catánie. Především z historického centra vyzařuje téměř maloměstská pohoda. Pro koupání však město moc vhodné není, jelikož je to dost znečištěné. Nejbližší pěkná pláž se rozkládá 15 kilometrů dále na západ u Fontane Bianche.

Pamětihodnosti Syrakus

Basilica e Catacombe di San Giovanni

Hned v blízkosti archeologického muzea stojí zbytky malého kostela San Giovanni. V přilehlé kryptě San Marcianos prý kázal již apoštol Pavel. Katakomby San Giovanni pocházejí ze 4. a 5. století. Raně křesťanskou nekropoli tvoří široce rozvětvená síť podzemních chodeb. Napravo i nalevo od osy, jež slouží jako hlavní chodba, byly do skály vysekány otvory pro hrobky. Významné osoby byly pohřbívány na malých „náměstích“, aby lépe vynikaly sarkofágy ozdobené reliéfy.

Basilica e Catacombe di San Giovanni

Basilica e Catacombe di San Giovanni

Duomo Santa Maria delle Colone

Syrakuská katedrála je kongeniálním doplňkem antických stavebních forem a křesťanské sakrální architektury. Při pohledu na barokní fasádu z náměstí vůbec nerozpoznáte antický „skelet“. Uvnitř však již řecký původ dómu nelze přehlédnout. Katedrálu podpírají dórské sloupy. Jedná se o slavný Athénin chrám, který Syrakusané vystavěli po vítězné bitvě nad Kartaginci u Himery (480 před naším letopočtem).

Duomo Santa Maria delle Colone

Duomo Santa Maria delle Colone

Při přestavbě na trojlodní křesťanskou baziliku byly zde celly (původní zdi kultovní části antického chrámu) proraženy a rozšířeny na arkády. Po odstranění barokního vybavení interiéru byla dómu navrácena jeho středověko-antická aura. V jedné ze tří kaplí pravé postranní lodi se nachází cenná křtitelnice zdobená bronzovými lvy.

Parco Archeologico

Archeologický areál v Syrakusách zahrnuje řadu antických staveb z různých období.

Nejprve spatříte oltář Hierona II., obětní místo obrovských rozměrů (23 x 198 metrů), kde bylo každoročně na počest Dia obětováno 450 býků. Řecké divadlo, vytesané do holé skály, patří k největším antickým divadlům Itálie a vlastně i celého světa. V období rozkvětu města se zde mimo jiné konaly i premiéry Aischylových tragédií.

Řecké divadlo - Teatro Greco

Řecké divadlo – Teatro Greco

V nedalekých kamenolomech kdysi živořili syrakúští zajatci. Chladný, čerstvý vzduch nabízí Dionýsovo ucho, excentricky tvarovaná umělá jeskyně, která se vyznačuje zvláštní akustikou. Cesta k římskému amfiteátru, jenž se nachází u východu z areálu, je lemována kamennými sarkofágy. Uvnitř velkoryse dimenzovaného objektu se nalézá vodní nádrž. Není však známo, jakým způsobem sloužila při bojích gladiátorů.

Dionýsovo ucho

Dionýsovo ucho

Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi

Muzeum v atraktivní novostavbě bylo otevřeno teprve v roce 1988. Sbírky rozdělené do několika tematických částí poskytují zajímavé pohledy do minulosti jihovýchodní Sicílie, počínaje prehistorií a ranými dějinami přes řeckou epochu až k římskému období.

K nejvýznamnějším exponátům velice rozsáhlé sbírky patří skelet trpasličího slona a takzvaná Venos Landolina, římská kopie řecké předlohy.

Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi

Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi

Museo Regionale

V Palazzo Belolomo, štaufském šlechtickém paláci, je umístěna pozoruhodná umělecká galerie. Vystavují se zde malby, plastiky i jiné umělecké předměty od středověku až do 18. století, včetně děl Cavaraggia a Antonella da Messiny, nejslavnějšího malíře Sicílie. Dětem by se mohla líbit rozsáhlá sbírka jesliček z 18. – 20. století.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Syrakusy

Chcete-li vyrazit na dovolenou do Itálie a zajímá-li vás přímo destinace Syrakusy, podívejte se na aktuální nabídku zájezdů, které sem míří! K dispozici je celá řada zájezdů do Itálie a podívat se můžete také na aktuální nabídku Last minute zájezdů. Neváhejte, dovolená v Itálii je bezva!