Dávná historie regionu Marche

Území dnešního regionu Marche bylo ve starověku známé jako Picenum, podle kmene Picenů, který zde tehdy žil. Přímořskou část obýval kmen Senonů. Oba kmeny později vyhnali Gallové. Ti byli posléze porobeni Římany v bitvě u Sentina v roce 295 před naším letopočtem.

Římané tu zakládali kolonie, které s Římem spojovaly významné silnice – Via Flaminia a Via Salaria. Město Ascoli se během nepokojů v letech 91 – 88 před naším letopočtem stalo sídlem italického hnutí odporu.

Po pádu římského impéria se regionu zmocnili Gótové.

Středověk v regionu Marche

V raném středověku byl u Ancony předěl mezi vlivem langobardským od jihu a byzantským od severu. Severní část darovali Frankové roku 754 papeži. Koncem 8. století se ho zmocnil Karel Veliký.

Socha Karla Velikého ve Svatopetrské katedrále ve Vatikánu

Socha Karla Velikého ve Svatopetrské katedrále ve Vatikánu

Od 10. století je v písemných materiálech doložen výraz „marca“ (množné číslo „marche“), označující okrajové oblasti vlivu římsko-německého císaře. Odtud zřejmě pochází název regionu. Kraj se stal hraničním regionem Říše římské (Imperio Romano). V období kolem roku 1000 se jednotlivá markrabství (marca), Ancona, Fana a Camerina spojila v jeden celek.

Ancona a další města (například Urbino a Pesaro) se přetvářela ve svobodná města.

Ve 12. století odolala Ancona jak Frederickovi Barbarossa, tak Benátské republice a zůstala svobodnou námořní republikou.

Fridrich I. Barbarossa

Fridrich I. Barbarossa

Od 14. století se tu prosazovala papežská moc, neměla však dlouhého trvání.

Během renesance byl region v centru zájmu znepřátelených aristokratických rodin – Malatesta z Rimini, Pesara a Fana i rodu Montefeltro z Urbina. Poslední nezávislou entitou bylo Vévodství urbinské, rozpuštěné v roce 1631.

Od roku 1631 až do roku 1860 bylo celé území součástí Církevního státu. Výjimkou bylo napoleonské období, kdy se vytvořila Republika Ancona (v roce 1797), sloučená s Římskou republikou a Italským královstvím (1808 – 1813). Region krátce okupoval i Joachim Murat.

Připojení k italskému království

Po Napoleonově porážce se Marche vrátilo pod vládu papeže. Tam setrvalo až do 4. listopadu 1860, kdy bylo anektováno jako součást Italského království v lidovém hlasování.

V 19. století spojila železnice, jež vedla s Bologní do Brindisi, Marche od pobřeží s celou oblastí.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Itálii

Klikněte pro zobrazení nabídky Itálie: zájezdy nebo Itálie: Last minute a vyberte si tu nejzajímavější dovolenou do Itálie!