Městečko Monte Sant´Angelo (v překladu „Andělská hora“) se 14 tisíci obyvateli se nachází ve výšce téměř 800 metrů nad mořem na poloostrově Gargano v italském region Apulie (Puglia) a je významným poutním místem Itálie i celé křesťanské Evropy. Legendy z 5. století vyprávějí o třech zjeveních archanděla Michaela, jenž údajně tlumočil boží příkaz, aby se jeskyně, v níž se nacházela svatyně kultu boha Mithry, přeměnila na křesťanský chrám. Již v roce 493 zde byl údajně vysvěcen první kostel archanděla Michaela, ovšem spolehlivé prameny hovoří o zřízení svatostánku až v 6. století. Ten se pak stal langobardskou svatyní.

Monte Sant´Angelo

Monte Sant´Angelo

Od té doby miliony věřících putují po stezce zvané Via Sacra ke skalní jeskyni s údajným otiskem nohy archanděla.

Dnešní poutníci to mají mnohem snazší – přímo k nejstarší svatyni křesťanského Západu vede silnice s překrásným výhledem. Každoročně 8. května se michalské slavnosti účastní tisíce lidí v tradičních krojích.

Zajímavosti Monte Sant´Angela

Castello di Monte Sant´Angela

Normanský kastel Castello di Monte Sant´Angela na Andělské hoře, opevněný v 11. století a užívaný až do renesance, je dnes pouhou dekorativní zříceninou, od níž se naskýtá překrásný výhled.

Castello di Monte Sant´Angela

Castello di Monte Sant´Angela

Chiesa Santa Maria Maggiore

Císařovna Constancie, manželka Jindřicha VI. a matka Fridricha II., je považována – podle portálu s letopočtem 1198 – za zakladatelku románského kostela Chiesa Santa Maria Maggiore, ve kterém lze spatřit zbytky fresek ze 13. a 14. století.

Chiesa Santa Maria Maggiore

Chiesa Santa Maria Maggiore

Santuario di San Michele Arcangelo

Osmihranná zvonice kostela archanděla Michaela z 13. století upozorňuje již zdaleka na cíl poutníků. Zde se nalézá „dům boží a brána do nebes“. Těmito slovy v latině vítá archanděl své návštěvníky před schodištěm, jímž se vchází do chladné podzemní říše.

Santuario di San Michele Arcangelo

Santuario di San Michele Arcangelo

Sestoupíte po 89 schodech a za nádhernou bronzovou bránou, odlitou v roce 1076 v Konstantinopoli, se vám otevře jeskynní prostor s žebrovou klenbou, který je nazýván Santuario di San Michele Arcangelo, tedy svatyně archanděla Michaela. Výstavba svatyně započala roku 1273 a dohlížel na ni Karel I. z Anjou.

Svatyně archanděla Michaela

Svatyně archanděla Michaela

Nachází se tu Františkův, Mariin a hlavní oltář. Biskupská stolice pochází z 11. století.

Tomba di Rotari

Dlouho byla kupolovitá stavba Tomba di Rotari naproti Santuario di San Michele Arcangelo (svatyni archanděla Michaela) považována za náhrobek langobardského krále Rothara, jenž zemřel roku 652.

Tomba di Rotari

Tomba di Rotari

Jedná se však zřejmě o baptisterium z 11. století.

Museo Giovanni Tancredi

Národopisné exponáty v Museo Giovanni Tancredi, které shromáždil etnograf Giovanni Tancredi (1872 – 1948), dávají nahlédnout do každodenního života i svátečních obyčejů a náboženských obřadů.

Museo Giovanni Tancredi

Museo Giovanni Tancredi

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Monte Sant´Angelo

Máme pro vás aktuální zájezdy do destinace Monte Sant´Angelo a nebo další spoustu zájezdů do Itálie. Podívejte se i na aktuální Last minute pro destinaci Monte Sant´Angelo a vyberte si tu nejzajímavější nabídku!