Borobudur leží asi 60 kilometrů na severozápad od města Jogjakarta (Yogyakarta) a je nejčastějším cílem turistů v celé Indonésii. Zabírá plochu 15 km2 (základna má 123 x 123 m), je vysoký 34,5 metru. Chrám je vyzdoben více než 2 600 reliéfními panely a 504 sochami Budhy.

Co je Borobudur

Borobudur je jednou z nejimpozantnějších památek a pravděpodobně největší budhistická památka na světě. Působivosti dosahuje svou obrovskou hmotou, výzdobou i promyšleným postupem cesty návštěvníků. Je založen na půdorysu „mandaly“, kosmického diagramu, který se obrací do čtyř hlavních světových stran. Byl postaven na přelomu 8. a 9. století, v době vlády dynastie Syailendra. Bohužel se nenašly žádné písemnosti, které by informovaly o tom, za jakým účelem byl Borobudur postaven. 

Borobudur

Borobudur

Navržen byl v jávském budhistickém stylu, ve kterém se prolíná indonéský domorodý kult uctívání předků s buddhistickou představu o dosažení nirvány. Chrám také nese vliv umění Gupta, který odráží vliv Indie na tento region. Přesto však v chrámu existuje natolik původních prvků, aby byl  jednoznačně považován za indonéský.

Borobudur je budhistická svatyně, ale také slouží jako poutní místo. Poutní cesta vede přes tři úrovně symbolizující buddhistickou kosmologii: úroveň Kāmadhātu (svět touhy), Rupadhatu (svět forem) a Arupadhatu (tzv. svět beztvarosti). V rozsáhlém systému schodiští a chodeb najdete na stěnách a zábradlích na 1460 reliéfních panelů, což je největší a nejucelenější soubor buddhistických reliéfů na světě.

Význam reliéfů v Borobuduru

Reliéfní panely vyprávějí příběhy o Sudhanovi a Manoharovi. Jsou seskupeny do jedenáctidílné série obepínající zdi chrámu o délce 3000 metrů. První série se 160 panely je v ukryté základně, zbývajících 10 sérií je na chrámových balustrádách a zdech ve čtyřech galeriích. Z důvodu rituálního obcházení chrámu ve směru hodinových ručiček, jsou panely vyobrazovány zprava doleva, zatímco na balustrádách jsou vyobrazeny zleva doprava. V základně jsou také reliéfy zachycující působení karmy.

Reliéfy pokrývající chrám Borobudur

Reliéfy pokrývající chrám Borobudur

Na zdech první galerie jsou dvě série reliéfů na sobě, každá o 120 panelech, horní část zobrazuje výjevy ze života Gautamy Buddhy, zatímco spodní část zdi s balustrádami v první a druhé galerii zachycují příběhy z minulých životů Buddhy. Zbývající panely jsou věnovány obrazům z putování Sudhany, jež vedlo k nalezení dokonalosti a moudrosti.

Historie Borobuduru

Záhadou zůstává, proč byl Borobudur několik staletí opuštěn, zakryt sopečným popelem a pohlcen džunglí. Některé zdroje hovoří o tom, že se po několika erupcích kolem roku 1 000 přesunuli vládci na východní Jávu, čímž došlo k vylidnění oblasti a tím pádem také Borobuduru. Jiné tvrdí, že po vítězství islámu na Jávě byl Borobudur pobořen, vypálen a o dodatečnou zkázu se postaraly exploze nedalekého vulkánu Merapi. Zároveň jej ale zachránily pro budoucnost, jelikož celý chrám zakonzervovaly vrstvou sopečného popela.

O znovuobjevení chrámového komplexu se zasadil až v roce 1814 sir Thomas Stamford Raffles při průzkumu Semarangu. V té době dostal informace o ohromné stavbě ležící v džungli poblíž vesnice Bumisegoro. Jelikož se sám do džungle vydat nemohl, vyslal tam holandského inženýra H. C. Cornelia, který společně s dalšími muži spálili vegetaci v okolí a odkryli navršenou zeminu z chrámu. Jelikož hrozilo nebezpečí zřícení, Cornelius a jeho muži neodkryli stavbu zcela.

Na jeho práci postupně navázali další muži, kteří postupně chrám celý odkyli a pořizovali záznamy, jež vedly roku 1873 k vydání první podrobné monografie Borobuduru. Rozvíjení chrámu probíhalo velmi pomalu a začalo se uvažovat o jejím rozebrání a odvezení cenných částí do muzea. Nakonec od tohoto kroku bylo upuštěno a v roce 1973 byly v Borobuduru prováděny hlavní renovovací práce pod vedením UNESCO, čímž se chrámový komplex opět stal poutním místem a předmětem uctívání.

Čím je Borobudur jedinečný

Chrám leží v malebném údolí Kedu a je obklopen ze tří stran vulkány. Jeho čtvrtou stranu ochraňují skaliska. Vulkány, ležící na východní straně, mají tvar spícího Buddhy. Borobudur byl stavěn jako podobenství cesty k osvícení.

Chrám Borobudur je obklopen sopkami

Chrám Borobudur je obklopen sopkami

Na jeho stavbu bylo využito zhruba 55 000 kubických metrů kamene z nedaleké řeky. Kámen byl nejdříve opracován na potřebnou velikost, dopraven ke vznikajícímu chrámu a zasazen na potřebné místo bez použití malty. kameny k sobě byly spojeny systémem rozmanitých drážek a spojů. Jednotlivé reliéfy byly prováděny až po dokončení hrubé stavby. Borobudur byl dále opatřen dobrým drenážním systémem a množstvím žlabů, které byly zakončeny chrliči v podobě obrů či makar.

Borobudur se od ostatních staveb s podobnou funkcí značně liší. Na rozdíl od jiných staveb podobného typu, které bývají stavěny na rovném povrchu, byl Borobudur postaven na přírodním kopci. Jelikož Borobudur připomíná spíše pyramidu, než chrám, byl nejdříve považován za stúpu.

Jak Borobudur vypadá

Celý chrám tvoří terasy ve tvaru pyramidy. Nad čtvercovou základnou se zvedá 5 čtvercových teras, po nichž následují 3 kruhové. Na vrcholu (42 m) se tyčí Velká Stúpa. První čtyři terasy jsou obklopeny galeriemi reliéfů, s celkovou délkou přes 6 km. Jsou považovány za nejkompletnější buddhistické reliéfy na světě.

Chrám Borobudur

Chrám Borobudur

Je třeba je obcházet ve směru hodinových ručiček a sledovat plynulé vyprávění příběhů ze života Buddhy. Kruhové úrovně jsou posázeny 72 prolamovanými stúpami, z nichž každá obsahuje sochu meditujícího Buddhy. V nejvyšší stúpě se původně nalézala (nyní ztracená) socha, představující prvotního buddhu – Ádibuddhu – konečný zdroj vesmíru.

Tipy a doporučení

Jednou za rok se během květnového úplňku koná festival Vesak (Waisak). Jedná se o buddhistický festival oslavující narození, smrt a osvícení Buddhy. Máte-li zájem o tento kulturních festival, dbejte na pohodlné, ale uctivé oblečení.

Festival Vesak (Waisak) v chrámu Borobudur

Festival Vesak (Waisak) v chrámu Borobudur

U chrámu máte možnost licencovaného průvodce, který vám podá nejlepší informace, což je ostatně nejlepší způsob, jak se o chrámu dozvědět co nejvíce a vřele tuto možnost doporučujeme. Jen si nejprve u vybraného průvodce ověřte, že umí dobře jazyk, kterým s ním chcete komunikovat (česky neumí žádný 🙂 ) a že si navzájem rozumíte.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Borobudur

Chcete-li vyrazit na dovolenou do Indonésie a zajímá-li vás přímo destinace Borobudur, podívejte se na aktuální nabídku zájezdů, které sem míří! K dispozici je celá řada zájezdů do Indonésie a podívat se můžete také na aktuální nabídku Last minute zájezdů. Neváhejte, dovolená v Indonésii je bezva!