Al Káhira nebo také Vítězná. To je pravý název tohoto města opředeného historií a plného kontrastů. Káhira je pravá perla Orientu. Se svou více než tisíciletou tradicí je na egyptské poměry ještě mladým městem i přesto, že ochraňuje památky, které pamatují dobu jejího založení, hlavně dobu vládnutí Fátimovců. Velká část jimi vybudovaných skvostů stojí ještě dnes. V Káhiře turisté najdou neskutečné bohatství, ale také bídu. Sluncem osvícené tu stojí monumenty z doby faraonů vedle arabských kulturních památek. V noci zde cítíte vůní koření a vodních dýmek. I moderní doba je pozorovatelná na každém kroku. Ženy zde sice své tváře zahalují, ale spíše ze zvyku.

Káhira

Káhira

Káhira je největším městem Afriky a je také hlavním městem Egypta. Obrazně se nachází na rozhraní tří kontinentů, kde se po 5 tisíc let střetaly a vzájemně prolínaly kulturní vlivy Evropy, Blízkého východu, Asie a Afriky.

Hlavním káhirským náměstím je Midan Tahrir. Zde najdete všechny významné úřady, turistická centra, kvalitní restaurace a obchody. V přilehlých uličkách pulzuje život prakticky 24 hodin denně a dostanete se jimi k nejvyhledávanějším turistickým atrakcím. Kromě církevních památek, mešit a koptských kostelů turisty určitě zaujme Egyptské muzeum s 250 tisíci starověkých exponátů. Najdete mezi nimi i zlatý Tutanchamonův poklad. K dalším památkám patří věž na ostrově A-Gazíra, tržiště Khan al-Khaliti, Citadela s dvojicí bašt, nejstarší mešita v Egyptě Amr-ibn-el-As, mešita Al-Azhar, mešita sultána Hasana, mešita Mohamed-Ali, kostel Al-Mo´allaqua, kostel sv. Sergia, katedrála sv. Marka. K návštěvě vybízí návštěvníky i Koptské muzeum a Muzeum islámského umění.

Náměstí Talaat Harb v Káhiře Náměstí Talaat Harb v Káhiře

© eFesenko / Shutterstock.com

Hlavním turistickým lákadlem jsou pyramidy v Gíze a egyptské muzeum.

Historie Káhiry

Káhira byla oficiálně založena v roce 969 před naším letopočtem. Nedaleko odtud ležel Memfis, hlavní město starověkého Egypta. Moderní historie města se počítá od doby, kdy ve druhé polovině 10. století před naším letopočtem území dobyly chálífové z rodu Fátimovců. Ti obsadili Egypt a postavili město al Káhira – Vítězné město.

Na místě, kde bylo město založeno, existovalo osídlení již několik tisíc let před tím. Mezi nejznámější patří asi osada Fustát. V roce 642 našeho letopočtu zde byl založen vojenský tábor. V 8. století město za mnoha bojů vyhořelo. Vítězní Abbasidové jej znovu začali postupně budovat. V letech 868 – 883, za vlády AHmeda Ibn Tuluna, se centrem města stala mešita Ibn Tulun s minaretem, který má schodiště z vnější strany. V letech 1250 – 1570 , za vlády Mamlúků, město zažívalo zlaté časy. Obchod vzkvétal a v Káhiře byly postaveny pohádkově krásné paláce, mauzolea a mešity.

Televizní věž na břehu Nilu v Káhiře

Televizní věž na břehu Nilu v Káhiře

V 16. století Káhiru ovládla Osmanská říše, vojsky vedenými Selimem I. Pod nadvládou Turků ztratila Káhira svůj dřívější politický význam. V roce 1805 ji obsadil Napoleon a citadelu převzal Mahamed-Ali.

Během devatenáctého století se město vyvíjelo především pod Evropským vlivem. Posléze se dostalo pod nadvládu Britů, kteří se ze země stáhli teprve po první světové válce. Po ní nastal rozvoj města a populační boom, který z Káhiry udělal jedno z nejlidnatějších světových měst.

Koptská Káhira

Lidé mají Egypt většinou spojený s islámem, i když ve skutečnosti bylo, v období od 4. století našeho letopočtu až po rok 641, dominantním náboženstvím křesťanství. Až po roce 641 našeho letopočtu se oficiálně prosadil islám.

Interiér koptského kostela Al-Muallaka

Interiér koptského kostela Al-Muallaka

Koptská církev je egyptskou odnoží křesťanství. Slovo Kopt je zkomolenina arabského slova „kibt“, odvozeného od řeckého výrazu „aegyptos“ neboli egyptský. Egypt byl první zemí, která přijala tehdejší ještě mladou vírů – křesťanství.

Jako Koptská Káhira se označuje část města jižně od centra. Je to území křesťanů a stojí zde také nejstarší křesťanské kostely a kláštery. Většina pochází z doby ještě dlouho před vznikem islámské Káhiry. Koptská Káhira je opevněná a vstup kontrolují křesťanští policisté.

Visutý kostel Al-Muallaka

Kostel Al-Mullaka byl v průběhu několikrát upravován, a proto je velmi těžké určit jeho stáří. Jisté je, že byl dokončen někdy mezi 7. – 9. stoletím našeho letopočtu, stejně jako Vodní brána v jižní zdi babylonské pevnosti. Dvě věže kostela se zvony ční do výše 13 metrů. Pod klenutým stropem kostela se slaví nejdůležitější události koptského kalendáře. Interiér je bohatě zdobený. Hlavní oltář je vyrobený z cedrového dřeva a zdobený slonovinou. Na stěnách jsou vzácné ikony sv. Jiří, P. Marie a Jana Křtitele.

Visutý kostel Al-Muallaka

Visutý kostel Al-Muallaka

Kostel Sv. Jiří (Mar Guirguis)

Tento svatý Jiří není anglickým hrdinou, který zabil draka. Je to mučedník z Palestiny z raného období křesťanství, který byl umučen Římany v 4. století našeho letopočtu. První jemu zasvěcený kostel byl postaven o 6 století později. Tento kostel se nachází na troskách požárem zničeného původního kostela. Pochází ze začátku 20. století.

Koptské muzeum (Stará Káhira)

V Koptském muzeu jsou uloženy památky z egyptského raného období křesťanství. Exponáty tvoří útržky malovaných textílií, manuskripty a ikony, fresky, plastiky ze dřeva, slonové kosti, ze skla a kamene. Třináct sálů starého křídla prošly rekonstrukcí. Nové křídlo má dalších sedmnáct křídel s rozsáhlými sbírkami uměleckých děl. Součástí muzea je uzavřená zahrada.

Kostel Abu Serga (sv. Sergia)

Kostel sv. Sergia je nejznámějším kostelem v Egyptě. Za svůj věhlas vděčí tomu, že se rozšířila pověst, jak se v jeskyni na tomto místě skrývala svatá rodina při svém útěku z Egypta. Jeskyně se dochovala v podobě krypty. Kostel vznikl pravděpodobně v 5. století. Vevnitř najdete tři kaple a 12 korintských sloupů. Oltář je využíván jednou v roce, na Velký Pátek. Je vytesán z mramoru a ozdoben ebenovým dřevem a slonovinou.

Synagoga Ben Ezra

Synagoga je podle legendy spjata s Mojžíšem, ale ve skutečnosti byla původně kostelem, postaveným v 8. století. Kostel o 300 let později zanikl a jeho ruiny byly darovány Abrahamu Be Ezrovi, jeruzalémskému rabínovi ve 12. století. V 19. století se při opravách odhalily stovky hebrejských rukopisů. V Egyptě se musí uchovat vše, co nese jméno Boží, takže dnes můžeme vidět tisíce dokumentů z 11. a 12. století, které vytvářejí podrobnou kroniku ze života ve staré Káhiře. Synagoga byla postavena ve tvaru baziliky. Má dvě patra. První patro je dlouhé 17 a široké 11 metrů. Dělí se na tři části, mezi nimiž jsou ocelové tyče, vybarvené do barvy mramoru.

Interiér synagogy Ben Ezra Interiér synagogy Ben Ezra

© eFesenko / Shutterstock.com

Citadela a mešity

Citadela patří k nejkrásnějším místům v Káhiře. Je to středověká pevnost stavěná,od 12. století, na obranu proti křižáckým nájezdům. V pozdějším období se stala sídlem egyptských vládců. Citadela je, spolu s Egyptským muzeem a pyramidami v Gíze, nejnavštěvovanější památkou Káhiry. Stojí na vrcholu hory Mukattam a je to působivá směs různých staveb islámského umění. Uvnitř se nalézá několik mešit, muzeí a dalších staveb. Mohutné kamenné zdi a věže nechal stavět slavný muslimský vojevůdce Saladin v roce 1176. po vzoru syrských pevností. Společně s Citadelou založil i několik strategických obranných míst. Pevnost sloužila po dobu 700 let jako symbol egyptské moci. Až do roku 1970 si uchovala vojenský charakter. Dnešní podoba Citadely pochází z doby Mohammeda Aliho, který údajně za své vlády uspořádal velkou hostinu pro více jak 400 Mamlúků, které nechal cestou zpět povraždit.

Káhirská citadela - mešita Muhammada Aliho

Káhirská citadela – mešita Muhammada Aliho

Neznámější stavbou Citadely je Mešita Mohammeda Aliho, známá také pod jménem Alabastrová mešita. K dalším obdivuhodným místům v Citadele patří Vojenské muzeum, Zahradní muzeum a Muzeum kočárů. Mnohem hodnotnější je však malá mešita paši Sulejmana z roku 1528. Byla první mešitou postvenou v Káhiře po přesunutí vlády z Istanbulu v roce 1517. K dalším významným stavbám Citadely přísluší Kovářská věž a Písečná věž. Obě střežily průchod mezi Citadelou a skalnatými pahorky za nimi.

Egyptské muzeum

Největší muzeum svého druhu a krásné místo, kde se dozvíte vše o historii Egypta. Přečtěte si více o Egyptském muzeu!

Gíza

Gíza je dnes předměstím Káhiry. Rozkládá se na kraji Libyjské pouště. Byly zde postaveny grandiózní pyramidyChufefova (Cheopsova) pyramida, postavená asi 2540 před naším letopočtem, Chefrenova (Rachefova) pyramida a Menkaureova (Mykorínova) pyramida. V okolí najdete ještě další pyramidy a hrobky členů rodiny faraonů či vysokých funkcionářů. Nedaleko od pyramid stojí Sfinga, lev s obličejem krále, která pravděpodobně zobrazovala faraona Chefrena. Chcete se dozvědět více o Pyramidách v Gíze?

Pyramidy v Gíze

Pyramidy v Gíze

Sakkára

Sakkára je jedno z nejstarších pohřebišť z doby faraonů. Stojí zde cekem 15 královských pyramid, z nichž nejznámější je Džoserova pyramida. Je nejstarší kamennou stavbou světa a stala se vzorem pro pyramidy v Gíze.

Karnak

Karmak je rozsáhlá konglomerace chrámů a staveb z doby od 11. dynastie. Komplex je budovaný panovníky mnoha dynastií, po dobu více jak dva tisíce let a je zasvěcen více bohům.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 3 hvězdy
    3 / 5 (1 )
  • 60%
  • (1) Recenze

Summary:

Dosaženo 100 cestovatelských bodů
Počet přečtených článků
Počet přijatých odpovědí
Počet napsaných recenzí
Tvé hodnocení *: 3*: 3">
3 /5 stars

Ničím extra zajímavé město

dne 2015-02-26 14:36:41

Káhira mne nijak extra moc neupoutala. Není zde nic vyloženě zajímavého, město nemá moc atraktivní vzhled a je zde jen pár památek, které by stály za návštěvu. Bohužel dnešní Káhira je synonymem politických zmatků v Egyptě, které sice jednou skončí, ale bude to bůh ví kdy. Do té doby tady lidé budou mít strach jezdit a moc se jim nedivím. Přes den jsme se tady sice cítili vcelku bezpečně, ale v noci bych se tady určitě nikam projít nešla. A je to škoda, mohlo by to tady mít skvělou atmosféru :( Z Káhiry tak pro většinu lidí nakonec zůstávají jen pyramidy v Gíze a Egyptské muzeum. Vše ostatní se dostává do oblasti turistického tabu, především z bezpečnostních důvodů.
Snad se situace v Egyptě co nejdříve uklidní a zase se sem vrátí normální život, turisté, peníze a tedy i větší pohoda.Dovolená Káhira

Láká vás Káhira? Hledáte-li zájezdy do destinace Káhira, které vás sem vezmou, podívejte se na aktuální nabídku zájezdů se zajímavými cenami. K dispozici je hodnocení jednotlivých nabídek, řada termínů a cen, ze kterých si můžete vybrat! Pro nabídku aktuálních zájezdů, které nabízí Káhira, klikněte sem a pro akční nabídky Last minute pak zase sem.