Myslím, že člověk cestuje užitečněji, cestuje-li osamoceně, neboť toho více pozná.