0
0

Vědci z Ústavu pro obnovitelnou energii na Kanárských ostrovech (ITER – Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor) mají rádi vítr a větrné počasí. Právě tyto přírodní prvky jsou hlavními elementy, pokud jde o inovační způsoby k výrobě energie. Ve Výzkumném ústavu ITER na Tenerife se zkoumá větrná energie, solární technologie a vše co souvisí s obnovitelnými zdroji energie.

S podporou vlády vznikl tzv. „větrný park“, který může být i dnes, po několika letech výzkumných prací, označen jako úspěšný projekt. Větrné jihovýchodní pobřeží Tenerife je právě ideálním stanovištěm k zachycení přírodní větrné energie, kterou může člověk přeměnit a zužitkovat. Již z dálky můžete vidět obrovské pláty rotorů, které se tyčí do velké výšky.

V rámci tohoto zařízení byly instalovány celkem tři větrné parky. Nápad, který začal jako pilotní projekt, se dal zprvu nazvat spíše jako úspěšné podnikání. Větrný park ITER na Kanárských ostrovech se již ale dávno zařadil mezi světově uznávané objekty. Za účelem prozkoumání nejúčinnější metody se zde experimentuje s různými modely. V současné době produkuje park 35 gigawattů energie za rok, která plynule proudí do veřejné sítě.

V současnosti je větrný park ITER místem, kde se pravidelně scházejí vědci ze všech zemí světa, aby si zde vyměnili bohaté zkušenosti. Do budoucna je plánováno rozšíření kapacity o další větrné moduly. Současně probíhají na Tenerife výzkumy, týkající se možného využití získávání energie z vlnobití.

Faktor životního prostředí je nejen aktuálním, ale opravdu nezbytným modelem k zamyšlení. Zejména vezmeme-li v potaz ubývající zásoby ropných zdrojů, rostoucí spotřebu energie a alarmující dopad na životní prostředí. Proto je tak důležité nalézt způsob jak opatřit alternativní metody, které budou vyhovovat současně modernímu člověku i přírodě. Díky této formě energie proudí na Tenerife do atmosféry o 39 200 tun oxidu uhličitého méně. Toto množství představuje úsporu 9 450 barelů ropy.

Součástí parku na Tenerife je i malý interaktivní park, kde si mohou návštěvníci prohlédnout a prozkoumat různé modely využití vodní a větrné energie. Park můžete prozkoumat na vlastní pěst nebo se zúčastnit organizované prohlídky s výkladem. Pro veřejnost je park otevřen od úterý do soboty od 10.00 – 18.00 hodin. Prohlídky s průvodcem probíhají v 10:00, 12:00, 14:30 a v 16:00 hodin (změna časů vyhrazena).

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .