0
0

Turecko, Alanya a památky.

Turecko je země se čtyřmi moři. Na východním okraji Turecké riviéry u Středozemního moře leží město Alanya. Na jeho území založili první kolonii Řekové a nazvali ji Korakesion. Ve 2.st. př.n.l. se osady zmocnili piráti.Ty přemohli až římané vyslaní Pompejem v r.67 př.n.l.. Marcus Aurelius věnoval tuto část Malé Asie své milence Kleopatře. Alanya je dnes moderním rekreačním městem s množstvím hotelů, s dlouhou písčitou pláží, palmovou promenádou a příjemnou středomořskou atmosferou. Dominantou města je pevnost, Kale, mohutná a impozamtní seldžuská citadela ze 13.st. Pevnost je na 250 m vysoké skále nad mořem. Je dodnes obehnána 6,5 km dlouhou hradbou, jejíž součástí bylo 140 strážních věží, jimž vévodí věž Kizil Kule (Červená věž). Má půdorys osmihranu a výšku 35 m. Jak citadelu, tak Červenou věž je možno navštívit.

Na vrch pevnosti, k citadele, je nejlépe se nechat Obrazekvyvést taxíkem za 10 EU.

Alanya je živé město se spoustou obchodů, restaurací a možností zábavy. Po městě jezdí městská autobusová doprava a cenově přístupné vozy taksi. (Tak se to píše)

Pokud Obrazek se návštěvník nabaží koupání a odpočívání pod slunečníkem, může se vydat na projížďku lodí kolem skály s Kale ke Kleopatřině pláži, vyhlášené zvláště jemným pískem a spojené s legendou o koupání Kleopatry v jejích vlnách. Na lodi je podáván oběd a o zábavu se stará posádka nebo najatá tanečnice. V horkém dni přijdou vhod zastávky na koupání.

Bylo by velkou chybou nenavštívit Pamukkale. Tento světoznámý přírodní klenot je vzdálen od Alanye asi 400 km. Řada místních cestovních kanceláří nabízí na Pamukkale autobusový zájezd a to v ceně od 30 do 55 EU. Sám jsem takto v 6/08 Pamukkale navštívil a chci vás varovat. Na jednodenní zájezd odjíždějí autobusy z Alanye po 3 hod.ráno. Cestou sbírají další výletníky u jednotlivých hotelů a z města odjedou třeba až v 5 hod. Cestu dlouhou 400 km by mohly autobusy projet za cca 6 hod. Ve snaze dosáhnout co nejnižší ceny zájezdu a tím být konkurence schopnými, zastavují autobusy u vekoprodejen oděvů, koberců,prodejen výrobků z Onyxu nebo ze zlata. Jejich majitelé zřejmě dotují cestovní kanceláře. Výsledkem je, že na Pamukale dojedete ve 14 hod. a na prohlídku dostanete 2-2,5 hod. A to je málo. Přesto se do hotelu v Alanyi vrátíte ve 2 hod ráno následující den. Po své vlastní zkušenosti doporučuji najmout pro výlet do Pamukkale taksi, které účtuje 250 EU za přepravu 7 osob tam i zpět a je k dispozici celý den.

Pamukkale je přírodní útvar v délce cca 2500 m, šířce 500 m a výšce 150 m, který vytvořila termální voda o teplotě cca 35°C, obohacená o rozpuštěný oxid uhličitý a uhličitan vápenatý. Na vzduchu obsah vody oxiduje a vytváří nerozpustný travertin. Výsledkem této od věků probíhající činnosti je kouzelná krajina jezírek, vodopádů, bílých stěn a tekoucí teplé vody. Přesto, že po bílém nerostu proudí voda, povrch neklouže a chození po něm je velmi příjemné. Pro velký počet návštěvníků je pohyb po celé oblasti omezen a je nutno chodit bez obuvi. Návštěvníci se mohou koupat jen v uměle vybudovaných jezírkách, která však již obrůstají traventinem a jejich původ prozradí jen pravidelný tvar. Přes toto omezení je návštěva přírodního útvaru Pamukkale (v překladu Bavlníkový hrad) nezapomenutelným zážitkem.

Pro přílišné polední vedro na bílém kopci doporučuji raději rozdělit návštěvu na 2 dny a navštívit Pamukkale večer i ráno, s přespáním v místě.

Ale to není vše. Pamukkale se svojí krásou a léčivými účinky mírně radiokativní vody bylo známé už ve starověku. Přímo nad bílými stráněmi založil ve 2.st.př.n.l. pergamonský král město Hierapolis (Svaté město). Hierapolis se stalo náboženským a lázeňským centrem s vrcholem své prosperity za římského císaře Tibéria (r.14 – 35 n.l.) Žilo v něm až 100.000 obyvatel. Město zaniklo po zemětřesení v roce 1334.

Dnes jsou na velikém prostoru, přímo nad Pamukkale, zbytky Apollónova chámu, amfiteátru, antického pohřebiště (nekropole) pravděpodobně největšího v Turecku, lázní a dalších staveb. Celek je velmi impozantní a jen jeho prohlídka si vyžádá několik hodin i pro nezasvěceného návštěvníka. Amfiteátr mohlo navštívit 15.000 diváků a jeviště má 2 úrovně, jednu pro hudebníky a druhou pro herce. V celém prostoru akropole jsou volně přístupné zajímavé pozůstatky budov a jejich výzdoby.

Dalším zajímavým místem k výletu z Alanye jsou zbytky antického města Aspendos. Aspendos není tak daleko jako Pamukkale. Nachází se na východ od Antálie. Ze starověkého města se zachovaly zbytky byzantské baziliky a především divadlo řeckého typu. Díky zachovalým nápisům víme, že bylo postaveno v roce 162 n.l. a pojmulo 10000-12000 diváků. Je jedním z nejstarších divadel na světě a v Malé Asii je divadlem nejzachovalejším. Dodnes se v něm hraje a jeho akustika je vynikající. Pokud promluvíte na jevišti budete slyšet i v poslední řadě.

Cestou z Aspendosu se můžete zastavit na malebném místě u vodopádu Kuršunlu. Místo připomíná Plitvická jezera v Chorvatsku. Je ale podstatně menší.

Závěrem chci říci že Alanye je příjemné místo se srdečnými lidmi. Návštěvou nebo pobytem nebudete zklamáni.

http://www.turistika.cz/cestopisy/turecko-alanya-a-pamatky

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .