0
0

V centrálním Španělsku, asi 70 kilometrů jižně od metropole země Madridu, leží město Toledo. Je zároveň hlavním městem stejnojmenné provincie i autonomní oblasti (společenství) Kastilie-La Mancha (a to i přesto, že město Albacete ve stejné oblasti je podstatně větší).

Toledo je kulturně-historickým skvostem a patří mezi místa zapsaná v seznamu Světového dědictví UNESCO, kam se dostalo v roce 1986. Dokonce se o něm říká, že má-li člověk na návštěvu Španělska jeden jediný den, měl by ho věnovat právě Toledu.

První zmínky o městě, které se nachází 529 metrů nad mořem, pocházejí z doby Římanů. Titus Livius jej popisuje jako malé opevněné město Toletum, což znamená „rostoucí vzhůru“. Název vznikl zřejmě díky kopcovitému terénu. Právě Římané kolem města postavili první obranné zdi a dali mu i chrámy, divadla, amfiteátr a akvadukt. Poslední dvě zmíněné památky se dochovaly až do dnešních dob. Po Římanech přišli Vizigóti, kteří z Toleda udělali v 6. století své hlavní město. Na počátku 8. století je vystřídali muslimové; ti jej přejmenovali na Toleitola a zůstali tu přes 350 let. Zanechali po sobě hradby či labyrint úzkých a kroutících se uliček, ale také řadu nádherných staveb.

V roce 1085 město dobyl král Alfonso VI., a právě za jeho vlády se Toledo stalo známé jako centrum kulturní a náboženské tolerance. V poklidu tu žili muslimové, židé i křesťané, takže ve zdejší mešitě je freska Ježíše a v synagoze najdete arabské nápisy. Učenci a vědci všech zmíněných náboženství navzájem spolupracovali, z čehož vzešlo mnoho pozoruhodných děl a památek. Díky arabským překladatelům se například po celé Evropě začaly šířit důležité poznatky z filosofie, matematiky, literatury, astronomie či medicíny. Dnes bychom si mohli vzít inspiraci…

Nakonec ovšem převážili křesťané a Toledo se stalo nejen hlavním městem inkvizičního soudu, ale i hlavním sídlem církve ve Španělsku, kterým zůstalo dodnes. Zdejší katedrála je asi nejvýznamnější a také nejvíce viditelnou místní památkou. Pětilodní budova má ohromnou rozlohu 140 x 130 m a stojí na místě původního kostela a mešity. Její stavba začala roku 1226, ale úplně dokončena byla až v roce 1493, tedy po 267 letech!

V 16. století, v době největšího rozkvětu, bylo Toledo dokonce prohlášeno za hlavní město španělského království. Zůstalo jím do roku 1561. Od té doby význam města upadal a dál se příliš nerozvíjelo, avšak možná i díky tomu se dochovalo do dnešních dob i se svým středověkým kouzlem.

Toledo se vyznačovalo ještě jedním zajímavým fenoménem. Bylo centrem výroby velmi kvalitní oceli a zejména mečů. Zdejší mečíři byli vyhlášenými mistry, jejich zbraně patřily mezi nejvíce ceněné a předcházela je vynikající pověst. Vyskytovaly se však i falešné z jiných dílen, které se je snažily kopírovat. Dobré jméno toledské oceli nakonec přetrvalo dodnes, takže meče nebo nože zdejších firem si stále můžete koupit.

V dnešním uspěchaném a přetechnizovaném světě je Toledo živým skanzenem středověku, místem, které dýchá historií a nadhledem věků.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .