0
0

Ponferradu najdete v leónské provincii na severu Španělska, v kraji nazývaném El Bierzo. Leľí na soutoku řek Boeza a Sil. Odjakľiva byla významnou zastávkou na proslulé poutní svatojakubské cestě končící v galicijském Santiagu de Compostela. Poutníci jeątě dnes vstupují do města přes ľelezný románský most spojující oba břehy řeky Sil – pons ferrata – který dal tomuto městu své jméno. Ponferrada je spjata s templáři, kteří se tu usadili někdy koncem 12. století.

Kroniky uvádějí, ľe templářskému řádu daroval ponferradské panství král Ferdinand II. jako odměnu za jejich pomoc při reconquistě Extremadury. Jejich původním posláním byla ochrana poutníků na svatojakubské cestě. Ponferrada se stala jednou z komturií. Přičítají se jim nejrůznějąí hrdinské činy, s jejich jménem jsou spojeny četné legendy. Jedna z nejznámějąích vypráví o templářském rytíři, který v jedné z bitev proti muslimům ztratil vzácný kříľ pocházející z Jeruzaléma. V blízkosti Pontferrady se mu v dubovém hájila zjevila Panna Maria s Jeľíąkem v náručí a vzácnou relikvií. Na počest tohoto zázraku je hlavní ponferradský kostel zasvěcen Panně Marii z dubu (Nuestra Señora de la Encina).

Hovoří-li se však o Pontferradě, hovoří se předevąím o jejím impozantním hradu na skalnatém vrąku nad řekou Sil. Templáři ho začali stavět v roce 1178, tedy ihned poté, co získali Pontferradu do svých rukou. Návątěvníci se snaľí objevit v jeho zdech nejrůznějąí symboly a magická znamení, které se templářům přičítají; hledají vąak marně, nezůstalo po nich nic, co by nějak zvláąť jejich přítomnost připomínalo. Po rozpuątění templářského řádu v roce 1312 se vlastníci hradu neustále střídali, za války o nezávislost v roce 1808 byl téměľ zničen; v roce 1923 se dokonce uvaľovalo o tom, ľe uprostřed mezi hradbami bude postaven fotbalový stadión. Tyto plány vzaly naątěstí brzy za své a začíná se s rekonstrukcí této rozlehlé pevnosti. Od roku 1924 je hrad v Ponferradě chráněnou kulturní památkou.

Město vąak na své templáře nezapomíná. Kaľdý rok v první polovině července se město zaplní „templáři“v jejich typických bílých oděvech s červeným templářským kříľem. Konají se totiľ slavnosti nazvané „Templářská noc“, které trvají několik dnů a jsou reminiscencí historických událostí i nejrůznějąích legend, které jsou s tímto řádem spojeny.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .