0
0

O Seville se říká, že je ze všech španělských měst tím nejšpanělštějším. Má za sebou pestrou historii a svým současným návštěvníkům toho může mnoho nabídnout. Navíc je hlavním městem Andalusie, nejjižnějšího regionu Španělska, který je turisticky v mnoha ohledech velmi zajímavý.

Dnes tu žije zhruba 700 tisíc obyvatel. Stejně jako většina země, i Sevilla byla dlouhou dobu – celých 500 let – pod nadvládou muslimských Maurů, kteří tu zanechaly nesmazatelné stopy. Mimochodem, název Andalusie pochází z arabského „Al Andalus“, což bylo označení části Pyrenejského poloostrova pod arabskou nadvládou. Tento termín byl odvozen od Vandalů, kteří oblast osídlili na přelomu 4. a 5. století.

I poté, když byli muslimové roku 1248 poraženi králem Ferdinandem III. a 300 tisíc jich bylo vyhnáno, byli vynikající maurští architekti a stavitelé dále zaměstnáváni křesťanskými panovníky. Město jim vděčí například za svůj symbol, minaret Giraldu, romantický hrad Alcázar ze 14. století, ale i za mnoho dalších orientálních staveb a nádherných zahrad v arabském stylu. Křesťané se však zřejmě nechtěli nechat zahanbit, a tak se v roce 1401 vrhli do stavby obrovské katedrály se slovy: „Dopřejte nám postavit katedrálu tak velkou, aby každý, kdo ji spatří, pokládal nás za šílené.“

Na místě bývalé mešity tak během 100 let vyrostla katedrála Panny Marie, zvenčí v gotickém stylu, uvnitř spíše ovlivněná renesancí. Dnes je tato stavba třetí největší katedrálou v Evropě a jedním ze zdejších nejobdivovanějších turistických magnetů. A to i proto, že jsou v ní pochovány ostatky známého mořeplavce Kryštofa Kolumba. Ještě donedávna sice totéž tvrdili i v Santo Domingu v Dominikánské republice, avšak poslední testy DNA prokázaly, že ty pravé jsou skutečně právě v Seville. Sarkofág s Kolumbovými ostatky nesou sochy čtyř králů v životní velikosti.

Právě díky Kolumbovi a jeho následovníkům se ostatně Sevilla v 16. a 17. stala tak bohatým městem, bohužel na úkor vydrancované říše Inků. Španělské galéry v té době vozily po řece Guadalguivir do městského přístavu dvakrát ročně zlato a stříbro, ukradené Indiánům. Město, držíc obchodní monopol pro nové kolonie, vybíralo z každé kořisti procentuální podíl.

Charakteristické jsou pro město býčí zápasy. První korida se v Seville konala kolem roku 1750, později tu byla vybudována jedna z nejvelkolepějších arén pro tuto zábavu, nazvaná Plaza der Toros de la Maestranza. Vejde se do ní kolem 12 500 diváků. Jinou oblíbenou lidovou zábavou je flamengo, typicky adnaluzská hudba a tanec. Ačkoliv dnes představuje flamengo pro mnohé symbol Španělska, za svůj vznik vděčí zvláštní směsi vlivů cikánských, židovských, arabských a jiných.

Pokud chcete vidět býčí zápasy i flamengo, bude nejlépe navštívit město v době některé ze slavností či festivalů. Jestliže však dáváte přednost klidu, můžete samozřejmě přijet raději jindy. Kromě již zmíněných a také mnoha nezmíněných památek je v Seville rovněž řada zajímavých muzeí a dalších lákadel, třeba stará židovská čtvrť s dosti nežidovským názvem Barrio de Santa Cruz, náměstí Plazza de España s arkádami a promenádami a další. Snad každý si tu přijde na své.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .