0
0

Na severu Španělska leží provincie La Rioja, která je zároveň jedním ze 17 autonomních společenství země. Historicky toto území patří k regionu tzv. Starého Kastilska. Součástí provincie, jejímž hlavním městem je stopadesátitisícové Logroño, je také obec San Millán de la Cogolla, počtem obyvatel nevelká, ale svým významem jedna z nejdůležitějších ve Španělsku.

Nachází se tady totiž dva kláštery, San Millán Yuso (dolní) a Suso (horní), zapsané od roku 1997 na Seznam světového dědictví UNESCO. Název osady i klášterů je odvozen od světce ze 6. století, který se jmenoval Saint Emilianus, zkráceně San Millán.

Starší z obou klášterů je Suso. Dá se říci, že v této poměrně nenápadné budově se zrodila Španělština, jazyk, kterým v současnosti mluví kolem půl miliardy lidí na celém světě. Zhruba před tisíci let zde totiž vznikl kodex dnes nazývaný Aemilianensis 60, kde se poprvé (pokud je nám známo) objevuje Kastilština v písemné formě. A Kastilština, či také Starošpanělština, tvoří základ současné Španělštiny. Jde vlastně o kastilsky psané poznámky k latinskému textu, známé jako Glosas Emilianenses. Za jejich autora bývá považován jeden ze zdejších mnichů. Pravda, existují i názory, že vůbec nejde o kastilštinu, ale o aragonštinu či její dialekt, ale to je spíše otázkou názvu – na významu dokumentu to nic nemění. Kromě kastilských poznámek připsal mnich také baskické (o čemž se Kastilci většinou už moc hlasitě nezmiňují), takže i pro Basky jde o velmi důležitý dokument. Předmětný kodex byl později opatrován v druhém klášteře Yuso (vybudovaném počátkem 16. století), v současnosti je uložen v Madridu.

Kláštery jsou pozoruhodné i z toho důvodu, že od vzniku prvního z nich v 6. století vykazují kontinuální linii udržování křesťanství. Svou činnost provozovaly i během období muslimské nadvlády. Později přežily různá těžká období, například byly vydrancovány waleským princem Edwardem z Woodstocku, přezdívaným „Černý princ“. Zatímco mniši v Suso žili jako poustevníci, v Yuso vznikla nejprve benediktínská a později (až dosud) augustiniánská komunita.

Dnes sem míří věřící a poutníci ze Španělska i z celého světa, ale také turisté. Část kláštera Yuso byla dokonce přeměněna na hotel… Kromě prohlídky samotných budov se na místě z malé výstavky dozvíte, jak vznikaly staré rukopisy, jak mniši tvořily zpěvníky náboženských písní atd. Kláštery jsou součástí tzv. kulturní túry „Cesta španělského jazyka“, kam kromě nich patří ještě pět dalších míst v zemi: klášter Santo Domingo de Silos v provincii Burgas, a města Valladolid, Salamanca, Ávila a Alcala de Henares. Všechna mají nějaký vztah k původu a historii dnešní Španělštiny.

V každém případě je San Millán de la Cogolla velmi významné nejen pro Španělsko, ale i z hlediska kulturního vývoje celého lidstva.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .