0
0

Město, jemuž se často přezdívá „Malý Řím“, je každoročně vyhledávaným cílem mnoha turistů. Přijíždí sem obdivovat historické památky, paláce ze zlatavého pískovce či starobylé přednáškové sály zdejší univerzity.

Salamanca, jedno z nejpůvabnějších měst Španělska, láká turisty nejen svými historickými památkami, ale i bujarým nočním životem, který již patří ke zdejšímu koloritu. Každý večer ožije stovka barů, vináren a klubů, v ulicích města proudí davy mladých lidí a centrální náměstí se promění v promenádu. A není se čemu divit. Salamanka je známým univerzitním městem, kde se žije studentským životem se vším, co k němu patří. Však již ve středověku byla Salamanca proslavena tím, že na jeden kostel, a že jich tu bylo požehnaně, připadala jedna hospoda.

Místní univerzita, založená v roce 1218 králem Alfonsem IX, je vůbec nejstarší ve Španělsku a třetí nejstarší na světě. Již od samého počátku patřila k liberálním institucím svého druhu a Salamanca se brzy stala významným akademickým centrem Evropy. V průběhu staletí se zde vystřídala řada předních osobností španělské kultury a historie, a to jak ve školních lavicích, tak za katedrou. Za všechny zmiňme alespoň taková jména, jako je Miguel de Cervantes, Hermán Cortés či Kryštof Kolumbus. Dnes univerzita poskytuje vzdělání přibližně 36 tisícům studentů z celého světa. Mnozí z nich sem přijíždějí zdokonalit své jazykové schopnosti. Obyvatelé Salamancy totiž hovoří údajně nejčistší španělštinou. Snad je to tím, že již ve středověku zde probíhaly přednášky v „lidovém“ jazyce, neboť znalosti latiny byly u zdejších studentů naprosto mizivé. Ať je to jak chce, pravdou je, že lekce konverzace jsou k dispozici doslova na každém rohu. Stačí se jen posadit na centrální Plaza Mayor a během chvíle se zapředete do rozhovoru s přátelskými salamančany.

Plaza Mayor tvoří skutečný střed města. Dominantou obdélníkového náměstí, jež bylo postavené podle návrhu architekta José Curriguera, je městská radnice. Před ní se konávaly popravy, býčí zápasy a pravidelné trhy. Ty se tu ostatně pořádají dodnes. Jen pět minut odsud, na náměstí Plaza de Anaya, stojí katedrála, tedy abychom byli přesnější – dvě katedrály. Ta starší (Catedral Vieja) pochází z 12. století a je zdobena románskými apsidami a freskami. V jejím těsném sousedství stojí Nová katedrála (Catedral Nueva), jejíž stavba trvala přes dvě stě let a byla dokončena teprve v roce 1733. Její stometrová věž patří k hlavním symbolům dnešní Salamancy.

Od roku 1998 je Salamanca zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Nejlepší spojení do Salamancy je přes Madrid, kam létají přímé spoje z Prahy. Odtud lze pokračovat další 2,5 hodiny autobusem, jež je vypravován přibližně každou hodinu.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .