0
0

Poněkud zastíněný slávou své větší „sestry“ Mallorcy je druhý Baleárský ostrov Menorca ležící jen 40 kilometrů severovýchodním směrem. Je to však ostrov neméně krásný, oplývající rozmanitou krajinou, nedotčenou přírodou a nabízející dokonalé možnosti rekreace v pobřežních vesničkách pyšnících se jedinečnými stavbami i atmosférou.

Menorca se může pochlubit hned několika „Nej“, je nejen druhým největším a geologicky nejstarším ostrovem Baleárského souostroví, ale také nejvýchodněji i nejseverněji položeným ostrovem. Zaujímá plochu 702 km2, což je pouhá pětina povrchu sousední Mallorcy. Ze západu na východ měří přibližně 50 kilometrů a z jihu na sever pouhých 17 kilometrů. Na severu ostrova se nachází divoká a nespoutaná oblast zvaná Tramuntana. Jih ostrova označovaný jako Migiorn se vyznačuje rovinami s načervenalou půdou a bělostnými plážemi se skalnatými útesy. Tato část ostrova působí velmi křehce až kýčovitě. Vnitrozemí ostrova je plné políček, pastvin a malebných vesniček, v nichž se zastavil čas. Jsou na hony vzdálené živým turistickým centrům na pobřeží. Vnitrozemí ukrývá také nejvyšší vrchol ostrova, kterým je Monte Toro tyčící se do nadmořské výšky 358 metrů.

Mnozí, kdo Menorcu navštívili, o ní mluví jako o „zeleném ostrově“. Zelená barva je pro ostrov opravdu typická, bujná zelená vegetace vás obklopuje na každém kroku. Je to dáno vysokou vlhkostí vzduchu. Vyskytují se zde stromy, které se dokázaly přizpůsobit kvalitě půdy a podnebí. Jde především o duby, pinie a divoké olivovníky. Podél cest jsou k vidění opuncie a kaktusové fíky. Dále na ostrově roste asi 250 druhů léčivých aromatických bylin a vzácné menorské květiny dafné a socarell. Zelená barva na Menorce tedy jednoznačně převažuje, ale není jedinou barvou, se kterou se zde návštěvník setká. Ostrov obklopují azurové vody Středozemního moře, krajinu zahřívají zlatavé sluneční paprsky, ve vnitrozemí se tyčí červenohnědé skály a podél pobřeží jsou jako korálky rozesety vesničky se zářivě bílými domky.

Menorca se vyznačuje také bohatou historií, v minulosti se zde totiž vystřídala řada národností, které zanechaly stopy nejen v architektuře, gastronomii, názvosloví, ale také ve stylu života místních obyvatel. Menorca si tak dodnes uchovává svůj jedinečný charakter a je od ostatních Baleárských ostrovů dosti odlišná. Římané ji pojmenovali Balearis Menor, což znamená „menší ostrov“, z čehož se následně vyvinul dnešní název Menorca. Tím ji odlišili od sousedního „většího“ ostrova Mallorcy.

Místní obyvatelé se velmi snaží, aby zůstala panenská příroda ostrova zachována i pro další generace a nemalou měrou přispívají k její ochraně. V roce 1991 byla prohlášena téměř polovina ostrova za chráněné krajinné území, o dva roky později byla Menorca dokonce organizací UNESCO vyhlášena za světovou biosférickou rezervaci. Díky tomu zůstává i nadále zajištěna rovnováha mezi člověkem a přírodou, především bylo zamezeno urychlenému rozvoji turistického ruchu. Celkem na ostrově existuje 19 chráněných území spadajících pod nejvyšší stupeň ochrany. Tyto oblasti jsou domovem řady živočišných druhů, žijí zde drobní savci, plazi, hmyz a ptactvo.

Na ostrově dnes platí zákaz výstavby výškových hotelů a veškeré ubytovací kapacity musí splňovat určité normy. Díky tomu vkusně zapadají do krajiny a nijak nenarušují její ráz. V současnosti nabízí Menorka 60 tisíc hotelových lůžek, což je v porovnání s jinými turistickými destinacemi opravdu velmi málo. Počet turistů, kteří mohou ostrov navštívit je tak omezen a hoteliéři této situace samozřejmě využívají a zvedají ceny za ubytování. Veškeré služby na Menorce jsou tak výrazně dražší, než je tomu například v pevninském Španělsku. Nejčastějšími hosty místních hotelů jsou Angličané a převažují také návštěvníci ze Skandinávských zemí.

Pobřeží Menorcy je velmi členité, dlouhé cca 200 kilometrů a je tvořeno malebnými plážemi, které jsou od sebe odděleny skalnatými útesy. Za jakousi zvláštnost jsou považovány skalnaté zálivy mající tvar fjordu, typickým příkladem je například oblast Cales Coves. Nejdelší a samozřejmě také nejnavštěvovanější pláží na ostrově je Son Bou, která je písečná a dosahuje délky přes dva kilometry. Každý návštěvník si na ostrově najde pláž dle svého gusta.

Pokud zatoužíte po poznávání města a památek, rozhodně se vypravte na prohlídku hlavního města Mahón, které se rozkládá na jihovýchodním cípu ostrova. Ukrývá mnohé zajímavé historické budovy a jeho součástí je i mahónský přístav, který patří mezi nejatraktivnější místa na ostrově. Údajně jde totiž o jeden z nejdelších přírodních přístavů na světě. Dalším významným městem je Ciutadella plná velkolepých městských paláců, které patří ke skvostům menorské architektury. V současnosti je Cuitadella sídlem biskupství a také kulturním i turistickým centrem ostrova. Třetím největším městem je Alaior, které se proslavilo především výrobou sýru, obuvi a zmrzliny.

Pokud se budete toulat vnitrozemím ostrova, můžete narazit na některou z krásných vesniček, jako je Ferreries, Es Mercadal, Es Castell, či Sant Lluis. K nejvyhledávanějším letoviskům na Menorce patří Cala Morell, Sant Climent, Son Park a již zmiňované Son Bou. Na své si přijdou také milovníci historie a archeologie, po celém ostrově jsou totiž roztroušeny megalitické stavby, které jsou památkou na dávné civilizace.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .