0
0

Na jihovýchodě Indie se rozkládá rozlehlá metropole Madrás, která vznikla spojením několika přerostlých vesnic. Nemá tedy žádné centrum a je možné ji rozdělit do několika četných obvodů, které jsou vzájemně propojeny čtyřmi komunikacemi. Jednou z těchto částí města je i George Town, který je jakýmsi obchodním centrem Madrásu, nazývaného též Čennai.

Ve 40. letech 17. století se v této enklávě usadili tkalci a barvíři z Ándhrapradéše. Vyráběli zde látky pro Východoindickou společnost, která s nimi směle obchodovala. Ve zdejších přeplněných uličkách měli své dílny řemeslnící, z nichž každý se věnoval jiné živnosti. Britští přistěhovalci říkali této osadě „Black Town“, tedy Černé město, zatímco místní obyvatelé ji nazývali Čennapatanam, z čehož se následně vyvinul název Čennai. O sto let později byla celá tato oblast přestavěna a dostala dnešní název George Town.

Madráský George Town rozkládající se na 5 kilometrech čtverečních je místem, kam se soustřeďuje většina obchodních aktivit. Čtvrť je plná života, v jižní části se nachází veřejné instituce, v centru stojí moderní obchodní budovy a na severu jsou roztroušeny obytné domy. K místním zajímavostem patří maják tyčící se do výšky 38 metrů v ulici Rajaji Salai. Světlo z tohoto majáku bylo v dobách jeho provozu viditelné na moři až do vzdálenosti 25 kilometrů.

Nedaleko majáku stojí budova Nejvyššího soudu postavená roku 1892 z cihel. Jejím architektem byl Chisholm a ten jí vtisknul indosaracénský styl. Pyšní se tak nejen krásnými vitrážemi, ale také vyřezávaným nábytkem. Dalším pěkným příkladem indosaracénského stylu je oranžová budova hlavní pošty, která vyniká zaklenutými chodbami a hranolovými věžemi.

Křižovatku ulic NSC Bose Road a Rajaji Salai známou jako Parry´s Corner zdobí budova Dare House. Ta je připomínkou na britskou obchodní společnost Parry and Company, která již po dlouhých 200 let působí v Madrásu. Jde tak o nejstarší firmu ve městě, kterou v roce 1790 založil Thomas Parry. Dare House na křižovatce Parry´s Corner je jejím současným sídlem.

Nejdelší ulicí v George Townu je Mint Street, která nese název po oficiální mincovně založené na tomto místě roku 1841. Měly se v ní razit mince pro Brity i mnohé místní vládce. V současnosti jsou budovy mincovny součástí vládní tiskárny. V George Townu je možné obdivovat také četné domy pocházející ze 17. století, které byly v minulosti rezidencemi a obchodními centry indických, portugalských, arménských a dalších cizích obchodníků. Minulost ulice Armenian Street je jasně spojena s Armény, kteří zde žili. Najdete zde také Coral Merchant Street, v níž bydlela nepočetná židovská komunita orientující se na korály.

Stejně tak, jako tomu bylo v minulosti, i dnes vévodí každé z ulic George Townu nějaká živnost. Například Anderson Street je zaměřena na papír, v Audiappa Naicken Street pobývají obchodníci s obilím a velkoobchodníky s textilem najdete v Govindappa Naicken Street a Godown Street, kde mají své sklady. Zajímavé jsou také ulice Kasi Chetty Street a Narayanamudali Street, které jsou lemovány prodejnami s prvotřídním zbožím i bezcennými dováženými cetkami.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .