Veliko Tarnovo leží v centrální části země, asi 40 kilometrů severně od pohoří Stara Planina. V druhém bulharském carství bylo Veliko Tarnovo hlavním městem. Stalo se živým symbolem bulharské státnosti. Rozkládá se na čtyřech kopcích, vzájemně oddělených meandry řeky Jantra. Strmé svahy místy dosahují dvousetmetrové výšky. Právě díky svému přírodnímu umístění je jak turisty, tak Bulhary považováno za jedno z nejkrásnějších bulharských měst.

Město leží 48 kilometrů severovýchodně od Habrová, v severním podhůří pohoří Stará planina. Rozkládá se na čtyřech příkrých pahorcích – Světa gora, Trapezica, Orlov vrch a Carevec. Kopce jsou vzájemně oddělené meandry řeky Jantra. Střední část města připomíná amfiteátr s domy těsně nakupenými na svazích. Mezi pahorky Carevec a Trapezica, na nízkých terasách po obou stranách řeky, se rozkládá čtvrť Asenova machala s cennými památkami. Na jihovýchod od Carevce na ploše obtékané velkým meandrem řeky se nachází další stará čtvrť Frechistar.

Nové město vyrůstá na horních terasách podél silnice k západu.

Veliko Tarnovo

Veliko Tarnovo

Historie města Veliko Tarnovo

Historie Veliko Tarnova sahá až do dávných dob. Své nejslavnější období však zažilo ve středověku. V roce 1185 dva bratři, bojaři, Petr a Asen při svěcení kostela sv. Dimitra vyhlásili své rozhodnutí svrhnout byzantské jho. Petr se stal carem a Tarnovo hlavním městem druhé bulharské říše. Tím zůstalo až do roku 1393. I po dobytí Osmanskou říší bylo město významným obchodním a kulturním centrem. Několikrát zde vypukla protiturecká povstání. Právě s ohledem na slavné tradice bylo vybráno jako místo, kde Národní shromáždění vyhlásilo v roce 1879 ústavu nově vzniklého samostatného Bulharska. Zde bylo také v roce 1908 de jure vyhlášeno Bulharské království.

Veliko Tarnovo dnes

I když převážná většina památek z období druhého bulharského státu byla zničena, velká část středověkého opevněného města na kopci Carevec byla znovu vybudována ve 20. století podle původních vzorů. V současnosti působí pevnost Tsarevets velmi impozantním dojmem. Úžasný je večerní program s různobarevným osvětlením „středověkého hradu“. Pěkné je také staré město, ve kterém se zachovala řada historických domů z 19. století.

Domečky na svahu města Veliko Tarnovo

Domečky na svahu města Veliko Tarnovo

K dalším památkám patří Konak z roku 1872, Památník k 800. výročí obnovení bulharského státu, Památník Matka Bulharsko a několik starobylých kostelů.

Dnešní Veliko Tarnovo se stalo centrem lehkého průmyslu – elektrotechnického, potravinářského, nábytkářského a textilního. Město má činoherní, operní a operetní divadlo, symfonický orchestr, letní divadlo a sportovní stadion.

Veliko Tarnovo je městskou architektonickou rezervací. K významným památkám patří areál hradu z 12. – 14. století na vrchu Carevec.

V jižní části areálu stojí pevnostní Balduinova věž, kde byl v roce 1205 vězněm car Kalojana, hrabě Balduin Flanderský, císař latinské říše. Z místa, kde se nalézají zbytky patriarchálního chrámu, je pěkná vyhlídka na město.

Na Trapezici se nacházejí zříceniny a zbytky domů a kostelů. Ve čtvrti Asenova machala stojí kostel Čtyřiceti sv. mučedníků z roku 1230. Byl postaven carem Ivanem Asenem II. na paměť vítězství nad nikájským císařem Teodorem Komnene u Klokotnice. Objevíte tu částečně zachované fresky a zejména dva cenné sloupy s Asenolvým a Omurtaganovým nápisem. Severně od tohoto kostela leží ve dvoře Nového metropolitního domu chrám sv. Petra a Pavla ze 14. století.

Jednou z nejstarších svatyní je kostel sv. Dimitra Soluňského z roku 1185. Při jeho svěcení vyhlásil Petr s Asenem svůj záměr svrhnout byzantskou moc. Kostel sv. Jiří byl postaven ve 14. století. Zajímavé jsou i kostely sv. Athanasia a sv. Mikuláše.

Pevnost Tsarevets ve městě Veliko Tarnovo

Pevnost Tsarevets ve městě Veliko Tarnovo

Památky na staré Tarnovo jsou uloženy v Historickém muzeu. Ve starém městě byla bývalá turecká věznice upravena na Vězeňské muzeum. Na místech, kde stály šibenice, zůstaly památky na revolucionáře z let 1835 a 1876.

Téměř ve všech uličkách jistě zaujmou zajímavé a romantické domy. Z nich zvláštní pozornost zasluhují ty, které postavil lidový stavitel a samouk Nikola Fičev. Patří k nim například han (turecky hostinec) Chadžího Nikoly z let 1856 – 1858, v němž dnes sídlí Muzeum bulharského obrození. Dále je to budova, která byla postavena v roce 1872 jako konak (palác místodržitele), v němž byl vyslýchán Vasil Levski a kde byli souzeni účastníci Dubnového povstání. Po osvobození z turecké nadvlády zde zasedalo Ústavodárné lidové, později Velké lidové shromáždění.

Další stavbou N. Fičeva je Dům s opičkou nedaleko památníku Dubnového povstání. Zajímavé domy stojí také na třídě Dimitr Blagojev, v ulicích Vepřova zavera, Ivan Vazov, Čitalištna a General Gurko.

Zajímavosti v okolí Veliko Tarnovo

Veliko Tarnovo je krásné město se spoustou turisticky zajímavých míst, která stojí za to navštívit. Velice krásné je i okolí města se svými přírodními i historickými zajímavostmi. Asi 4 kilometry severozápadně stojí v Dreventském průsmyku na levém břehu Jantary klášter Proměnění Páně známý také jako Preobraženský klášter, původně ze 14. století. Architektonickou rezervací se stala 6 kilometrů vzdálená vesnička Arbanasi. Leží na kopci s překrásnými výhledy a chlubí se mnoha historickými budovami ze 17. – 19. století.

Naproti klášteru Proměnění Páně se na druhém břehu Jantary tyčí Trojický klášter, založený patriarchou Eftimijem v letech 1371 – 1372. Dnešní kostel postavil v roce 1847 Koljo Fičeto. V klášteře působila proslulá Turnovské škola, z níž vyšli četní církevní hodnostáři, zasloužilí buditelskou činností.

Středověkými památkami jsou i kláštery sv. Petra a Pavla – 6 kilometrů severně od města a klášter sv. Archanděla – 8 kilometrů jižně.

V dosahu jednodenního výletu leží, necelých 30 kilometrů vzdálené městečko Trjavna s tradicí řezbářské školy, které se stalo, stejně tak jako malebná podhorská vesnička Boženci a Etura (dnes už čtvrť města Gabrovo), architektonickou rezervací pro spoustu překrásných dochovaných historických budov.

Na kopci Tsarevets stojí dominanta města a jedna z nejkrásnějších architektonických památek Bulharska, pevnost Tsarevets, která rozhodně stojí za návštěvu.

Jak se do Veliko Tarnovo dostat

Do města se snadno dostanete autobusem z každého většího bulharského města, včetně Sofie či Varny, odkud vás bude lístek stát zhruba 250 Kč. Z těchto dvou měst trvá cesta necelé 4 hodiny.

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 5 hvězdy
    5 / 5 (1 )
  • 100%
  • (1) Recenze

Summary:

Dosaženo 250 cestovatelských bodů
Počet přečtených článků
Počet přijatých odpovědí
Počet napsaných recenzí
Tvé hodnocení *: 5*: 5">
5 /5 stars

Super, nejen pro fotografy!!!

dne 2014-10-21 15:20:17

Jsem tak trošku amatérský fotograf a Veliko Tarnovo jsem v rámci dovolené v Bulharsku navštívil hlavně abych si tady udělal nějaké hezké fotky, protože to, co jsem viděl na internetu, mě nadchlo. Zaplatil jsem si procházku města s průvodcem, která byla skvělá, protože nám o městě řekli hromadu informací a hlavně nás zavedli i do míst, která jsme neměli ani v průvodci. Já se s průvodkyní domluvil, že rád fotím a ať mi dá vědět, když půjdeme kolem něčeho atraktivního abych to nepřehlídl. Byla skvělá, ukázala mi několik opravdu super výhledů na město a dokonce nás zavedla na některá zákoutí, kam normálně nechodí, ale kde to bylo na focení úplně boží. Veliko Tarnovo prostě musím chválit, protože je to skutečně krásné město a procházka v něm byla nádnerhý zážitek.Dovolená Veliko Tarnovo

Klikněte pro zobrazení nabídky Veliko Tarnovo: zájezdy nebo Veliko Tarnovo: Last minute a vyberte si tu nejzajímavější dovolenou v destinaci Veliko Tarnovo!